Bilenler Bilmeyenlere Anlatsin

Bu sayfada veri analizi sırasında hepimizin sıkça karşılaştığı, c++ ve root ile ilgili teknik sorunlar dile getirilecektir. Sorularınızı veya varolan sorulara cevaplarınızı bu sayfaya ekleyebilir ya da bize email ile bildirebilirsiniz.

Sayfanin amaci en basitinden en karmasigina tum sorulara yanit aramak! Bu yuzden lutfen cekinmeden yazip tartisalim.

 • Advanced c++ topics:
  • ....
  • ...
 • lxbatch (LSF) job submission
 • crab/grid job submission
 • Makroyu calistiriyorum, duzgun calisiyor ama plotlar bos cikiyor. Nedeni ne/neler olabilir?
 • ...

* lxbatch'de veya Grid'de, Root makrosu nasıl çalıştırabilirim ? Yada çalıştırabilir miyim? -- EdaYildirim - 05-May-2011

-- OznurMete - 01-May-2011

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r4 - 2011-05-05 - EdaYildirim
 
  • Cern Search Icon Cern Search
  • TWiki Search Icon TWiki Search
  • Google Search Icon Google Search

  CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &İ 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback