AFCIJburg D6

Team en rolverdeling

naam speler rol ouder
Bram van Brummelen  
Desley de Groot  
Indy Mineur  
Jori de Jong teamleider, coach (Marcel)
Jose de Jong grensrechter (Gerrit)
Koen Groothuis  
Lev Hulsbergen teamleider, scheidsrechter (Wouter)
Mathieu Jansen scheidsrechter, grensrechter (Leon)
Mehmet Brusk Durdu  
Sacha Shriram  
Samuel Tromp trainer (Edwin)
Thymian Cox
Walid Elmhassani scheidsrechter, grensrechter (Abdel)
Zep Matatula  

Training

Training is op dinsdag van 18.00 tot 19.15 op veld 3B. Edwin Tromp (vader van Samuel) is de trainer. Reserve trainers zijn Wouter (vader Lev), Gerrit (vader Jose) en Marcel (vader Jori).

Wedstrijd programma

Het programma is altijd te vinden op de AFC IJburg app. Onze eerstvolgende wedstrijden zijn:

 • zaterdag 29 Augustus THUIS om 9.15 tegen de D7 en D8

Veld/bardienst

Elke thuiswedstrijd hebben wij nodig:

 • coach (Marcel. Indien afwezig Edwin.)
 • scheidsrechter (Abdel, Leon, Wouter)
 • grensrechter (Gerrit, Abdel, Leon)
 • bardienst
 • velddienst

Coach Marcel en trainer Edwin zijn vrijgesteld van bar- en velddienst.

datum veld bar scheidsrechter grensrechter
29 augustus X X Leon Gerrit
  ouder Bram ouder Desley Wouter Abdel
  ouder Indy ouder Jose Abdel Leon
  ouder Koen ouder Lev Leon Gerrit
  ouder Mathieu ouder Mehmet Wouter Abdel
  ouder Sacha ouder Thymian Abdel Leon
  ouder Walid ouder Zep Leon Gerrit

-- WouterHulsbergen - 2015-08-21

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r1 - 2015-08-21 - WouterHulsbergen
 
  • Cern Search Icon Cern Search
  • TWiki Search Icon TWiki Search
  • Google Search Icon Google Search

  Main All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright & 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback