Sevgili CERNTR sakinleri,

9 Mayis 2009 tarihindeki Turk Gunu ile ilgili olarak:

  • Turk gunu icin elimize ulasan posterler, uzerlerinde yaptigimiz iyilestirmeleri de icerecek bicimde asagidadir. Hazirlanmalarinda emegi gecen herkese tesekkurler.

Saygilarimizla,

Erkcan Öz(can+gür) Çobanoglu

Posterler:

  • Sunumlarin kaynak dosyalari icin bu sayfanin ekleri arasindadir. (Eger goremiyorsaniz, lutfen sayfanin en altindaki show attachments yazisina tiklayin.)

Etkinlik duyurulari:

-- OzgurCobanoglu - 14 May 2009

-- ErkcanOzcan - 08 May 2009

Etkinlik resimleri:

-- OznurMete - 23 Jun 2009

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Unknown file formatodg ALICE.odg r1 manage 10541.3 K 2009-07-07 - 14:37 OzgurCobanoglu  
PDFpdf ALICE.pdf r4 r3 r2 r1 manage 9332.1 K 2009-05-14 - 21:25 OzgurCobanoglu ALICE son sunum (Sunum sonrasi farkedilen hatalar duzeltilmis olarak)
PDFpdf ATLAS-poster.pdf r2 r1 manage 72945.3 K 2009-05-05 - 23:01 OzgurCobanoglu ATLAS son sunum
PDFpdf Brosur.pdf r1 manage 154.2 K 2009-05-04 - 23:04 OzgurCobanoglu  
PDFpdf CAST-poster.pdf r2 r1 manage 4963.5 K 2009-05-05 - 23:07 OzgurCobanoglu CAST son sunum
Keykey CLIC_TurkGunu.key r1 manage 17671.0 K 2009-07-08 - 14:25 OznurMete CLIC poster - keynote
PDFpdf CLIC_TurkGunu.pdf r4 r3 r2 r1 manage 2063.6 K 2009-05-06 - 11:16 OznurMete  
PDFpdf CMS_CASTOR_Calorimeter.pdf r2 r1 manage 20554.7 K 2009-05-07 - 00:05 OzgurCobanoglu CASTOR (Yük. Çöz.)
Unknown file formatodg QCDe_LHeC.odg r1 manage 3892.3 K 2009-07-07 - 10:55 ErkcanOzcan  
PDFpdf QCDe_LHeC.pdf r5 r4 r3 r2 r1 manage 1447.3 K 2009-05-11 - 13:35 OzgurCobanoglu LHeC Sunum (Yük. Çöz.) (Sunum Sonrasi Hatalari Duzeltilmis)
Unknown file formatodp TAC_poster.odp r1 manage 1774.3 K 2009-07-07 - 14:38 OzgurCobanoglu  
PDFpdf TAC_poster.pdf r3 r2 r1 manage 1673.5 K 2009-05-07 - 00:40 OzgurCobanoglu TAC sunum (Yük. Çöz.)
PDFpdf TRDay09_oc.pdf r1 manage 370.4 K 2009-05-04 - 22:52 OzgurCobanoglu TAC posteri
PDFpdf TURKGUNU-AFISI.pdf r1 manage 144.4 K 2009-05-04 - 23:01 OzgurCobanoglu  
Keykey atlas.key r1 manage 76401.5 K 2009-07-07 - 10:54 ErkcanOzcan ATLAS sunumunun kaynagi
Unknown file formatodg cast.odg r1 manage 10998.9 K 2009-07-07 - 14:38 OzgurCobanoglu  
PDFpdf cast.pdf r2 r1 manage 14394.1 K 2009-05-07 - 00:08 OzgurCobanoglu CAST Sunum (Yük. Çöz.)
Keykey cerntr.key r1 manage 53301.1 K 2009-07-07 - 11:00 ErkcanOzcan Giris sunumunun kaynagi
PDFpdf cerntr.pdf r3 r2 r1 manage 25564.4 K 2009-05-08 - 23:22 ErkcanOzcan Turkey CERN Activities, Intro Poster
Keykey chorus.key r1 manage 54719.8 K 2009-07-07 - 12:55 ErkcanOzcan CHORUS sunumunun kaynagi
PDFpdf chorus.pdf r1 manage 8311.0 K 2009-05-05 - 23:04 OzgurCobanoglu CHORUS Sunum
Keykey cms.key r1 manage 3267.9 K 2009-07-07 - 12:53 ErkcanOzcan CMS sunumunun kaynagi
PDFpdf cms.pdf r1 manage 3014.7 K 2009-05-05 - 23:04 OzgurCobanoglu CMS son sunum
Keykey earlyCollaborations.key r1 manage 1932.4 K 2009-07-07 - 10:57 ErkcanOzcan Early collaborations sunumunun kaynagi
PDFpdf earlyCollaborations.pdf r1 manage 2180.0 K 2009-05-05 - 23:05 OzgurCobanoglu Early collaborations
JPEGjpg i3_cern1_son_kopya_copy.jpg r1 manage 14923.9 K 2009-05-04 - 22:55 OzgurCobanoglu TAEK posteri
Keykey past.key r1 manage 549.2 K 2009-07-07 - 10:58 ErkcanOzcan tarihceyle ilgili sunumun kaynagi
PDFpdf past.pdf r1 manage 347.4 K 2009-05-05 - 22:59 OzgurCobanoglu Gecmis deneylere katkilar
PDFpdf taekPoster.pdf r3 r2 r1 manage 8942.9 K 2009-05-07 - 19:30 OzgurCobanoglu TAC sunum (Yük. Çöz.)22
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r29 < r28 < r27 < r26 < r25 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r29 - 2010-01-27 - MiriamFitterer
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback