-- MithatKaya - 06 Aug 2008

Engin Isiksal Hocamizin vefati dolayisiyle Ailesine ulastirilmak uzere Marmara universitesi Fen edebiyat fakultesi fizik bolumune bir taziye mektubu gondermek istiyoruz. Buna katilmak icin lutfen isimlerinizi asagiya yaziniz.

1.Yard.Doc.Dr. Hatice Duran Yildiz (Dumlupinar Universitesi)

2.Doc. Dr. Mithat KAYA, Ozlem Kaya (Kafkas Universitesi)

3.Yüksek L. Ogr. Neslihan Becerici (Bogazici Universitesi)

4. Dr. Efe Yazgan (Texas Tech Univer.)

5. Prof. Dr. Erhan Gülmez (Boğaziçi Üniversitesi)

6 Aras.Gor. Ayben Karasu Uysal (Yildiz Teknik Universitesi)

7. KENAN SÖĞÜT, Mersin Üniversitesi.

8.Prof.Dr. Gülsen Önengüt, Çukurova Üniversitesi

9. Ferhat ozok Istanbul Universitesi

10 . Mehmet Deliomeroglu, (Bogazici Universitesi, PhD)

11. Bayram TALI, Çukurova Üniversitesi

12. Kerem Cankocak (Iowa Universitesi)

13. Yüksek L. Ogr. Metin AYDAR (Dumlupinar Universitesi)

CONFLICT version 22:

14. Nasuf Sönmez - Ege Üniversitesi

CONFLICT version new:

15. Aslı Azman, Çukurova Üniversitesi

16. Aysel KAYIS TOPAKSU (Çukurova Universitesi)

17. Bilge Demirkoz (CERN)

18. Halil Gamsizkan (ODTU)

19. Sezen Sekmen (ODTU)

20. Huseyin Topakli (Cukurova Universitesi, PhD)

21. Doc.Dr. A. Murat GULER (ODTU)

22. Pelin Kurt (Cukurova Universitesi)

23. Ozgur Cobanoglu (CERN)

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r26 < r25 < r24 < r23 < r22 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r26 - 2008-08-06 - OzgurCobanoglu
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback