English

MACciler icin Rehber

Tartismalar sonucunda, ozellikle MAC kullanmaya yeni baslayanlar icin boyle bir sayfanin yarari ortaya cikti.

Zaman icinde 'katkilarimiz' ve 'sorularimizla' bu sayfa zenginlesecektir.

Sayfaya dogrudan ekleme yapabilir ya da henuz olgunlasmamis fikirlerimizi CERNTR Tartisma Bolumunde gelistirdikten sonra buraya tasiyabiliriz.

Sikca Sorulan Sorular

 • S: Yeni bir MAC aldim. Oncelikle ne tur yazilimlar yuklemeliyim?
 • C: MacSoftList
 • S: CERN'nin bir MAC Destek Hizmeti var mi?
 • C: Evet.

Donanim

Yazilim

Bazi Faydali Linkler

Digerleri

-- OznurMete - 14 Jul 2009

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r2 - 2009-07-15 - OznurMete
 
  • Cern Search Icon Cern Search
  • TWiki Search Icon TWiki Search
  • Google Search Icon Google Search

  CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright & 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback