DPS

line blinded implemented
Hlt2DPS2muHc    
Hlt2DPS2x2mu    
Hlt2DPS2xHc    

DisplVertices

line blinded implemented
Hlt2DisplVerticesDouble    
Hlt2DisplVerticesDoublePS    
Hlt2DisplVerticesSingle    
Hlt2DisplVerticesSingleHighFD    
Hlt2DisplVerticesSingleHighMass    
Hlt2DisplVerticesSingleLoosePS    
Hlt2DisplVerticesSinglePS    
Hlt2DisplVerticesSingleVeryHighFD    

Radiative

line blinded implemented
Hlt2RadiativeB2GammaGamma X X
Hlt2RadiativeB2GammaGammaDD X X
Hlt2RadiativeB2GammaGammaDouble X X
Hlt2RadiativeB2GammaGammaLL X X
Hlt2RadiativeBd2KstGamma    
Hlt2RadiativeBd2KstGammaULUnbiased    
Hlt2RadiativeBs2PhiGamma    
Hlt2RadiativeBs2PhiGammaUnbiased    
Hlt2RadiativeHypb2L0HGammaOm    
Hlt2RadiativeHypb2L0HGammaOmEE    
Hlt2RadiativeHypb2L0HGammaXi    
Hlt2RadiativeHypb2L0HGammaXiEE    
Hlt2RadiativeIncHHGamma    
Hlt2RadiativeIncHHGammaEE    
Hlt2RadiativeIncHHHGamma    
Hlt2RadiativeIncHHHGammaEE    
Hlt2RadiativeLb2L0GammaEELL X X
Hlt2RadiativeLb2L0GammaLL X X

Strange

line blinded implemented
Hlt2StrangeKPiPiPiTurbo    
Hlt2StrangeLFVMuonElectronSoft    

CaloPID

line blinded implemented
Hlt2CaloPIDBd2KstGammaTurboCalib    
Hlt2CaloPIDBs2PhiGammaTurboCalib    

Majorana

line blinded implemented
Hlt2MajoranaBLambdaMuDD    
Hlt2MajoranaBLambdaMuLL    

Bc2JpsiX

line blinded implemented
Hlt2Bc2JpsiXTFBc2JpsiMuX    

Phi

line blinded implemented
Hlt2PhiBs2PhiPhi    
Hlt2PhiIncPhi    
Hlt2PhiPhi2EETurbo    
Hlt2PhiPhi2KsKs    
Hlt2PhiPhi2KsKsD0Ctrl    
Hlt2PhiPromptPhi2EETurbo    

PID

line blinded implemented
Hlt2PIDB2KJPsiEENegTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDB2KJPsiEEPosTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDB2KJPsiMuMuNegTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDB2KJPsiMuMuPosTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDD02KPiTagTurboCalib    
Hlt2PIDDetJPsiMuMuNegTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDDetJPsiMuMuPosTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDDs2KKPiSSTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDDs2MuMuPiNegTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDDs2MuMuPiPosTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDDs2PiPhiKKNegTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDDs2PiPhiKKPosTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDDs2PiPhiMuMuNegTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDDs2PiPhiMuMuPosTaggedTurboCalib    
Hlt2PIDKs2PiPiLLTurboCalib    
Hlt2PIDLambda2PPiLLTurboCalib    
Hlt2PIDLambda2PPiLLhighPTTurboCalib    
Hlt2PIDLambda2PPiLLisMuonTurboCalib    
Hlt2PIDLambda2PPiLLveryhighPTTurboCalib    
Hlt2PIDLb2LcMuNuTurboCalib    
Hlt2PIDLb2LcPiTurboCalib    
Hlt2PIDLc2KPPiTurboCalib    

Topo

line blinded implemented
Hlt2Topo2Body    
Hlt2Topo3Body    
Hlt2Topo4Body    
Hlt2TopoE2Body    
Hlt2TopoE3Body    
Hlt2TopoE4Body    
Hlt2TopoEE2Body    
Hlt2TopoEE3Body    
Hlt2TopoEE4Body    
Hlt2TopoMu2Body    
Hlt2TopoMu3Body    
Hlt2TopoMu4Body    
Hlt2TopoMuE2Body    
Hlt2TopoMuE3Body    
Hlt2TopoMuE4Body    
Hlt2TopoMuMu2Body    
Hlt2TopoMuMu3Body    
Hlt2TopoMuMu4Body    
Hlt2TopoMuMuDD    

LFV

line blinded implemented
Hlt2LFVJpsiMuETurbo    
Hlt2LFVPhiMuETurbo    
Hlt2LFVPromptPhiMuETurbo    
Hlt2LFVUpsilonMuETurbo    

Jets

line blinded implemented
Hlt2JetsDiJet    
Hlt2JetsDiJetLowPt    
Hlt2JetsDiJetMVLowPt    
Hlt2JetsDiJetMuMu    
Hlt2JetsDiJetMuMuLowPt    
Hlt2JetsDiJetSV    
Hlt2JetsDiJetSVLowPt    
Hlt2JetsDiJetSVMu    
Hlt2JetsDiJetSVMuLowPt    
Hlt2JetsDiJetSVSV    
Hlt2JetsDiJetSVSVLowPt    
Hlt2JetsJetLowPt    
Hlt2JetsJetMuLowPt    
Hlt2JetsJetSVLowPt    

LowMult

line blinded implemented
Hlt2LowMultChiC2HH    
Hlt2LowMultChiC2HHHH    
Hlt2LowMultChiC2HHHHWS    
Hlt2LowMultChiC2HHWS    
Hlt2LowMultChiC2PP    
Hlt2LowMultChiC2PPWS    
Hlt2LowMultD2K3Pi    
Hlt2LowMultD2K3PiWS    
Hlt2LowMultD2KKPi    
Hlt2LowMultD2KKPiWS    
Hlt2LowMultD2KPi    
Hlt2LowMultD2KPiPi    
Hlt2LowMultD2KPiPiWS    
Hlt2LowMultD2KPiWS    
Hlt2LowMultDiElectron    
Hlt2LowMultDiElectron_noTrFilt    
Hlt2LowMultDiMuon    
Hlt2LowMultDiMuon_PS    
Hlt2LowMultDiPhoton    
Hlt2LowMultDiPhoton_HighMass    
Hlt2LowMultHadron_noTrFilt    
Hlt2LowMultL2pPi    
Hlt2LowMultL2pPiWS    
Hlt2LowMultLMR2HH    
Hlt2LowMultLMR2HHHH    
Hlt2LowMultLMR2HHHHWS    
Hlt2LowMultLMR2HHWS    
Hlt2LowMultMuon    
Hlt2LowMultPi0    
Hlt2LowMultTechnical_MinBias    

CharmHad

line blinded implemented
Hlt2CharmHadD02KmPipTurbo    
Hlt2CharmHadDp2EtaKp_Eta2EmEpG    
Hlt2CharmHadDp2EtaKp_Eta2PimPipG    
Hlt2CharmHadDp2EtaKp_Eta2PimPipPi0_Pi0M    
Hlt2CharmHadDp2EtaKp_Eta2PimPipPi0_Pi0R    
Hlt2CharmHadDp2EtaPip_Eta2EmEpG    
Hlt2CharmHadDp2EtaPip_Eta2PimPipG    
Hlt2CharmHadDp2EtaPip_Eta2PimPipPi0_Pi0M    
Hlt2CharmHadDp2EtaPip_Eta2PimPipPi0_Pi0R    
Hlt2CharmHadDp2EtapKp_Etap2EtaPimPip_EtaR    
Hlt2CharmHadDp2EtapKp_Etap2PimPipG    
Hlt2CharmHadDp2EtapPip_Etap2EtaPimPip_EtaR    
Hlt2CharmHadDp2EtapPip_Etap2PimPipG    
Hlt2CharmHadDp2KS0KS0KpTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KS0PipTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KmKpPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KmKpPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KmPipPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KmPipPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KpKpPim_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KpKpPim_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KpPimPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0KpPimPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0Kp_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0Kp_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0PimPipPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0PimPipPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0Pip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KS0Pip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KmKmKpPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KmKpPimPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KmPimPipPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDp2KpPi0_Pi02EmEpG    
Hlt2CharmHadDp2PipPi0_Pi02EmEpG    
Hlt2CharmHadDpDsp2KmKpKpPi0    
Hlt2CharmHadDpDsp2KmKpPipPi0    
Hlt2CharmHadDpDsp2KmPipPipPi0    
Hlt2CharmHadDpDsp2KpKpPimPi0    
Hlt2CharmHadDpDsp2KpPimPipPi0    
Hlt2CharmHadDpDsp2PimPipPipPi0    
Hlt2CharmHadDpToKmKpKpTurbo    
Hlt2CharmHadDpToKmKpPipTurbo    
Hlt2CharmHadDpToKmPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDpToKmPipPip_ForKPiAsymTurbo    
Hlt2CharmHadDpToKmPipPip_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDpToKpKpPimTurbo    
Hlt2CharmHadDpToKpPimPipTurbo    
Hlt2CharmHadDpToPimPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KS0KpTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KS0PipTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KmKpPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KmKpPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KmPipPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KmPipPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KpKpPim_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KpKpPim_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KpPimPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0KpPimPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0PimPipPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KS0PimPipPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KmKmKpPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KmKpPimPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDsp2KmPimPipPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDspToKmKpKpTurbo    
Hlt2CharmHadDspToKmKpPip    
Hlt2CharmHadDspToKmKpPipTurbo    
Hlt2CharmHadDspToKmKpPip_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDspToKmPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDspToKpKpPimTurbo    
Hlt2CharmHadDspToKpPimPipTurbo    
Hlt2CharmHadDspToPimPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02EmEp    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02GG_G2EmEp    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KS0_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KS0_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KS0_KS0LL_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KmKp_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KmKp_KS0DD_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KmKp_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KmKp_KS0LL_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KmPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KmPip_KS0DD_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KmPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KmPip_KS0LL_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KpPim_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KpPim_KS0DD_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KpPim_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0KpPim_KS0LL_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0PimPip_KS0DDTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0PimPip_KS0DD_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0PimPip_KS0LLTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KS0PimPip_KS0LL_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmKmKpPipTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmKpKpPimTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmKpPi0_Pi0M    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmKpPi0_Pi0R    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmKpPimPipTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmKpTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmKp_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmPimPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmPipPi0_Pi0M    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmPipPi0_Pi0R    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmPipTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KmPip_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KpPimPi0_Pi0M    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KpPimPi0_Pi0R    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KpPimPimPipTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KpPimTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02KpPim_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02PimPimPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02PimPipPi0_Pi0M    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02PimPipPi0_Pi0R    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02PimPipTurbo    
Hlt2CharmHadDstp2D0Pip_D02PimPip_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadInclDst2PiD02HHXBDT    
Hlt2CharmHadInclSigc2PiLc2HHXBDT    
Hlt2CharmHadLcp2KS0KS0PpTurbo    
Hlt2CharmHadLcp2LamKmKpPip_Lam2PpPimTurbo    
Hlt2CharmHadLcp2LamKmPipPip_Lam2PpPimTurbo    
Hlt2CharmHadLcp2LamKp_LamDDTurbo    
Hlt2CharmHadLcp2LamKp_LamLLTurbo    
Hlt2CharmHadLcp2LamPip_LamDDTurbo    
Hlt2CharmHadLcp2LamPip_LamLLTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKmKmPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKmKpPimPipTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKmKpTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKmPimPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKmPip_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKpKpPimPimTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKpPimPimPipTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpKpPimTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpPimPimPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadLcpToPpPimPipTurbo    
Hlt2CharmHadOmm2LamKm_DDDTurbo    
Hlt2CharmHadOmm2LamKm_DDLTurbo    
Hlt2CharmHadOmm2LamKm_LLLTurbo    
Hlt2CharmHadPentaToPhiPpPimTurbo X X
Hlt2CharmHadPromptH2LamLamBar_LamDDTurbo    
Hlt2CharmHadPromptH2LamLamBar_LamLLTurbo    
Hlt2CharmHadPromptH2LamLamBar_LamLL_LamDDTurbo    
Hlt2CharmHadPromptH2LamLam_LamDDTurbo    
Hlt2CharmHadPromptH2LamLam_LamLLTurbo    
Hlt2CharmHadPromptH2LamLam_LamLL_LamDDTurbo    
Hlt2CharmHadSecondaryH2LamPipPmDDDDTurbo    
Hlt2CharmHadSecondaryH2LamPipPmDDLLTurbo    
Hlt2CharmHadSecondaryH2LamPipPmLLLLTurbo    
Hlt2CharmHadSecondaryH2LamPpPimDDDDTurbo    
Hlt2CharmHadSecondaryH2LamPpPimDDLLTurbo    
Hlt2CharmHadSecondaryH2LamPpPimLLLLTurbo    
Hlt2CharmHadXic0ToPpKmKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXic0ToPpKmKmPip_LTUNBTurbo    
Hlt2CharmHadXiccp2D0PpKmPim_D02KmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccp2D0PpKmPip_D02KmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccp2D0PpKpPim_D02KmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccp2DpPpKm_Dp2KmPipPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccp2DpPpKp_Dp2KmPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccp2LcpKmPim_Lcp2PpKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccp2LcpKmPip_Lcp2PpKmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccp2LcpKpPim_Lcp2PpKmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccp2Xic0Pim_Xic0ToPpKmKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccp2Xic0Pip_Xic0ToPpKmKmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccp2XicpPimPim_Xicp2PpKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccp2XicpPimPip_Xicp2PpKmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccpp2D0PpKmPimPip_D02KmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccpp2D0PpKmPipPip_D02KmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccpp2D0PpKpPimPip_D02KmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccpp2DpPpKmPim_Dp2KmPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccpp2DpPpKmPip_Dp2KmPipPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccpp2DpPpKpPip_Dp2KmPipPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccpp2LcpKmPimPip_Lcp2PpKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccpp2LcpKmPipPip_Lcp2PpKmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccpp2LcpKpPimPip_Lcp2PpKmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccpp2Xic0PimPip_Xic0ToPpKmKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccpp2Xic0PipPip_Xic0ToPpKmKmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXiccpp2XicpPim_Xicp2PpKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXiccpp2XicpPip_Xicp2PpKmPipTurbo X X
Hlt2CharmHadXicpToPpKmPipTurbo    
Hlt2CharmHadXim2LamPim_DDDTurbo    
Hlt2CharmHadXim2LamPim_DDLTurbo    
Hlt2CharmHadXim2LamPim_LLLTurbo    

BHad

line blinded implemented
Hlt2BHadB02PpPpPmPm X X

CcDiHadron

line blinded implemented
Hlt2CcDiHadronDiPhi    
Hlt2CcDiHadronDiProton    
Hlt2CcDiHadronDiProtonLowMult    

SingleMuon

line blinded implemented
Hlt2SingleMuon    
Hlt2SingleMuonHighPT    
Hlt2SingleMuonLowPT    
Hlt2SingleMuonRare    
Hlt2SingleMuonVHighPT    

B2Kpi0

line blinded implemented
Hlt2B2Kpi0_B2K0pi0    
Hlt2B2Kpi0_B2Kpi0    

DiElectron

line blinded implemented
Hlt2DiElectronElSoft    

EW

line blinded implemented
Hlt2EWDiElectronDY    
Hlt2EWDiElectronHighMass    
Hlt2EWDiMuonDY1    
Hlt2EWDiMuonDY2    
Hlt2EWDiMuonDY3    
Hlt2EWDiMuonDY4    
Hlt2EWDiMuonZ    
Hlt2EWSingleElectronHighPt    
Hlt2EWSingleElectronLowPt    
Hlt2EWSingleElectronVHighPt    
Hlt2EWSingleMuonHighPt    
Hlt2EWSingleMuonLowPt    
Hlt2EWSingleMuonVHighPt    
Hlt2EWSingleTauHighPt2Prong    
Hlt2EWSingleTauHighPt3Prong    

XcMuXForTau

line blinded implemented
Hlt2XcMuXForTauB2XcFakeMu    
Hlt2XcMuXForTauB2XcMu    

SLB

line blinded implemented
Hlt2SLB_B2D0Mu_D02KmKpTurbo    
Hlt2SLB_B2D0Mu_D02KmPipTurbo    
Hlt2SLB_B2D0Mu_D02PimPipTurbo    
Hlt2SLB_B2DstMu_D02KmKpTurbo    
Hlt2SLB_B2DstMu_D02KmPipTurbo    
Hlt2SLB_B2DstMu_D02PimPipTurbo    

RareStrange

line blinded implemented
Hlt2RareStrangeKPiMuMu    
Hlt2RareStrangeKPiMuMuSS    
Hlt2RareStrangeSigmaPMuMu    

TriMuon

line blinded implemented
Hlt2TriMuonDetached    
Hlt2TriMuonTau23Mu    

DiMuon

line blinded implemented
Hlt2DiMuonB    
Hlt2DiMuonBTurbo    
Hlt2DiMuonDetached    
Hlt2DiMuonDetachedHeavy    
Hlt2DiMuonDetachedJPsi    
Hlt2DiMuonDetachedPsi2S    
Hlt2DiMuonJPsi    
Hlt2DiMuonJPsiHighPT    
Hlt2DiMuonJPsiTurbo    
Hlt2DiMuonPsi2S    
Hlt2DiMuonPsi2SHighPT    
Hlt2DiMuonPsi2STurbo    
Hlt2DiMuonSoft    
Hlt2DiMuonZ    

B2HH

line blinded implemented
Hlt2B2HH_B2HH    
Hlt2B2HH_B2KK    
Hlt2B2HH_B2KPi    
Hlt2B2HH_B2PiPi    
Hlt2B2HH_Lb2PK    
Hlt2B2HH_Lb2PPi    

TrackEffDiMuon

line blinded implemented
Hlt2TrackEffDiMuonDownstreamMinusHighStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonDownstreamMinusHighStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonDownstreamMinusLowStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonDownstreamMinusLowStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonDownstreamPlusHighStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonDownstreamPlusHighStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonDownstreamPlusLowStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonDownstreamPlusLowStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonMuonTTMinusHighStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonMuonTTMinusHighStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonMuonTTMinusLowStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonMuonTTMinusLowStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonMuonTTPlusHighStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonMuonTTPlusHighStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonMuonTTPlusLowStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonMuonTTPlusLowStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonVeloMuonMinusHighStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonVeloMuonMinusHighStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonVeloMuonMinusLowStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonVeloMuonMinusLowStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonVeloMuonPlusHighStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonVeloMuonPlusHighStatTaggedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonVeloMuonPlusLowStatMatchedTurboCalib    
Hlt2TrackEffDiMuonVeloMuonPlusLowStatTaggedTurboCalib    

Bottomonium

line blinded implemented
Hlt2BottomoniumDiKstarTurbo    
Hlt2BottomoniumDiPhi    

RareCharm

line blinded implemented
Hlt2RareCharmD02EMu X X
Hlt2RareCharmD02KKMuMu X X
Hlt2RareCharmD02KKMue X X
Hlt2RareCharmD02KKee X X
Hlt2RareCharmD02KMu X X
Hlt2RareCharmD02KPi X X
Hlt2RareCharmD02KPiMuMu X X
Hlt2RareCharmD02KPiMuMuSS X X
Hlt2RareCharmD02KPiMue X X
Hlt2RareCharmD02KPiee X X
Hlt2RareCharmD02MuMu X X
Hlt2RareCharmD02PiPi X X
Hlt2RareCharmD02PiPiMuMu X X
Hlt2RareCharmD02PiPiMue X X
Hlt2RareCharmD02PiPiee X X
Hlt2RareCharmD2KEEOS X X
Hlt2RareCharmD2KEESS X X
Hlt2RareCharmD2KEEWS X X
Hlt2RareCharmD2KEMuOS X X
Hlt2RareCharmD2KMuEOS X X
Hlt2RareCharmD2KMuESS X X
Hlt2RareCharmD2KMuEWS X X
Hlt2RareCharmD2KMuMuOS X X
Hlt2RareCharmD2KMuMuSS X X
Hlt2RareCharmD2KMuMuWS X X
Hlt2RareCharmD2PiEEOS X X
Hlt2RareCharmD2PiEESS X X
Hlt2RareCharmD2PiEEWS X X
Hlt2RareCharmD2PiEMuOS X X
Hlt2RareCharmD2PiMuEOS X X
Hlt2RareCharmD2PiMuESS X X
Hlt2RareCharmD2PiMuEWS X X
Hlt2RareCharmD2PiMuMuOS X X
Hlt2RareCharmD2PiMuMuSS X X
Hlt2RareCharmD2PiMuMuWS X X
Hlt2RareCharmLc2PMuMu X X
Hlt2RareCharmLc2PMuMuSS X X
Hlt2RareCharmLc2PMue X X
Hlt2RareCharmLc2Pee X X

Exotica

line blinded implemented
Hlt2ExoticaDiMuonNoIPTurbo    
Hlt2ExoticaDiRHNu    
Hlt2ExoticaDisplDiMuon    
Hlt2ExoticaDisplDiMuonNoPoint    
Hlt2ExoticaDisplPhiPhi    
Hlt2ExoticaPrmptDiMuonHighMass    
Hlt2ExoticaPrmptDiMuonSSTurbo    
Hlt2ExoticaPrmptDiMuonTurbo    
Hlt2ExoticaQuadMuonNoIP    
Hlt2ExoticaRHNu    
Hlt2ExoticaRHNuHighMass    

-- RoelAaij - 2017-04-11

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r9 < r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r9 - 2017-05-17 - CarlaMarinBenito
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    LHCb All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright & 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback