FCC Istanbul Veri Analizi Okulu

Yer

<iframe frameborder="0" height="300" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3041.1484153984043!2d29.256194840374345!3d41.03197634489438!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14cace85e84184e9%3A0x23e9e6eb5cbc34c2!2zw5Z6eWXEn2luIMOcbml2ZXJzaXRlc2k!5e0!3m2!1str!2str!4v1479326162776" style="border: 0;" width="300"></iframe>

Özyeğin Üniversitesi'ne Ulaşım

Servis saatlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz (hafta içi ve hafta sonu saatlerine dikkat ediniz).

http://www.ozyegin.edu.tr/tr/OzUDE-YASAM/Kampuslere-Ulasim/Shuttle-Hours

Program

3rd FCC-ISTANBUL MEETING @OZYEGIN UNIVERSITY – DECEMBER 24&25, 2016
 • Introduction to FCC – Prof. Dr. Sehban Kartal
 • MadGraph – Yrd. Doç. Dr. Alper Hayreter & Yrd. Doç. Dr. Bora Işıldak
 • Delphes – Yrd. Doç. Dr. Bora Işıldak
 • Geant4 – Prof. Dr. Suat Özkorucuklu
 • CaclHep /CompHep – Doç. Dr. İlkay Türk Çakır

Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler

 • Çalışma herkesin kişisel dizüstü bilgisayarları ile yapılacaktır.
 • Bu sebeple, gelmeden önce kişisel bilgisayarlarınıza aşağıda açıklanan gerekli yazılımları kurmanız gerekmektedir.

Sanal Bilgisayar

Çalışmada kullanılacak sanal bilgisayarı çalıştırmak için https://www.virtualbox.org adresinden Virtualbox adlı programı indirmelisiniz.

Daha sonra xxxxxxx bağlantısında bu çalışma için hazırlanan, içerisinde Madgraph5, Root yüklü olan ve alıştırmalarda kullanacağımız sinyal ve arkaalan örneklerinin bulunduğu .ova uzantılı dosyayı indirip Virtualbox aracılığıyla çalıştırabilirsiniz.

Ön Çalışma

Madgraph5 ile ilgili sintaks bilgilerini gözden geçirmeniz iyi olacaktır. Bunun için şu bağlantılara bakmakta fayda var.

Basit Bir Analiz Örneği

 1. Öncelikle sanal bilgisayarda bir terminal açınız.
 2. mg5_aMC komutu ile Madgraph5'i çalıştırın.
 3. generate p p > z > l+ l- komutu ile Z bozonunun iki leptona bozunduğu süreci başlatın.
 4. output calisma_klasoru ile ismini calisma_klasoru seklinde vereceğiniz bir klasör oluşturun. Bu sayede çalışmak istediğimiz süreci tekrar tekrar yazmamıza gerek kalmayacak.
 5. exit komutu ile Madgraph5'ten çıkın.
 6. cd calisma_klasoru komutu ile oluşturduğunuz çalışma klasörüne gidin.
 7. ./bin/generate_events komutu ile olay oluşturma sürecini başlatın. Bu komut tekrar mg5_aMC programını açacak ve bir takım seçenekler sunacaktır.
 8. shower için PYTHIA6, detector simulation için DELPHES opsiyonlarını seçtikten sonra (diğerleri olduğu gibi kalabilir) Enter tuşuna basarak bir sonraki seçenek menüsüne geçin.
 9. Bir sonraki seçenek menüsünde run card, param card, pythia card ve delphes card ile ilgili seçenekleri değiştirebilirsiniz.
 10. Madgraph5 bu değişiklikleri yapmak için parametre dosyalarını okurken vi text editörünü kullandığından vi syntax'ını bilmekte fayda var. Değiştirmek istediğiniz dosyayı numarasıyla seçtikten sonra i tuşuna basarak edit moduna geçeceksiniz. Daha sonra yapmak istediğiniz değişikliği gerçekleştirip Esc tuşuna basıp edit modundan çıkın ve ardından :wq yazarak yaptığınız değişiklikleri kaydedip çıkın. Yaptığınız değişiklikleri kayedetmeden çıkmak isterseniz :q! yazarak tekrar seçenek menüsüne geri dönebilirsiniz.
  • param_card.dat: bir standart model sürecini inceleyeceğimiz için model parametrelerinde değişiklik yapmamıza gerek yoktur.
  • run_card.dat: incelemek istediğimiz süreci 8 TeV kütle merkezi enerjisinde çarpışan protonlar ile gerçekleştirmek için ebeam1 ve ebeam2 parametrelerini 4000 olarak değişitirelim.
  • pythia_card.dat: bu alıştırma için herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok.
  • delphes_card.dat: en sondaki module TreeWriter TreeWriter {... ...} bloğu içerisindeki son altı satır dışındaki her şeyi silin. bu sayede analizini yapacağımız .root dosyasına sadece ihtiyacımız olan bilgileri yazmış olacağız. Daha detaylı analizler için bu dosyada farklı değişiklikler yapmak gerekebilir.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 | r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2016-12-19 - BoraIsildak
 
  • Cern Search Icon Cern Search
  • TWiki Search Icon TWiki Search
  • Google Search Icon Google Search

  Sandbox All webs login

 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback