FCC Istanbul Veri Analizi Okulu

Yer

Özyeğin Üniversitesi'ne Ulaşım

Servis saatlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz (hafta içi ve hafta sonu saatlerine dikkat ediniz).

http://www.ozyegin.edu.tr/tr/OzUDE-YASAM/Kampuslere-Ulasim/Shuttle-Hours

Program

Place holder.

Sanal Bilgisayar

Çalışmada kullanılacak sanal bilgisayarı çalıştırmak için https://www.virtualbox.org adresinden Virtualbox adlı programı indirmelisiniz.

Daha sonra xxxxxxx linkinden bu çalışma için hazırlanan, içerisinde Madgraph5, Root yüklü olan ve alıştırmalarda kullanacağımız sinyal ve arkaalan örneklerinin bulunduğu .ova uzantılı dosyayı indirip Virtualbox aracılığıyla çalıştırabilirsiniz.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2016-12-18 - BoraIsildak
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    Sandbox All webs login

  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback