HIGG1D1

Signal samples

H125

AOD PRW n AOD D1_p4097 D1_p4031 D1_p3962 D1_p3832 D1_p3795 D1_p3714 D1_p3665 MxAODDetailed h024_p3665 MxAODDetailed h024_p3705 MxAODDetailed h024_p3714 MxAODDetailed h024_p3795 MxAODDetailed h024_p3832 MxAODFlavorSys h024_p3665 MxAODFlavorSysLoose h024_p3665 MxAODFlavorSysLoose h024_p3705 MxAODFlavorSysLoose h024_p3714 MxAODJetSys h0242_p3665 MxAODJetSys h0243_p3665 MxAODJetSys h024_p3665 MxAODJetSys h024_p3705 MxAODJetSys h024_p3714 MxAODLeptonMETSys h024_p3665 MxAODLeptonMETSys h024_p3705 MxAODLeptonMETSys h024_p3714 MxAODPhotonAllSys1 h024_p3665 MxAODPhotonAllSys1 h024_p3705 MxAODPhotonAllSys1 h024_p3714 MxAODPhotonAllSys2 h024_p3665 MxAODPhotonAllSys2 h024_p3705 MxAODPhotonAllSys2 h024_p3714 MxAODPhotonAllSys3 h024_p3665 MxAODPhotonAllSys3 h024_p3705 MxAODPhotonAllSys3 h024_p3714 MxAODPhotonAllSys4 h024_p3665 MxAODPhotonAllSys4 h024_p3705 MxAODPhotonAllSys4 h024_p3714 MxAODPhotonSys h024_p3665 MxAODPhotonSys h024_p3705 MxAODPhotonSys h024_p3714
short_name mc
PowhegPy8_NNLOPS_ggH125 mc16a mc16_13TeV.343981.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e5607_s3126_r9364 5.0M 5.0M 5.0M 4.9M 0 5.0M 5.0M 0 0 5.0M 0 0 0 0 5.0M 5.0M 0 0 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 4.7M 0 0 4.6M 0 0 5.0M 0 0
mc16c mc16_13TeV.343981.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e5607_s3126_r9781 5.0M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.343981.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e5607_s3126_r10201 5.0M 5.0M 5.0M 5.0M 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 0 0 5.0M 5.0M 0 0 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0 5.0M 0 0
mc16e mc16_13TeV.343981.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e5607_s3126_r10724 8.3M 8.3M 8.3M 8.2M 0 8.3M 8.3M 0 0 8.3M 0 0 0 0 8.3M 8.3M 0 0 0 0 7.7M 0 0 8.3M 0 0 7.5M 0 0 7.8M 0 0 6.7M 0 0 8.7M 0 0 8.3M 0 0
PowhegPy8_NNPDF30_VBFH125 mc16a mc16_13TeV.345041.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_gamgam.recon.AOD.e5720_s3126_r9364 0 0 0 0 0 2.0M 0 0 0 2.0M 0 0 0 0 2.0M 0.3M 0 0 0 0 0 0 0 2.0M 0 0 0.8M 0 0 0 0 0 1.0M 0 0 0 0 0 2.0M 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345041.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_gamgam.recon.AOD.e6636_s3126_r10201 0 2.0M 0 0 0 2.0M 0 0 0 2.0M 0 0 0 0 2.0M 0 0 0 0 0 1.9M 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegPy8EG_NNPDF30_VBFH125 mc16a mc16_13TeV.346214.PowhegPy8EG_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_gamgam.recon.AOD.e6970_s3126_r9364 2.0M 2.0M 2.0M 1.7M 0 2.0M 2.0M 0 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0 0 0 2.0M 0 0 1.5M 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0 1.1M 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346214.PowhegPy8EG_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_gamgam.recon.AOD.e6970_s3126_r10201 2.5M 2.5M 2.5M 2.5M 0 0 2.5M 0 0 0 2.5M 0 0 2.5M 0 0 2.5M 0 0 0 0 2.5M 0 0 2.5M 0 0 1.9M 0 0 2.5M 0 0 1.0M 0 0 2.5M 0 0 2.5M 0
mc16e mc16_13TeV.346214.PowhegPy8EG_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_gamgam.recon.AOD.e6970_s3126_r10724 2.5M 2.5M 2.5M 2.4M 0 2.5M 2.5M 0 0 0 0 2.5M 0 2.5M 0 0 0 1.6M 0 0 0 0 1.8M 0 0 2.5M 0 0 2.5M 0 0 2.5M 0 0 2.5M 0 0 2.5M 0 0 2.5M
PowhegPy8_WmH125J mc16a mc16_13TeV.345317.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WmH125J_Hyy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r9364 0.2M 0.2M 0.2M 0.2M 0 0.2M 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0
mc16c mc16_13TeV.345317.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WmH125J_Hyy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r9781 0.2M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345317.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WmH125J_Hyy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r10201 0.2M 0.2M 0.2M 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 66k 0 0 0.2M 0 0
mc16e mc16_13TeV.345317.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WmH125J_Hyy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r10724 0.2M 0.2M 0.2M 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0
PowhegPy8_WpH125J mc16a mc16_13TeV.345318.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WpH125J_Hyy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r9364 200k 200k 200k 200k 0 0 200k 0 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0
mc16c mc16_13TeV.345318.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WpH125J_Hyy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r9781 0.2M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345318.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WpH125J_Hyy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r10201 0.2M 0.2M 0.2M 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0
mc16e mc16_13TeV.345318.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WpH125J_Hyy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r10724 0.2M 0.2M 0.2M 0.2M 0 0.2M 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0.2M 0 0 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0
PowhegPy8_ZH125J mc16a mc16_13TeV.345319.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH125J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5743_s3126_r9364 0.5M 0.5M 0.5M 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0 0 0.5M 0.5M 0 0 0 0.5M 0 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0
mc16c mc16_13TeV.345319.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH125J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5743_s3126_r9781 0.5M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345319.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH125J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5743_s3126_r10201 0.5M 0.5M 0.5M 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0 0 0.5M 0.5M 0 0 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0
mc16e mc16_13TeV.345319.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH125J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5743_s3126_r10724 0.5M 0.5M 0.5M 0.5M 0 0.5M 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0 0 0.5M 0.5M 0 0 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0 0.5M 0 0
PowhegPy8_ggZH125 mc16a mc16_13TeV.345061.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH125_HgamgamZinc.recon.AOD.e5762_s3126_r9364 50k 50k 50k 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 50k 50k 0 0 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0
mc16c mc16_13TeV.345061.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH125_HgamgamZinc.recon.AOD.e5762_s3126_r9781 50k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345061.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH125_HgamgamZinc.recon.AOD.e5762_s3126_r10201 50k 50k 50k 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 50k 50k 0 0 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0
mc16e mc16_13TeV.345061.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH125_HgamgamZinc.recon.AOD.e5762_s3126_r10724 50k 50k 50k 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 50k 50k 0 0 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0 50k 0 0
PowhegPy8_ttH125 mc16a mc16_13TeV.345863.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e6503_s3126_r9364 0 2.0M 0 0 0 2.0M 0 0 0 2.0M 0 0 0 0 2.0M 2.0M 0 0 0 0 1.6M 0 0 1.9M 0 0 0.9M 0 0 1.7M 0 0 1.1M 0 0 1.3M 0 0 1.9M 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345863.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e6503_s3126_r10201 0 2.5M 0 0 0 2.5M 0 0 0 2.5M 0 0 0 0 2.5M 2.5M 0 0 0 0 2.3M 0 0 2.5M 0 0 1.4M 0 0 1.4M 0 0 2.0M 0 0 1.7M 0 0 2.5M 0 0
mc16e mc16_13TeV.345863.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e6503_s3126_r10724 0 3.3M 0 0 0 3.3M 0 0 0 3.3M 0 0 0 0 3.3M 3.3M 0 0 0 0 3.0M 0 0 3.3M 0 0 3.1M 0 0 3.2M 0 0 2.9M 0 0 3.3M 0 0 3.3M 0 0
PowhegPy8_ttH125_fixweight mc16a mc16_13TeV.346525.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7488_s3126_r9364 2.0M 2.0M 2.0M 2.0M 2.0M 0 2.0M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346525.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7488_s3126_r10201 2.5M 2.5M 2.5M 2.5M 0 0 2.5M 0 0 0 0 0 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346525.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7488_s3126_r10724 3.3M 3.3M 3.3M 3.3M 3.3M 0 3.3M 0 0 0 0 0 3.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tWH125 mc16a mc16_13TeV.346486.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yy.recon.AOD.e7425_s3126_r9364 50k 50k 50k 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346486.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yy.recon.AOD.e7425_s3126_r10201 69k 69k 69k 69k 0 69k 69k 0 0 0 0 0 0 69k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346486.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yy.recon.AOD.e7425_s3126_r10724 89k 89k 89k 89k 0 0 89k 0 0 0 0 0 0 89k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_4fl mc16a mc16_13TeV.346188.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_gamgam.recon.AOD.e6982_s3126_r9364 100k 99k 0 0 0 0 0 0 99k 198k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99k 0 0 99k 0 0 99k 0 0 99k 0 0 99k 0 0 99k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346188.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_gamgam.recon.AOD.e6982_s3126_r10201 130k 128k 0 0 0 0 0 0 128k 0.3M 0 0 0 0 0 118k 0 0 0 0 128k 0 0 28k 0 0 128k 0 0 0 0 0 0 0 0 128k 0 0 128k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346188.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_gamgam.recon.AOD.e6982_s3126_r10724 170k 169k 0 0 0 0 0 0 169k 0.3M 0 0 0 0 0 169k 0 0 0 0 169k 0 0 169k 0 0 169k 0 0 169k 0 0 169k 0 0 169k 0 0 169k 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_4fl_shw_fix mc16a mc16_13TeV.346188.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_gamgam.recon.AOD.e7305_s3126_r9364 100k 100k 100k 100k 0 0 100k 100k 0 0 0 200k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346188.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_gamgam.recon.AOD.e7305_s3126_r10201 130k 130k 130k 130k 0 0 130k 130k 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 130k 0 0 130k 0 0 130k 0 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346188.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_gamgam.recon.AOD.e7305_s3126_r10724 170k 170k 170k 170k 0 0 170k 170k 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 170k 0 0 0 0 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0 0 0 170k 0 0 0 0 0 170k
PowhegPy8_bbH125 mc16a mc16_13TeV.345315.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbHyy.recon.AOD.e6050_s3126_r9364 100k 100k 100k 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0 100k 0 0
mc16c mc16_13TeV.345315.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbHyy.recon.AOD.e6050_s3126_r9781 125k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345315.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbHyy.recon.AOD.e6050_s3126_r10201 125k 125k 125k 125k 0 0 125k 0 0 125k 0 0 0 0 125k 0 0 0 0 0 0 0 0 125k 0 0 125k 0 0 125k 0 0 125k 0 0 125k 0 0 125k 0 0
mc16e mc16_13TeV.345315.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbHyy.recon.AOD.e6050_s3126_r10724 170k 170k 170k 170k 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0 0 170k 0 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 170k 0 0 170k 0 0 170k 0 0 170k 0 0

H125 alternative

AOD PRW n AOD D1_p4095 D1_p3962 D1_p3832 D1_p3795 D1_p3705 D1_p3665 D1_p3472 MxAODDetailed h0244_p3705 MxAODDetailed h024_p3665 MxAODDetailed h024_p3705 MxAODDetailed h024_p3795 MxAODDetailed h024_p3832 MxAODFlavorSys h024_p3665 MxAODFlavorSysLoose h024_p3665 MxAODJetSys h024_p3665 MxAODLeptonMETSys h024_p3665 MxAODPhotonAllSys1 h024_p3665 MxAODPhotonAllSys2 h024_p3665 MxAODPhotonAllSys3 h024_p3665 MxAODPhotonAllSys4 h024_p3665 MxAODPhotonSys h024_p3665
short_name mc
PowhegH7_NNLOPS_ggH125 mc16a mc16_13TeV.345306.PowhegHerwig7EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e5853_s3126_r9364 0 194k 0 0 0 194k 0 194k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.345306.PowhegHerwig7EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e5853_s3126_r9781 1.6M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345306.PowhegHerwig7EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e5853_s3126_r10201 0 1.6M 0 0 0 1.6M 0 1.6M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345306.PowhegHerwig7EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e5853_s3126_r10724 0 196k 0 0 0 196k 0 196k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegPy8_MPIOFF_ggH125 mc16a mc16_13TeV.342560.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_MPIOFF_ggH125_gamgam.recon.AOD.e4580_s3126_r9364 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.342560.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_MPIOFF_ggH125_gamgam.recon.AOD.e4580_s3126_r9781 0.6M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342560.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_MPIOFF_ggH125_gamgam.recon.AOD.e4580_s3126_r10201 0 0.6M 0 0 0 0 0 0 0.6M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegH713_NNLOPS_ggH125 mc16a mc16_13TeV.346797.PhH7EG_H7UE_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e7928_s3126_r9364 5.0M 5.0M 3.2M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346797.PhH7EG_H7UE_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e7928_s3126_r10201 5.0M 5.0M 3.2M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346797.PhH7EG_H7UE_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_gamgam.recon.AOD.e7928_s3126_r10724 8.3M 8.3M 5.6M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegH713_VBF125 mc16a mc16_13TeV.346878.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_VBF125_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r9364 2.0M 2.0M 1.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346878.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_VBF125_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10201 2.5M 2.5M 1.7M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346878.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_VBF125_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10724 2.5M 2.5M 1.8M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegH713_ZH125J mc16a mc16_13TeV.346879.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_ZH125J_Zincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r9364 0.5M 0.5M 0.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346879.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_ZH125J_Zincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10201 0.5M 0.5M 0.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346879.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_ZH125J_Zincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10724 0.5M 0.5M 0.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegH713_WmH125J mc16a mc16_13TeV.346880.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_WmH125J_Wincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r9364 198k 198k 130k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346880.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_WmH125J_Wincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10201 199k 199k 130k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346880.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_WmH125J_Wincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10724 200k 200k 140k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegH713_WpH125J mc16a mc16_13TeV.346881.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_WpH125J_Wincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r9364 200k 200k 120k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346881.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_WpH125J_Wincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10201 199k 199k 119k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346881.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_WpH125J_Wincl_MINLO_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10724 200k 200k 130k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegH713_ggZH125 mc16a mc16_13TeV.346882.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_ggZH125_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r9364 50k 50k 37k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346882.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_ggZH125_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10201 50k 50k 37k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346882.PhH7EG_H7UE_NNPDF30_ggZH125_gammagamma.recon.AOD.e7929_s3126_r10724 50k 50k 41k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGHwpp_tHjb125_yt_plus1 mc16a mc16_13TeV.341989.MadGraphHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tHjb125_gamgam.recon.AOD.e4606_s3126_r9364 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGPy8_tHjb125_yt_minus1 mc16a mc16_13TeV.343266.MadGraphPythia8EvtGen_A14_CT10ME_tHjb125_gamgam.recon.AOD.e4606_s3126_r9364 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGPy8_tHjb125_yt_plus2 mc16a mc16_13TeV.343268.MadGraphPythia8EvtGen_A14_CT10ME_tHjb125_gamgam.recon.AOD.e4606_s3126_r9364 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloHwpp_tWH125_yt_plus1 mc16a mc16_13TeV.341998.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_plus1.recon.AOD.e4394_s3126_r9364 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 50k 50k 50k 50k 50k 50k 50k 50k 50k
mc16c mc16_13TeV.341998.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_plus1.recon.AOD.e4394_s3126_r9781 50k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.341998.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_plus1.recon.AOD.e4394_s3126_r10201 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 50k 50k 50k 50k 50k 50k 0 50k 50k
mc16e mc16_13TeV.341998.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_plus1.recon.AOD.e4394_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 50k 50k 50k 50k 50k 50k 50k 50k 50k
aMCnloHwpp_tWH125_yt_minus1 mc16a mc16_13TeV.341997.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_minus1.recon.AOD.e4394_s3126_r9364 0 50k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.341997.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_minus1.recon.AOD.e4394_s3126_r9781 65k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.341997.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_minus1.recon.AOD.e4394_s3126_r10201 0 65k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloHwpp_tWH125_yt_plus2 mc16a mc16_13TeV.341999.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_plus2.recon.AOD.e4394_s3126_r9364 0 50k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.341999.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_plus2.recon.AOD.e4394_s3126_r9781 65k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.341999.aMcAtNloHppEG_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_tWH125_gamgam_yt_plus2.recon.AOD.e4394_s3126_r10201 0 65k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloH7_tWH125 mc16a mc16_13TeV.346883.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_tWH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7938_s3126_r9364 50k 50k 41k 0 0 50k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346883.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_tWH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7938_s3126_r10201 70k 70k 57k 0 0 70k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346883.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_tWH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7938_s3126_r10724 89k 89k 78k 0 0 89k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_ttH125 mc16a mc16_13TeV.343436.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e4704_s3126_r9364 0 2.0M 0 0 0 0 0 2.0M 0 0 2.0M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_ttH125_mc16d mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345934.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e6590_s3126_r10201 0 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloHwpp_ttH125 mc16a mc16_13TeV.341081.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e4277_s3126_r9364 0 1.0M 0 0 0 0 0 1.0M 0 0 1.0M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_ttH125_v260 mc16a mc16_13TeV.346189.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH_gamgam.recon.AOD.e7176_s3126_r9364 0 2.0M 0 0 0 2.0M 2.0M 0 0 2.0M 0 2.0M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346189.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH_gamgam.recon.AOD.e7176_s3126_r10201 0 2.5M 0 0 0 2.5M 2.5M 0 0 0 0 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346189.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH_gamgam.recon.AOD.e7176_s3126_r10724 0 3.3M 0 0 0 3.3M 3.3M 0 0 0 0 3.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegHw7_ttH125_fixweight mc16a mc16_13TeV.346526.PowhegHerwig7EvtGen_H7UE_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7488_s3126_r9364 2.0M 2.0M 1.6M 0 0 2.0M 0 0 0 0 0 0 4.0M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346526.PowhegHerwig7EvtGen_H7UE_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7488_s3126_r10201 2.5M 2.5M 2.0M 0 0 2.5M 0 0 0 0 0 0 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346526.PowhegHerwig7EvtGen_H7UE_NNPDF30ME_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7488_s3126_r10724 3.3M 3.3M 2.9M 0 0 3.3M 0 0 0 0 0 0 3.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloH7_ttH125 mc16a mc16_13TeV.346601.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7612_s3126_r9364 0 1.0M 0 0 1.0M 1.0M 0 0 0 0 0 0 0 1.0M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346601.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7612_s3126_r10201 0 1.3M 0 0 1.3M 1.3M 0 0 0 0 0 0 0 1.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346601.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_ttH125_gamgam.recon.AOD.e7612_s3126_r10724 0 1.7M 0 0 1.7M 1.7M 0 0 0 0 0 0 0 1.7M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGPy8_tHjb125_yt_plus1 mc16a mc16_13TeV.343267.MadGraphPythia8EvtGen_A14_CT10ME_tHjb125_gamgam.recon.AOD.e4606_s3126_r9364 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 100k 0 0 0 100k 0 100k 100k 100k 100k 100k 0 100k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGPy8_tHjb125_yt_plus1_mc16d mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345933.MadGraphPythia8EvtGen_A14_CT10ME_tHjb125_gamgam.recon.AOD.e6590_s3126_r10201 0 130k 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_5fl mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloH7_tHjb125 mc16a mc16_13TeV.346602.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_tHjb125_gamgam.recon.AOD.e7612_s3126_r9364 50k 50k 33k 0 49k 50k 0 0 0 0 0 0 0 49k 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346602.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_tHjb125_gamgam.recon.AOD.e7612_s3126_r10201 70k 70k 47k 0 70k 70k 0 0 0 0 0 0 0 70k 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346602.aMcAtNloHerwig7EvtGen_MEN30NLO_tHjb125_gamgam.recon.AOD.e7612_s3126_r10724 90k 90k 66k 0 90k 90k 0 0 0 0 0 0 0 90k 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_bbH125_yb2 mc16a mc16_13TeV.342097.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_yb2_gamgam.recon.AOD.e4149_s3126_r9364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.342097.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_yb2_gamgam.recon.AOD.e4149_s3126_r9781 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342097.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_yb2_gamgam.recon.AOD.e4149_s3126_r10201 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.342097.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_yb2_gamgam.recon.AOD.e4149_s3126_r10724 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_bbH125_ybyt mc16a mc16_13TeV.342098.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_ybyt_gamgam.recon.AOD.e4149_s3126_r9364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.342098.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_ybyt_gamgam.recon.AOD.e4149_s3126_r9781 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342098.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_ybyt_gamgam.recon.AOD.e4149_s3126_r10201 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.342098.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_ybyt_gamgam.recon.AOD.e4149_s3126_r10724 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8EG_ppx0yy_FxFx_Np012_SM mc16a mc16_13TeV.345944.aMcAtNloPy8EG_A14NNPDF23LO_ppx0yy_FxFx_Np012_SM.recon.AOD.e6714_s3126_r9364 0 45k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345944.aMcAtNloPy8EG_A14NNPDF23LO_ppx0yy_FxFx_Np012_SM.recon.AOD.e6714_s3126_r10201 0 55k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMcAtNloPy8EvtGen_ttX0_ca0 mc16a mc16_13TeV.346303.aMcAtNloPy8EvtGen_A14_NNPDF23_NNPDF30ME_ttX0_ca0_gamgam.recon.AOD.e7124_s3126_r9364 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M 2.0M 0 0 0 0 3.9M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346303.aMcAtNloPy8EvtGen_A14_NNPDF23_NNPDF30ME_ttX0_ca0_gamgam.recon.AOD.e7124_s3126_r10201 0 2.5M 0 2.5M 0 2.5M 2.5M 0 0 0 0 4.9M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346303.aMcAtNloPy8EvtGen_A14_NNPDF23_NNPDF30ME_ttX0_ca0_gamgam.recon.AOD.e7124_s3126_r10724 0 3.3M 0 3.3M 0 3.3M 3.3M 0 0 0 0 6.5M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMcAtNloPy8EvtGen_ttX0_ca0p7 mc16a mc16_13TeV.346304.aMcAtNloPy8EvtGen_A14_NNPDF23_NNPDF30ME_ttX0_ca0p7_gamgam.recon.AOD.e7124_s3126_r9364 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M 2.0M 0 0 0 0 3.2M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346304.aMcAtNloPy8EvtGen_A14_NNPDF23_NNPDF30ME_ttX0_ca0p7_gamgam.recon.AOD.e7124_s3126_r10201 0 2.5M 0 2.3M 0 2.5M 2.5M 0 0 0 0 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346304.aMcAtNloPy8EvtGen_A14_NNPDF23_NNPDF30ME_ttX0_ca0p7_gamgam.recon.AOD.e7124_s3126_r10724 0 3.3M 0 3.3M 0 3.3M 3.2M 0 0 0 0 3.1M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ggH >=2 CP samples

AOD PRW n AOD D1_p3795
short_name mc
aMcAtNloPy8_ggF2j_SM_AF2 mc16a mc16_13TeV.346665.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_SM.recon.AOD.e7730_a875_r9364 0 0.9M 0.9M
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346665.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_SM.recon.AOD.e7730_a875_r10201 0 1.2M 1.2M
mc16e mc16_13TeV.346665.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_SM.recon.AOD.e7730_a875_r10724 0 1.5M 1.5M
aMcAtNloPy8_ggF2j_CPodd_AF2 mc16a mc16_13TeV.346666.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_CPodd.recon.AOD.e7730_a875_r9364 0 1.0M 1.0M
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346666.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_CPodd.recon.AOD.e7730_a875_r10201 0 1.2M 1.2M
mc16e mc16_13TeV.346666.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_CPodd.recon.AOD.e7730_a875_r10724 0 1.6M 1.6M
aMcAtNloPy8_ggF2j_CPmix_AF2 mc16a mc16_13TeV.346667.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_CPmix.recon.AOD.e7730_a875_r9364 0 0.9M 0.9M
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346667.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_CPmix.recon.AOD.e7730_a875_r10201 0 1.2M 1.2M
mc16e mc16_13TeV.346667.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14_ggF2j_gamgam_CPmix.recon.AOD.e7730_a875_r10724 0 1.5M 1.5M

tHjb, ttH, tWH CP samples

AOD PRW n AOD D1_p4095 D1_p3962 D1_p3832 D1_p3795 MxAODDetailed h024_p3795 MxAODDetailed h024_p3832
short_name mc
aMCnloPy8_tHjb125_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346677.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r9364 0 100k 0 0 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346677.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10201 0 130k 0 0 0 130k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346677.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10724 0 169k 0 0 0 169k 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_CPalpha_0_AF2 mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346677.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_a875_r10724 0 170k 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_CPalpha_15 mc16a mc16_13TeV.346539.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 100k 0 100k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346539.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 130k 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346539.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 170k 0 0 170k 170k 0 170k
aMCnloPy8_tHjb125_CPalpha_30 mc16a mc16_13TeV.346540.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 100k 0 200k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346540.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 130k 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346540.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 170k 0 0 170k 170k 0 170k
aMCnloPy8_tHjb125_CPalpha_45 mc16a mc16_13TeV.346541.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 100k 0 100k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346541.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 130k 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346541.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 169k 0 0 169k 169k 0 169k
aMCnloPy8_tHjb125_CPalpha_60 mc16a mc16_13TeV.346542.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 100k 0 200k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346542.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 130k 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346542.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 170k 0 0 170k 170k 0 170k
aMCnloPy8_tHjb125_CPalpha_75 mc16a mc16_13TeV.346543.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 100k 0 200k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346543.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 129k 0 0 129k 129k 0 129k
mc16e mc16_13TeV.346543.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 166k 0 0 166k 166k 0 166k
aMCnloPy8_tHjb125_CPalpha_90 mc16a mc16_13TeV.346544.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_90_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 100k 0 200k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346544.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_90_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 130k 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346544.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb125_4fl_CPalpha_90_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 169k 0 0 169k 169k 0 169k
aMCnloPy8_ttH125_CPalpha_15 mc16a mc16_13TeV.346595.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346595.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 2.5M 0 2.5M 0 2.5M 0 2.5M
mc16e mc16_13TeV.346595.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 3.3M 0 3.3M 0 3.3M 0 3.3M
aMCnloPy8_ttH125_CPalpha_30 mc16a mc16_13TeV.346596.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346596.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 2.5M 0 0 2.5M 2.5M 0 2.5M
mc16e mc16_13TeV.346596.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 3.3M 0 0 3.3M 3.3M 0 3.3M
aMCnloPy8_ttH125_CPalpha_60 mc16a mc16_13TeV.346597.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346597.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 2.5M 0 2.5M 0 2.5M 0 2.5M
mc16e mc16_13TeV.346597.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 3.3M 0 3.3M 0 3.3M 0 3.3M
aMCnloPy8_ttH125_CPalpha_75 mc16a mc16_13TeV.346598.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r9364 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M 0 2.0M
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346598.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10201 0 2.5M 0 2.5M 0 2.5M 0 2.5M
mc16e mc16_13TeV.346598.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7588_s3126_r10724 0 3.3M 0 3.3M 0 3.3M 0 3.3M
aMCnloPy8_tWH125_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346759.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r9364 0 50k 0 0 0 50k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346759.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10201 0 70k 0 0 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346759.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10724 0 90k 0 0 0 90k 0 0
aMCnloPy8_tWH125_CPalpha_0_AF2 mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346759.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_a875_r10724 0 90k 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tWH125_CPalpha_15 mc16a mc16_13TeV.346545.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r9364 0 49k 0 0 49k 49k 0 98k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346545.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10201 0 70k 0 0 70k 70k 0 70k
mc16e mc16_13TeV.346545.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_15_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10724 0 90k 0 0 90k 90k 0 90k
aMCnloPy8_tWH125_CPalpha_30 mc16a mc16_13TeV.346546.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r9364 0 50k 0 0 50k 50k 0 100k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346546.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10201 0 70k 0 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.346546.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_30_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10724 0 90k 0 0 90k 90k 0 90k
aMCnloPy8_tWH125_CPalpha_45 mc16a mc16_13TeV.346547.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r9364 0 49k 0 0 49k 49k 0 49k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346547.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10201 0 70k 0 0 70k 70k 0 70k
mc16e mc16_13TeV.346547.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10724 0 90k 0 0 90k 90k 0 90k
aMCnloPy8_tWH125_CPalpha_60 mc16a mc16_13TeV.346548.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r9364 0 49k 0 0 49k 49k 0 98k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346548.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10201 0 70k 0 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.346548.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_60_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10724 0 90k 0 0 90k 90k 90k 0
aMCnloPy8_tWH125_CPalpha_75 mc16a mc16_13TeV.346549.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r9364 0 50k 0 0 50k 50k 0 50k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346549.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10201 0 70k 0 0 70k 70k 0 70k
mc16e mc16_13TeV.346549.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_75_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10724 0 89k 0 0 89k 89k 0 178k
aMCnloPy8_tWH125_CPalpha_90 mc16a mc16_13TeV.346550.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_90_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r9364 0 50k 0 0 50k 50k 0 50k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346550.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_90_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10201 0 70k 0 0 70k 70k 0 70k
mc16e mc16_13TeV.346550.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_CPalpha_90_gamgam.recon.AOD.e7589_s3126_r10724 0 90k 0 0 90k 90k 0 90k
aMCnloPy8_tWH125_yt_minus1_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346760.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_minus1_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r9364 50k 50k 40k 0 0 50k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346760.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_minus1_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10201 70k 70k 57k 0 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346760.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_minus1_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10724 90k 90k 79k 0 0 90k 0 0
aMCnloPy8_tWH125_yt_minus1_CPalpha_0_AF2 mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346760.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_minus1_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_a875_r10724 0 90k 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tWH125_yt_plus0p5_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346761.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus0p5_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r9364 50k 50k 41k 0 0 50k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346761.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus0p5_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10201 70k 70k 57k 0 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346761.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus0p5_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10724 90k 90k 79k 0 0 90k 0 0
aMCnloPy8_tWH125_yt_plus0p5_CPalpha_0_AF2 mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346761.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus0p5_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_a875_r10724 0 90k 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tWH125_yt_plus2_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346762.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus2_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r9364 50k 50k 40k 0 0 50k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346762.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus2_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10201 70k 70k 56k 0 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346762.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus2_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10724 90k 90k 78k 0 0 90k 0 0
aMCnloPy8_tWH125_yt_plus2_CPalpha_0_AF2 mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346762.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus2_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7816_a875_r10724 0 90k 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tWH125_yt_plus2_CPalpha_45 mc16a mc16_13TeV.346763.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus2_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r9364 0 50k 0 0 0 50k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346763.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus2_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10201 0 70k 0 0 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346763.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus2_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7816_s3126_r10724 0 90k 0 0 0 90k 0 0
aMCnloPy8_tWH125_yt_plus2_CPalpha_45_AF2 mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346763.aMcAtNloPythia8EvtGen_tWH125_yt_plus2_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7816_a875_r10724 0 90k 0 0 0 0 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_yt_minus1_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346764.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_minus1_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r9364 99k 99k 74k 0 0 99k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346764.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_minus1_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10201 129k 129k 96k 0 0 129k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346764.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_minus1_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10724 170k 170k 139k 0 0 170k 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_yt_plus0p5_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346765.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus0p5_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r9364 100k 100k 68k 0 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346765.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus0p5_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10201 130k 130k 88k 0 0 130k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346765.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus0p5_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10724 168k 168k 126k 0 0 168k 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_yt_plus2_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346766.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus2_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r9364 99k 99k 74k 0 0 99k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346766.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus2_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10201 130k 130k 97k 0 0 130k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346766.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus2_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10724 169k 169k 137k 0 0 169k 0 0
aMCnloPy8_tHjb125_yt_plus2_CPalpha_45 mc16a mc16_13TeV.346767.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus2_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r9364 0 100k 0 0 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346767.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus2_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10201 0 129k 0 0 0 129k 0 0
mc16e mc16_13TeV.346767.aMcAtNloPythia8EvtGen_tHjb_4fl_yt_plus2_CPalpha_45_gamgam.recon.AOD.e7815_s3126_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0
aMCnloPy8_ttH125_CPalpha_0 mc16a mc16_13TeV.346798.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7879_s3126_r9364 0 2.0M 0 0 0 2.0M 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346798.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7879_s3126_r10201 0 2.5M 0 0 0 2.5M 0 0
mc16e mc16_13TeV.346798.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH125_CPalpha_0_gamgam.recon.AOD.e7879_s3126_r10724 0 3.3M 0 0 0 3.3M 0 0

ttH inclusive decay

AOD PRW n AOD
short_name mc
PowhegPy8_ttH125_inc_allhad mc16a mc16_13TeV.345672.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_allhad.recon.AOD.e6322_s3126_r9364 0 4.9M
mc16c mc16_13TeV.345672.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_allhad.recon.AOD.e6322_s3126_r9781 5.9M 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_ttH125_inc_semilep mc16a mc16_13TeV.345673.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_semilep.recon.AOD.e6322_s3126_r9364 0 5.0M
mc16c mc16_13TeV.345673.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_semilep.recon.AOD.e6322_s3126_r9781 6.0M 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_ttH125_inc_dilep mc16a mc16_13TeV.345674.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_dilep.recon.AOD.e6322_s3126_r9364 0 5.0M
mc16c mc16_13TeV.345674.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_dilep.recon.AOD.e6322_s3126_r9781 5.9M 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0

Different masses

AOD PRW n AOD
short_name mc
PowhegPy8_NNLOPS_ggH110 mc16a mc16_13TeV.345307.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH110_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r9364 0 199k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345307.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH110_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e mc16_13TeV.345307.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH110_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10724 0 0.3M
PowhegPy8_NNLOPS_ggH122 mc16a mc16_13TeV.345308.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH122_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r9364 0 99k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345308.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH122_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10201 0 130k
mc16e mc16_13TeV.345308.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH122_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10724 0 160k
PowhegPy8_NNLOPS_ggH123 mc16a mc16_13TeV.345309.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH123_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345309.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH123_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10201 0 130k
mc16e mc16_13TeV.345309.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH123_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10724 0 170k
PowhegPy8_NNLOPS_ggH124 mc16a mc16_13TeV.345310.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH124_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r9364 0 0.3M
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345310.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH124_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10201 0 0.4M
mc16e mc16_13TeV.345310.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH124_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10724 0 0.5M
PowhegPy8_NNLOPS_ggH124p5 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_NNLOPS_ggH125p5 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_NNLOPS_ggH126 mc16a mc16_13TeV.345311.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH126_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r9364 0 0.3M
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345311.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH126_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10201 0 0.4M
mc16e mc16_13TeV.345311.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH126_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10724 0 0.5M
PowhegPy8_NNLOPS_ggH127 mc16a mc16_13TeV.345312.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH127_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r9364 0 99k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345312.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH127_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10201 0 130k
mc16e mc16_13TeV.345312.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH127_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10724 0 170k
PowhegPy8_NNLOPS_ggH140 mc16a mc16_13TeV.345314.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH140_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r9364 0 199k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345314.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH140_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e mc16_13TeV.345314.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH140_gamgam.recon.AOD.e7787_s3126_r10724 0 0.3M
PowhegPy8_ZH110J mc16a mc16_13TeV.345200.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH110J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r9364 0 199k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345200.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH110J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e mc16_13TeV.345200.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH110J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10724 0 0.3M
PowhegPy8_ZH122J mc16a mc16_13TeV.345201.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH122J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r9364 0 80k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345201.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH122J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10201 0 100k
mc16e mc16_13TeV.345201.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH122J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10724 0 140k
PowhegPy8_ZH123J mc16a mc16_13TeV.345202.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH123J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r9364 0 78k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345202.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH123J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10201 0 100k
mc16e mc16_13TeV.345202.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH123J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10724 0 140k
PowhegPy8_ZH124J mc16a mc16_13TeV.345204.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH124J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r9364 0 0.5M
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345204.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH124J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10201 0 0.6M
mc16e mc16_13TeV.345204.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH124J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10724 0 0.8M
PowhegPy8_ZH124p5 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_ZH125p5 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_ZH126J mc16a mc16_13TeV.345207.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH126J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r9364 0 0.5M
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345207.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH126J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10201 0 0.6M
mc16e mc16_13TeV.345207.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH126J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10724 0 0.8M
PowhegPy8_ZH127J mc16a mc16_13TeV.345208.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH127J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r9364 0 78k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345208.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH127J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10201 0 99k
mc16e mc16_13TeV.345208.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH127J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10724 0 139k
PowhegPy8_ZH130J mc16a mc16_13TeV.345209.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH130J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r9364 0 80k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345209.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH130J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10201 0 100k
mc16e mc16_13TeV.345209.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH130J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10724 0 139k
PowhegPy8_ZH140J mc16a mc16_13TeV.345210.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH140J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r9364 0 200k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345210.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH140J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e mc16_13TeV.345210.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH140J_Hyy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5868_s3126_r10724 0 0.3M
PowhegPy8_WmH110J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH122J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH123J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH124J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH124p5 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH125p5 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH126J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH127J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH130J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WmH140J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH110J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH122J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH123J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH124J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH124p5 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH125p5 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH126J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH127J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH130J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_WpH140J mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
PowhegPy8_ggZH110 mc16a mc16_13TeV.345266.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH110_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345266.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH110_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10201 0 20k
mc16e mc16_13TeV.345266.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH110_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10724 0 30k
PowhegPy8_ggZH122 mc16a mc16_13TeV.345267.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH122_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345267.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH122_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10201 0 20k
mc16e mc16_13TeV.345267.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH122_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10724 0 30k
PowhegPy8_ggZH123 mc16a mc16_13TeV.345268.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH123_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345268.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH123_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10201 0 20k
mc16e mc16_13TeV.345268.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH123_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10724 0 30k
PowhegPy8_ggZH124 mc16a mc16_13TeV.345269.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH124_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345269.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH124_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10201 0 20k
mc16e mc16_13TeV.345269.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH124_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10724 0 30k
PowhegPy8_ggZH126 mc16a mc16_13TeV.345270.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH126_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345270.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH126_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10201 0 20k
mc16e mc16_13TeV.345270.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH126_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10724 0 30k
PowhegPy8_ggZH127 mc16a mc16_13TeV.345271.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH127_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345271.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH127_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10201 0 20k
mc16e mc16_13TeV.345271.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH127_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10724 0 30k
PowhegPy8_ggZH130 mc16a mc16_13TeV.345272.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH130_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345272.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH130_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10201 0 20k
mc16e mc16_13TeV.345272.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH130_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10724 0 30k
PowhegPy8_ggZH140 mc16a mc16_13TeV.345273.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH140_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345273.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH140_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10201 0 20k
mc16e mc16_13TeV.345273.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF3_AZNLO_ggZH140_HgamgamZinc.recon.AOD.e7738_s3126_r10724 0 30k
PowhegPy8_ttH110 mc16a mc16_13TeV.346668.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH110_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r9364 0 50k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346668.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH110_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10201 0 70k
mc16e mc16_13TeV.346668.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH110_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10724 0 90k
PowhegPy8_ttH122 mc16a mc16_13TeV.346669.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH122_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346669.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH122_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10201 0 29k
mc16e mc16_13TeV.346669.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH122_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10724 0 39k
PowhegPy8_ttH123 mc16a mc16_13TeV.346670.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH123_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346670.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH123_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10201 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346670.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH123_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10724 0 39k
PowhegPy8_ttH124 mc16a mc16_13TeV.346671.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH124_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346671.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH124_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10201 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346671.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH124_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10724 0 170k
PowhegPy8_ttH126 mc16a mc16_13TeV.346672.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH126_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r9364 0 99k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346672.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH126_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10201 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346672.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH126_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10724 0 170k
PowhegPy8_ttH127 mc16a mc16_13TeV.346673.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH127_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346673.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH127_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10201 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346673.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH127_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10724 0 40k
PowhegPy8_ttH130 mc16a mc16_13TeV.346674.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH130_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r9364 0 20k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346674.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH130_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10201 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346674.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH130_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10724 0 40k
PowhegPy8_ttH140 mc16a mc16_13TeV.346675.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH140_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r9364 0 49k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346675.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH140_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10201 0 70k
mc16e mc16_13TeV.346675.PowhegPythia8EvtGen_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH140_tincl_gamgam.recon.AOD.e7737_s3126_r10724 0 90k

FCNC

AOD PRW n AOD D1_p4097 D1_p3705
short_name mc
PhPy8EG_ttbar_hdamp258p75_Q2cHbWmln_AF2 mc16a mc16_13TeV.410764.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWmln.recon.AOD.e6639_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410764.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWmln.recon.AOD.e6639_a875_r10201 124k 124k 124k 124k
mc16e mc16_13TeV.410764.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWmln.recon.AOD.e6639_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
PhPy8EG_ttbar_hdamp258p75_Q2cHbWpln_AF2 mc16a mc16_13TeV.410765.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWpln.recon.AOD.e6639_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410765.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWpln.recon.AOD.e6639_a875_r10201 130k 130k 130k 130k
mc16e mc16_13TeV.410765.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWpln.recon.AOD.e6639_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
PhPy8EG_ttbar_hdamp258p75_Q2cHbWmqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.410766.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWmqq.recon.AOD.e6639_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410766.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWmqq.recon.AOD.e6639_a875_r10201 128k 128k 128k 128k
mc16e mc16_13TeV.410766.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWmqq.recon.AOD.e6639_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
PhPy8EG_ttbar_hdamp258p75_Q2cHbWpqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.410767.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWpqq.recon.AOD.e6639_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410767.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWpqq.recon.AOD.e6639_a875_r10201 130k 130k 130k 130k
mc16e mc16_13TeV.410767.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2cHgamgambWpqq.recon.AOD.e6639_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
PhPy8EG_ttbar_hdamp258p75_Q2uHbWmln_AF2 mc16a mc16_13TeV.410768.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWmln.recon.AOD.e6639_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410768.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWmln.recon.AOD.e6639_a875_r10201 130k 130k 130k 130k
mc16e mc16_13TeV.410768.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWmln.recon.AOD.e6639_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
PhPy8EG_ttbar_hdamp258p75_Q2uHbWpln_AF2 mc16a mc16_13TeV.410769.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWpln.recon.AOD.e6639_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410769.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWpln.recon.AOD.e6639_a875_r10201 130k 130k 130k 130k
mc16e mc16_13TeV.410769.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWpln.recon.AOD.e6639_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
PhPy8EG_ttbar_hdamp258p75_Q2uHbWmqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.410770.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWmqq.recon.AOD.e6639_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410770.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWmqq.recon.AOD.e6639_a875_r10201 130k 130k 130k 130k
mc16e mc16_13TeV.410770.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWmqq.recon.AOD.e6639_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
PhPy8EG_ttbar_hdamp258p75_Q2uHbWpqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.410771.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWpqq.recon.AOD.e6639_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410771.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWpqq.recon.AOD.e6639_a875_r10201 130k 130k 130k 130k
mc16e mc16_13TeV.410771.PhPy8EG_NNPDF30ME_A14_ttbar_hdamp258p75_Q2uHgamgambWpqq.recon.AOD.e6639_a875_r10724 170k 170k 170k 150k
aMcAtNloPy8_tphiQHbWln_AF2 mc16a mc16_13TeV.412051.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.412051.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r10201 125k 125k 125k 125k
mc16e mc16_13TeV.412051.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
aMcAtNloPy8_tphiQHbWqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.412052.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.412052.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r10201 125k 125k 125k 125k
mc16e mc16_13TeV.412052.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
aMcAtNloPy8_tcphiQHbWln_AF2 mc16a mc16_13TeV.412053.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.412053.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r10201 125k 125k 125k 125k
mc16e mc16_13TeV.412053.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
aMcAtNloPy8_tcphiQHbWqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.412054.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.412054.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r10201 125k 125k 125k 125k
mc16e mc16_13TeV.412054.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
aMcAtNloPy8_uphiQHbWln_AF2 mc16a mc16_13TeV.412055.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.412055.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r10201 119k 119k 119k 119k
mc16e mc16_13TeV.412055.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
aMcAtNloPy8_uphiQHbWqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.412056.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.412056.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r10201 125k 125k 125k 125k
mc16e mc16_13TeV.412056.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r10724 170k 170k 170k 170k
aMcAtNloPy8_ctphiQHbWln_AF2 mc16a mc16_13TeV.412057.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.412057.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r10201 121k 121k 121k 121k
mc16e mc16_13TeV.412057.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6992_a875_r10724 170k 170k 170k 140k
aMcAtNloPy8_ctphiQHbWqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.412058.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r9364 100k 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.412058.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r10201 125k 125k 125k 125k
mc16e mc16_13TeV.412058.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6992_a875_r10724 170k 170k 170k 152k

FCNC (shower weight bugs)

# these ones have the shower weight bugs but are kept, only in mc16d # because they exist in both AFII and FS flavors, for comparison # here they are duplicated (AFII / FS)

AOD PRW n AOD D1_p4097 D1_p3705
short_name mc
aMcAtNloPy8_tphiQHbWln_shwbug mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410752.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_s3126_r10201 125k 125k 125k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_tphiQHbWln_shwbug_AF2 mc16a mc16_13TeV.410752.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_a875_r9364 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410752.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_a875_r10201 120k 120k 120k 40k
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_tphiQHbWqq_shwbug mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410753.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_s3126_r10201 125k 125k 125k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_tphiQHbWqq_shwbug_AF2 mc16a mc16_13TeV.410753.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_a875_r9364 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410753.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_a875_r10201 120k 120k 120k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_tcphiQHbWln_shwbug mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410754.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_s3126_r10201 125k 125k 125k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_tcphiQHbWln_shwbug_AF2 mc16a mc16_13TeV.410754.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_a875_r9364 0 99k 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410754.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_a875_r10201 120k 120k 120k 40k
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_tcphiQHbWqq_shwbug mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410755.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_s3126_r10201 104k 104k 104k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_tcphiQHbWqq_shwbug_AF2 mc16a mc16_13TeV.410755.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_a875_r9364 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410755.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_tcphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_a875_r10201 120k 120k 120k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_uphiQHbWln_shwbug mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410756.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_s3126_r10201 125k 125k 125k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_uphiQHbWln_shwbug_AF2 mc16a mc16_13TeV.410756.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_a875_r9364 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410756.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_a875_r10201 120k 120k 120k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_uphiQHbWqq_shwbug mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410757.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_s3126_r10201 123k 123k 123k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_uphiQHbWqq_shwbug_AF2 mc16a mc16_13TeV.410757.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_a875_r9364 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410757.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_uphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_a875_r10201 120k 120k 120k 50k
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_ctphiQHbWln_shwbug mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410758.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_s3126_r10201 125k 125k 125k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_ctphiQHbWln_shwbug_AF2 mc16a mc16_13TeV.410758.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_a875_r9364 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410758.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWln.recon.AOD.e6546_a875_r10201 120k 120k 120k 0
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_ctphiQHbWqq_shwbug mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410759.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_s3126_r10201 124k 124k 124k 30k
mc16e 0 0 0 0
aMcAtNloPy8_ctphiQHbWqq_shwbug_AF2 mc16a mc16_13TeV.410759.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_a875_r9364 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410759.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_ctphiQHgamgambWqq.recon.AOD.e6546_a875_r10201 120k 120k 120k 0
mc16e 0 0 0 0

H+c

AOD PRW n AOD D1_p3714
short_name mc
MGPy8_cH_Hgammagamma mc16a mc16_13TeV.346394.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_cH_Hgammagamma.recon.AOD.e7180_s3126_r9364 0 100k 100k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346394.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_cH_Hgammagamma.recon.AOD.e7180_s3126_r10201 0 125k 125k
mc16e mc16_13TeV.346394.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_cH_Hgammagamma.recon.AOD.e7180_s3126_r10724 0 169k 169k

Low/high-mass

AOD PRW n AOD D1_p3714 D1_p3705 MxAODDetailed h024_p3714 MxAODDetailedNoSkim h024_p3641 MxAODDetailedNoSkim h024_p3705 MxAODDetailedNoSkim h024_p3714
short_name mc
PowhegPy8_ggH40 mc16a mc16_13TeV.345751.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345751.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.345751.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH60 mc16a mc16_13TeV.342020.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 30k 0
mc16c mc16_13TeV.342020.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 35k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342020.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 35k 0 35k 0 0 35k 0
mc16e mc16_13TeV.342020.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 0 0
PowhegPy8_ggH80 mc16a mc16_13TeV.342023.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.342023.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342023.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342023.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH100 mc16a mc16_13TeV.342008.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 30k 0
mc16c mc16_13TeV.342008.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342008.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342008.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 65k 0 65k 0 0 65k 0
PowhegPy8_ggH120 mc16a mc16_13TeV.342060.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r9364 0 0 0 100k 0 0 100k 0
mc16c mc16_13TeV.342060.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r9781 120k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342060.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r10201 0 120k 0 120k 0 0 120k 0
mc16e mc16_13TeV.342060.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH160 mc16a mc16_13TeV.345752.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345752.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.345752.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 68k 0 68k 0 0 68k 0
PowhegPy8_ggH200 mc16a mc16_13TeV.342012.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH200_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342012.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH200_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 39k 0 39k 0 0 39k 0
mc16e mc16_13TeV.342012.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH200_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH250 mc16a mc16_13TeV.342013.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH250_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342013.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH250_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegPy8_ggH300 mc16a mc16_13TeV.342014.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH300_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342014.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH300_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 39k 0 39k 0 0 39k 0
mc16e mc16_13TeV.342014.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH300_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 0 0
PowhegPy8_ggH400 mc16a mc16_13TeV.342016.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342016.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342016.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 69k 0 69k 0 0 69k 0
PowhegPy8_ggH600 mc16a mc16_13TeV.342019.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH600_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342019.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH600_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342019.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH600_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH750 mc16a mc16_13TeV.343470.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH750_gamgam.recon.AOD.e4722_s3126_r9364 0 0 0 0.3M 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.343470.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH750_gamgam.recon.AOD.e4722_s3126_r9781 0.3M 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.343470.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH750_gamgam.recon.AOD.e4722_s3126_r10201 0 0.3M 0 0.3M 0 0 0.3M 0
mc16e mc16_13TeV.343470.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH750_gamgam.recon.AOD.e4722_s3126_r10724 0 0.4M 0 0.4M 0 0 0.4M 0
PowhegPy8_ggH800 mc16a mc16_13TeV.342022.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH800_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342022.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH800_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342022.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH800_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 69k 0 69k 0 0 69k 0
PowhegPy8_ggH1000 mc16a mc16_13TeV.342007.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342007.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342007.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH1500 mc16a mc16_13TeV.342009.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1500_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342009.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1500_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342009.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1500_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH2000 mc16a mc16_13TeV.342011.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342011.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342011.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH2400 mc16a mc16_13TeV.346332.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2400_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346332.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2400_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.346332.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2400_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH3000 mc16a mc16_13TeV.346333.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346333.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.346333.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r10724 0 69k 0 69k 0 0 69k 0
PowhegPy8_ggH4000 mc16a mc16_13TeV.346334.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346334.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.346334.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_ggH5000 mc16a mc16_13TeV.346335.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH5000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346335.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH5000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.346335.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH5000_gamgam.recon.AOD.e7095_s3126_r10724 0 69k 0 69k 0 0 69k 0
PowhegPy8_VBFH40 mc16a mc16_13TeV.345753.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345753.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.345753.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH60 mc16a mc16_13TeV.342034.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 30k 0
mc16c mc16_13TeV.342034.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342034.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 37k 0 37k 0 0 37k 0
mc16e mc16_13TeV.342034.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH80 mc16a mc16_13TeV.342036.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 30k 0
mc16c mc16_13TeV.342036.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342036.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342036.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH100 mc16a mc16_13TeV.342026.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 30k 0
mc16c mc16_13TeV.342026.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342026.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342026.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH120 mc16a mc16_13TeV.342068.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r9364 0 50k 0 50k 0 0 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342068.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r9781 65k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342068.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r10201 0 65k 0 65k 0 0 65k 0
mc16e mc16_13TeV.342068.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH160 mc16a mc16_13TeV.345754.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345754.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.345754.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH200 mc16a mc16_13TeV.342029.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH200_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342029.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH200_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0
PowhegPy8_VBFH300 mc16a mc16_13TeV.342030.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH300_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342030.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH300_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342030.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH300_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 69k 0 69k 0 0 69k 0
PowhegPy8_VBFH400 mc16a mc16_13TeV.342031.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 29k 0 29k 0 0 29k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342031.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342031.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH600 mc16a mc16_13TeV.342033.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH600_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342033.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH600_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 39k 0 39k 0 0 39k 0
mc16e mc16_13TeV.342033.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH600_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH800 mc16a mc16_13TeV.342035.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH800_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342035.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH800_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342035.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH800_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH1000 mc16a mc16_13TeV.342025.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH1000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342025.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH1000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342025.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH1000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 69k 0 69k 0 0 69k 0
PowhegPy8_VBFH1500 mc16a mc16_13TeV.342027.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH1500_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342027.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH1500_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342027.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH1500_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH2000 mc16a mc16_13TeV.342028.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH2000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342028.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH2000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.342028.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH2000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH2400 mc16a mc16_13TeV.346336.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH2400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 29k 0 29k 0 0 29k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346336.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH2400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.346336.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH2400_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH3000 mc16a mc16_13TeV.346337.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH3000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346337.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH3000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.346337.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH3000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH4000 mc16a mc16_13TeV.346338.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH4000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346338.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH4000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.346338.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH4000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
PowhegPy8_VBFH5000 mc16a mc16_13TeV.346339.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH5000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r9364 0 30k 0 30k 0 0 30k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346339.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH5000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10201 0 40k 0 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.346339.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH5000_gamgam.recon.AOD.e7123_s3126_r10724 0 70k 0 70k 0 0 70k 0
Pythia8_ZH40 mc16a mc16_13TeV.345757.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345757.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 30k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.345757.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH60 mc16a mc16_13TeV.342270.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH60_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 0 30k 0 0 0 0 30k
mc16c mc16_13TeV.342270.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH60_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342270.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH60_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342270.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH60_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 69k 0 0 0 0 0 69k
Pythia8_ZH80 mc16a mc16_13TeV.342271.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH80_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c mc16_13TeV.342271.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH80_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342271.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH80_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342271.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH80_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH100 mc16a mc16_13TeV.342272.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH100_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 0 30k 0 0 0 0 30k
mc16c mc16_13TeV.342272.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH100_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342272.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH100_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342272.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH100_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH120 mc16a mc16_13TeV.342084.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r9364 0 0 30k 0 0 0 0 30k
mc16c mc16_13TeV.342084.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342084.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342084.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH160 mc16a mc16_13TeV.345758.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345758.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.345758.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH200 mc16a mc16_13TeV.342273.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH200_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342273.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH200_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342273.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH200_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH300 mc16a mc16_13TeV.342274.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH300_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342274.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH300_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342274.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH300_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH400 mc16a mc16_13TeV.342275.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH400_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342275.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH400_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342275.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH400_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH600 mc16a mc16_13TeV.342277.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH600_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342277.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH600_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342277.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH600_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH800 mc16a mc16_13TeV.342278.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH800_gamgam.recon.AOD.e4300_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342278.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH800_gamgam.recon.AOD.e4300_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342278.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH800_gamgam.recon.AOD.e4300_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH1000 mc16a mc16_13TeV.342279.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH1000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342279.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH1000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342279.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH1000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH1500 mc16a mc16_13TeV.342280.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH1500_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 29k 29k 0 0 0 0 29k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342280.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH1500_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342280.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH1500_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH2000 mc16a mc16_13TeV.342281.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH2000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342281.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH2000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342281.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH2000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH2400 mc16a mc16_13TeV.346353.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346353.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 39k 39k 0 0 0 0 39k
mc16e mc16_13TeV.346353.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH3000 mc16a mc16_13TeV.346354.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346354.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346354.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH4000 mc16a mc16_13TeV.346355.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346355.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346355.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ZH5000 mc16a mc16_13TeV.346356.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346356.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346356.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ZH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH40 mc16a mc16_13TeV.345755.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345755.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.345755.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH60 mc16a mc16_13TeV.342258.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH60_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 0 30k 0 0 0 0 30k
mc16c mc16_13TeV.342258.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH60_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342258.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH60_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342258.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH60_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH80 mc16a mc16_13TeV.342259.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH80_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 0 30k 0 0 0 0 30k
mc16c mc16_13TeV.342259.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH80_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342259.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH80_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342259.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH80_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH100 mc16a mc16_13TeV.342260.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH100_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 0 0 0 0 30k 0 0
mc16c mc16_13TeV.342260.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH100_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342260.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH100_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342260.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH100_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH120 mc16a mc16_13TeV.342076.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r9364 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.342076.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342076.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.342076.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH120_gamgam.recon.AOD.e4075_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH160 mc16a mc16_13TeV.345756.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345756.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.345756.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 69k 69k 0 0 0 0 69k
Pythia8_WH200 mc16a mc16_13TeV.342261.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH200_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342261.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH200_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342261.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH200_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH300 mc16a mc16_13TeV.342262.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH300_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342262.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH300_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342262.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH300_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 69k 69k 0 0 0 0 69k
Pythia8_WH400 mc16a mc16_13TeV.342263.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH400_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342263.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH400_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342263.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH400_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 69k 69k 0 0 0 0 69k
Pythia8_WH600 mc16a mc16_13TeV.342265.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH600_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342265.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH600_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342265.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH600_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH800 mc16a mc16_13TeV.342266.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH800_gamgam.recon.AOD.e4300_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342266.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH800_gamgam.recon.AOD.e4300_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342266.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH800_gamgam.recon.AOD.e4300_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH1000 mc16a mc16_13TeV.342267.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH1000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342267.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH1000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342267.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH1000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH1500 mc16a mc16_13TeV.342268.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH1500_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342268.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH1500_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342268.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH1500_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH2000 mc16a mc16_13TeV.342269.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH2000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342269.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH2000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342269.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH2000_gamgam.recon.AOD.e4216_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH2400 mc16a mc16_13TeV.346349.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346349.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346349.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH3000 mc16a mc16_13TeV.346350.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346350.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346350.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH4000 mc16a mc16_13TeV.346351.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346351.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346351.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_WH5000 mc16a mc16_13TeV.346352.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 29k 29k 0 0 0 0 29k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346352.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346352.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_WH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 68k 68k 0 0 0 0 68k
Pythia8_ttH40 mc16a mc16_13TeV.345759.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 29k 29k 0 0 0 0 29k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345759.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.345759.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH40_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH60 mc16a mc16_13TeV.342046.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 0 30k 0 0 0 0 30k
mc16c mc16_13TeV.342046.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342046.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342046.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH60_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH80 mc16a mc16_13TeV.342048.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 0 30k 0 0 0 0 30k
mc16c mc16_13TeV.342048.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342048.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342048.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH80_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH100 mc16a mc16_13TeV.342038.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 19k 29k 0 0 0 0 29k
mc16c mc16_13TeV.342038.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9781 20k 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342038.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342038.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH100_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH120 mc16a mc16_13TeV.345760.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH120_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345760.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH120_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.345760.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH120_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH160 mc16a mc16_13TeV.345761.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345761.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.345761.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH160_gamgam.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH200 mc16a mc16_13TeV.342041.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH200_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342041.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH200_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342041.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH200_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 0
Pythia8_ttH300 mc16a mc16_13TeV.342042.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH300_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342042.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH300_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342042.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH300_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 69k 69k 0 0 0 0 69k
Pythia8_ttH400 mc16a mc16_13TeV.342043.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH400_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342043.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH400_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342043.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH400_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH600 mc16a mc16_13TeV.342045.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH600_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342045.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH600_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342045.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH600_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 69k 69k 0 0 0 0 69k
Pythia8_ttH800 mc16a mc16_13TeV.342047.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH800_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342047.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH800_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342047.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH800_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH1000 mc16a mc16_13TeV.342037.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH1000_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342037.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH1000_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 39k 39k 0 0 0 0 39k
mc16e mc16_13TeV.342037.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH1000_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH1500 mc16a mc16_13TeV.342039.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH1500_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342039.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH1500_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342039.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH1500_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH2000 mc16a mc16_13TeV.342040.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH2000_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342040.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH2000_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.342040.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH2000_gamgam.recon.AOD.e4090_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH2400 mc16a mc16_13TeV.346357.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346357.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 39k 39k 0 0 0 0 39k
mc16e mc16_13TeV.346357.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH2400_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH3000 mc16a mc16_13TeV.346358.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346358.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346358.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH3000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH4000 mc16a mc16_13TeV.346359.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346359.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346359.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH4000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 70k 70k 0 0 0 0 70k
Pythia8_ttH5000 mc16a mc16_13TeV.346360.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 30k 30k 0 0 0 0 30k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346360.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 40k 30k 0 0 0 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346360.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttH5000_gamgam.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 69k 69k 0 0 0 0 69k
Pythia8_G500_k001 mc16a mc16_13TeV.301839.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_500.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301839.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_500.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 29k 29k 0 29k 0 0 29k
mc16e mc16_13TeV.301839.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_500.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 0
Pythia8_G1000_k001 mc16a mc16_13TeV.301840.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_1000.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301840.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_1000.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.301840.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_1000.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 59k 59k 0 59k 0 0 59k
Pythia8_G2000_k001 mc16a mc16_13TeV.301842.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_2000.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301842.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_2000.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.301842.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_2000.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 0
Pythia8_G3000_k001 mc16a mc16_13TeV.302467.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302467.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r10201 0 29k 29k 0 29k 0 0 29k
mc16e mc16_13TeV.302467.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G4000_k001 mc16a mc16_13TeV.301845.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_4000.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301845.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_4000.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.301845.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_4000.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G5000_k001 mc16a mc16_13TeV.301847.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_5000.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301847.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_5000.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.301847.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_5000.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G6000_k001 mc16a mc16_13TeV.346361.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346361.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346361.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G7000_k001 mc16a mc16_13TeV.346362.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346362.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346362.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_001_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 58k 58k 0 58k 0 0 58k
Pythia8_G500_k005 mc16a mc16_13TeV.301849.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_500.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301849.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_500.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.301849.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_500.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 0
Pythia8_G1000_k005 mc16a mc16_13TeV.301850.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_1000.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301850.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_1000.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 29k 29k 0 29k 0 0 29k
mc16e mc16_13TeV.301850.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_1000.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G2000_k005 mc16a mc16_13TeV.301852.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_2000.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301852.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_2000.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.301852.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_2000.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G3000_k005 mc16a mc16_13TeV.302466.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302466.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.302466.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G4000_k005 mc16a mc16_13TeV.301855.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_4000.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301855.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_4000.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.301855.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_4000.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G5000_k005 mc16a mc16_13TeV.301857.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_5000.recon.AOD.e4470_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.301857.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_5000.recon.AOD.e4470_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.301857.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_5000.recon.AOD.e4470_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G6000_k005 mc16a mc16_13TeV.346363.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346363.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346363.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G7000_k005 mc16a mc16_13TeV.346364.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346364.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346364.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_005_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G500_k01 mc16a mc16_13TeV.302460.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_500.recon.AOD.e3985_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302460.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_500.recon.AOD.e3985_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.302460.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_500.recon.AOD.e3985_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G1000_k01 mc16a mc16_13TeV.302461.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_1000.recon.AOD.e3985_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302461.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_1000.recon.AOD.e3985_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.302461.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_1000.recon.AOD.e3985_s3126_r10724 0 59k 59k 0 59k 0 0 59k
Pythia8_G2000_k01 mc16a mc16_13TeV.302462.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_2000.recon.AOD.e3985_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302462.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_2000.recon.AOD.e3985_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.302462.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_2000.recon.AOD.e3985_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 0
Pythia8_G3000_k01 mc16a mc16_13TeV.302463.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302463.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.302463.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_3000.recon.AOD.e3985_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G4000_k01 mc16a mc16_13TeV.302464.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_4000.recon.AOD.e3985_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302464.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_4000.recon.AOD.e3985_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.302464.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_4000.recon.AOD.e3985_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G5000_k01 mc16a mc16_13TeV.302465.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_5000.recon.AOD.e3985_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302465.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_5000.recon.AOD.e3985_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.302465.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_5000.recon.AOD.e3985_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G6000_k01 mc16a mc16_13TeV.346365.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346365.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346365.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G7000_k01 mc16a mc16_13TeV.346366.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 19k 19k 0 19k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346366.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346366.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_01_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G4000_k015 mc16a mc16_13TeV.346367.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_015_4000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 20k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346367.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_015_4000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346367.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_015_4000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 0
Pythia8_G5000_k02 mc16a mc16_13TeV.346368.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_5000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346368.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_5000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346368.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_5000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G6000_k02 mc16a mc16_13TeV.346369.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 19k 19k 0 19k 0 0 19k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346369.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346369.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G7000_k02 mc16a mc16_13TeV.346370.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346370.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346370.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_02_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G5000_k03 mc16a mc16_13TeV.346371.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_5000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346371.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_5000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346371.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_5000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G6000_k03 mc16a mc16_13TeV.346372.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 19k 19k 0 19k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346372.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 30k
mc16e mc16_13TeV.346372.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_6000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 60k
Pythia8_G7000_k03 mc16a mc16_13TeV.346373.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r9364 0 20k 20k 0 20k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346373.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10201 0 30k 30k 0 30k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.346373.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_Ggammagamma_03_7000.recon.AOD.e7202_s3126_r10724 0 60k 60k 0 60k 0 0 0

bbX, ttX at high mass (ATLMCPROD-6922)

AOD PRW n AOD D1_p3714 MxAODDetailed h024_p3714
short_name mc
Py8_bbH180_AF2 mc16a mc16_13TeV.346403.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH180_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346403.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH180_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346403.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH180_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 48k 48k 48k
Py8_bbH250_AF2 mc16a mc16_13TeV.346404.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH250_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346404.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH250_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346404.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH250_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 50k 50k
Py8_bbH500_AF2 mc16a mc16_13TeV.346405.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346405.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346405.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 50k 50k
Py8_bbH750_AF2 mc16a mc16_13TeV.346406.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH750_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346406.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH750_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346406.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH750_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 50k 50k
Py8_bbH1500_AF2 mc16a mc16_13TeV.346407.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH1500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346407.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH1500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346407.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH1500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 50k 50k
aMCnloPy8_ttH180_AF2 mc16a mc16_13TeV.346408.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH180_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346408.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH180_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346408.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH180_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 47k 47k 0
aMCnloPy8_ttH250_AF2 mc16a mc16_13TeV.346409.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH250_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346409.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH250_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346409.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH250_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 50k 50k
aMCnloPy8_ttH500_AF2 mc16a mc16_13TeV.346410.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346410.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346410.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 50k 50k
aMCnloPy8_ttH750_AF2 mc16a mc16_13TeV.346411.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH750_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346411.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH750_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346411.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH750_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 50k 50k
aMCnloPy8_ttH1500_AF2 mc16a mc16_13TeV.346412.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH1500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 30k 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346412.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH1500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346412.aMcAtNloPythia8EvtGen_ttH1500_gamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 50k 50k

Low/high mass spin0 Madgraph NW yy

AOD PRW n AOD D1_p3705 MxAODDetailed h024_p3705 MxAODPhotonSys h024_p3705
short_name mc
aMCnloPy8_X0toyy_40_NW mc16a mc16_13TeV.345762.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_40_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345762.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_40_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345762.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_40_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_50_NW mc16a mc16_13TeV.345763.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_50_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345763.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_50_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345763.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_50_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 49k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_60_NW mc16a mc16_13TeV.345764.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_60_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345764.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_60_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345764.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_60_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_70_NW mc16a mc16_13TeV.345766.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_70_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 30k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345766.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_70_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345766.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_70_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_80_NW mc16a mc16_13TeV.345767.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_80_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345767.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_80_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345767.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_80_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_90_NW mc16a mc16_13TeV.345768.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_90_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345768.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_90_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345768.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_90_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_100_NW mc16a mc16_13TeV.345769.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_100_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345769.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_100_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345769.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_100_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_110_NW mc16a mc16_13TeV.345770.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_110_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345770.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_110_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345770.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_110_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 69k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_120_NW mc16a mc16_13TeV.345771.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_120_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345771.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_120_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345771.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_120_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_140_NW mc16a mc16_13TeV.345772.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_140_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 30k 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345772.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_140_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345772.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_140_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_160_NW mc16a mc16_13TeV.345773.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_160_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345773.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_160_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345773.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_160_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_180_NW mc16a mc16_13TeV.345774.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_180_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345774.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_180_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.345774.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_180_NW.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_200_NW mc16a mc16_13TeV.344181.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344181.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9781 40k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344181.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344181.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_400_NW mc16a mc16_13TeV.344182.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344182.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344182.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_800_NW mc16a mc16_13TeV.344184.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344184.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344184.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1000_NW mc16a mc16_13TeV.344185.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344185.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344185.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1200_NW mc16a mc16_13TeV.344186.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344186.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344186.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1600_NW mc16a mc16_13TeV.344187.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344187.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344187.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_2000_NW mc16a mc16_13TeV.344188.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 29k 29k 29k 29k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344188.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344188.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_2400_NW mc16a mc16_13TeV.344189.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344189.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344189.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_NW.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_3000_NW mc16a mc16_13TeV.346201.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346201.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346201.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_4000_NW mc16a mc16_13TeV.346202.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346202.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346202.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_5000_NW mc16a mc16_13TeV.346203.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346203.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346203.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_NW.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 70k

Low/high mass spin0 Madgraph W5p, W2p, W6p, W10p yy

AOD PRW n AOD D1_p3705 MxAODDetailed h024_p3705
short_name mc
aMCnloPy8_X0toyy_60_W5p mc16a mc16_13TeV.345765.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_60_W5p.recon.AOD.e6397_s3126_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345765.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_60_W5p.recon.AOD.e6397_s3126_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.345765.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_60_W5p.recon.AOD.e6397_s3126_r10724 0 70k 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_200_W2p mc16a mc16_13TeV.344190.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344190.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344190.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_400_W2p mc16a mc16_13TeV.344191.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344191.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344191.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_800_W2p mc16a mc16_13TeV.344193.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344193.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344193.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1000_W2p mc16a mc16_13TeV.344194.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344194.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344194.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_1200_W2p mc16a mc16_13TeV.344195.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344195.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344195.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_1600_W2p mc16a mc16_13TeV.344196.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344196.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344196.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_2000_W2p mc16a mc16_13TeV.344197.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344197.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344197.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_2400_W2p mc16a mc16_13TeV.344198.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 29k 29k 29k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344198.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344198.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W2p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_3000_W2p mc16a mc16_13TeV.346204.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346204.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346204.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_4000_W2p mc16a mc16_13TeV.346205.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346205.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346205.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_5000_W2p mc16a mc16_13TeV.346206.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346206.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346206.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W2p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_200_W6p mc16a mc16_13TeV.344199.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344199.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344199.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_400_W6p mc16a mc16_13TeV.344200.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344200.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344200.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 67k 67k 67k
aMCnloPy8_X0toyy_800_W6p mc16a mc16_13TeV.344202.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344202.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344202.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1000_W6p mc16a mc16_13TeV.344203.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344203.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344203.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1200_W6p mc16a mc16_13TeV.344204.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344204.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344204.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1600_W6p mc16a mc16_13TeV.344205.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344205.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344205.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_2000_W6p mc16a mc16_13TeV.344206.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344206.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344206.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_2400_W6p mc16a mc16_13TeV.344207.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344207.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344207.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W6p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_3000_W6p mc16a mc16_13TeV.346207.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346207.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346207.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_4000_W6p mc16a mc16_13TeV.346208.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346208.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346208.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 0 0
aMCnloPy8_X0toyy_5000_W6p mc16a mc16_13TeV.346209.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346209.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346209.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W6p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_200_W10p mc16a mc16_13TeV.344208.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344208.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344208.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_200_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_400_W10p mc16a mc16_13TeV.344209.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344209.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344209.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_400_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_800_W10p mc16a mc16_13TeV.344211.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344211.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344211.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_800_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_1000_W10p mc16a mc16_13TeV.344212.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344212.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344212.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1000_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1200_W10p mc16a mc16_13TeV.344213.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 29k 29k 29k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344213.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344213.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1200_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_1600_W10p mc16a mc16_13TeV.344214.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344214.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344214.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_1600_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_2000_W10p mc16a mc16_13TeV.344215.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344215.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344215.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2000_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_2400_W10p mc16a mc16_13TeV.344216.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344216.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10201 0 39k 39k 39k
mc16e mc16_13TeV.344216.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_2400_W10p.recon.AOD.e5107_s3126_r10724 0 69k 69k 69k
aMCnloPy8_X0toyy_3000_W10p mc16a mc16_13TeV.346210.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346210.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346210.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_3000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k
aMCnloPy8_X0toyy_4000_W10p mc16a mc16_13TeV.346211.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346211.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346211.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_4000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 67k 67k 67k
aMCnloPy8_X0toyy_5000_W10p mc16a mc16_13TeV.346212.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346212.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346212.aMcAtNloPythia8EvtGen_HC_NLO_X0toyy_5000_W10p.recon.AOD.e6917_s3126_r10724 0 70k 70k 70k

Very low mass

AOD PRW n AOD D1_p3962 D1_p3795
short_name mc
MGPy8EG_012j_X0toyy_10_NW mc16a mc16_13TeV.346648.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_10_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346648.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_10_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346648.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_10_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 80k 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_15_NW mc16a mc16_13TeV.346649.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_15_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346649.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_15_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346649.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_15_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 80k 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_20_NW mc16a mc16_13TeV.346650.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_20_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346650.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_20_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346650.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_20_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_25_NW mc16a mc16_13TeV.346651.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_25_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346651.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_25_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346651.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_25_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 80k 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_30_NW mc16a mc16_13TeV.346652.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_30_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346652.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_30_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346652.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_30_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 79k 79k 79k
MGPy8EG_012j_X0toyy_35_NW mc16a mc16_13TeV.346653.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_35_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346653.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_35_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346653.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_35_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_40_NW mc16a mc16_13TeV.346654.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_40_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346654.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_40_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.346654.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_40_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 80k 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_45_NW mc16a mc16_13TeV.346655.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_45_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346655.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_45_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346655.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_45_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 79k 0 79k
MGPy8EG_012j_X0toyy_50_NW mc16a mc16_13TeV.346656.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_50_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346656.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_50_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 39k 39k 39k
mc16e mc16_13TeV.346656.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_50_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_55_NW mc16a mc16_13TeV.346657.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_55_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346657.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_55_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346657.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_55_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 80k 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_60_NW mc16a mc16_13TeV.346658.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_60_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346658.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_60_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346658.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_60_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 80k 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_65_NW mc16a mc16_13TeV.346659.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_65_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 0 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346659.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_65_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346659.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_65_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_70_NW mc16a mc16_13TeV.346660.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_70_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 0 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346660.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_70_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346660.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_70_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_75_NW mc16a mc16_13TeV.346661.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_75_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 0 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346661.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_75_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346661.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_75_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_80_NW mc16a mc16_13TeV.346662.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_80_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 0 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346662.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_80_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346662.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_80_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_85_NW mc16a mc16_13TeV.346663.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_85_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 0 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346663.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_85_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346663.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_85_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k
MGPy8EG_012j_X0toyy_90_NW mc16a mc16_13TeV.346664.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_90_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r9364 0 30k 0 30k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346664.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_90_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10201 0 40k 0 40k
mc16e mc16_13TeV.346664.MGPy8EG_A14N23LO_012jets_HC_CKKW_X0toyy_90_NW.recon.AOD.e7733_s3126_r10724 0 80k 0 80k

SUSY C1N2Wh

AOD PRW n AOD D1_p3705 MxAODDetailed h024_p3705
short_name mc
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_150p0_0p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394864.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_150p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 200k 200k 200k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394864.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_150p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 200k 200k 0
mc16e mc16_13TeV.394864.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_150p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 0.6M 0.6M 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_200p0_0p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_200p0_0p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394865.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_200p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394865.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_200p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394865.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_200p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_300p0_0p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_300p0_0p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394866.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_300p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394866.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_300p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394866.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_300p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_400p0_0p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_400p0_0p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394867.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394867.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394867.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_500p0_0p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_500p0_0p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394868.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_500p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394868.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_500p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394868.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_500p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_600p0_0p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0.6M
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_600p0_0p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394869.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_600p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 200k 200k 200k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394869.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_600p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 200k 200k 200k
mc16e mc16_13TeV.394869.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_600p0_0p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 0.6M 0.6M 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_150p0_22p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_150p0_22p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394879.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_150p0_22p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394879.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_150p0_22p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394879.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_150p0_22p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_300p0_100p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_300p0_100p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394870.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_300p0_100p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394870.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_300p0_100p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394870.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_300p0_100p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_400p0_200p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_400p0_200p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394871.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_200p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394871.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_200p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394871.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_200p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_400p0_272p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_400p0_272p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394880.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_272p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394880.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_272p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394880.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_400p0_272p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_600p0_472p0_all mc16a 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 150k
MGPy8_C1N2_Wh_hgg_600p0_472p0_all_AF2 mc16a mc16_13TeV.394881.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_600p0_472p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r9364 0 48k 48k 48k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.394881.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_600p0_472p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10201 0 60k 60k 60k
mc16e mc16_13TeV.394881.MadGraphPythia8EvtGen_A14N23LO_C1N2_Wh_hgg_600p0_472p0_all.recon.AOD.e6523_a875_r10724 0 150k 150k 0

SUSY GGMHinohyy

AOD PRW n AOD D1_p4095 D1_p3832 D1_p3795 D1_p3714 D1_p3705
short_name mc
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_130_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397070.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_130_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 100k 200k 54k 0 100k 200k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397070.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_130_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 130k 200k 70k 0 130k 200k 0
mc16e mc16_13TeV.397070.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_130_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 160k 200k 92k 0 160k 0 200k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_150_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397071.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_150_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 100k 50k 55k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397071.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_150_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 130k 50k 71k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397071.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_150_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 160k 50k 94k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_200_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397072.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_200_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 100k 50k 58k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397072.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_200_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 130k 50k 75k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397072.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_200_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 160k 50k 99k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_300_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397073.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_300_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 100k 50k 61k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397073.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_300_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 130k 50k 79k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397073.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_300_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 160k 50k 105k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_400_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397074.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_400_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 100k 50k 63k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397074.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_400_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 130k 50k 81k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397074.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_400_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 160k 50k 108k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_500_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397075.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_500_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 100k 50k 64k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397075.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_500_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 130k 50k 83k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397075.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_500_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 160k 50k 110k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_600_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397076.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_600_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 100k 50k 65k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397076.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_600_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 130k 50k 84k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397076.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_600_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 160k 50k 111k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_800_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397077.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_800_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 100k 200k 66k 0 100k 200k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397077.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_800_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 130k 200k 86k 0 130k 200k 0
mc16e mc16_13TeV.397077.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_800_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 160k 200k 112k 0 160k 0 200k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_1000_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.398173.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_1000_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r9364 0 25k 0 0 25k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.398173.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_1000_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r10201 0 25k 0 25k 25k 0 0
mc16e mc16_13TeV.398173.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_1000_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r10724 0 25k 0 0 25k 0 0
MGPy8_C1N2N1_GGMHinohyy_1200_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.398174.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_1200_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r9364 0 25k 0 0 25k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.398174.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_1200_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r10201 0 25k 0 25k 25k 0 0
mc16e mc16_13TeV.398174.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinohyy_1200_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r10724 0 25k 0 0 25k 0 0

SUSY GGMHinoZhyy

AOD PRW n AOD D1_p3832 D1_p3795 D1_p3714 D1_p3705
short_name mc
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_130_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397078.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_130_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 0 200k 0 100k 200k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397078.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_130_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 0 200k 0 130k 200k 0
mc16e mc16_13TeV.397078.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_130_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 0 198k 0 160k 0 198k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_150_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397079.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_150_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 0 50k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397079.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_150_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 0 50k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397079.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_150_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 0 50k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_200_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397080.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_200_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 0 50k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397080.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_200_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 0 50k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397080.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_200_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 0 50k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_300_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397081.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_300_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 0 50k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397081.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_300_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 0 50k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397081.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_300_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 0 50k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_400_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397082.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_400_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 0 50k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397082.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_400_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 0 50k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397082.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_400_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 0 50k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_500_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397083.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_500_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 0 50k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397083.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_500_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 0 50k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397083.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_500_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 0 50k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_600_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397084.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_600_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 0 50k 0 100k 50k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397084.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_600_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 0 50k 0 130k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.397084.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_600_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 0 50k 0 160k 0 50k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_800_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.397085.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_800_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r9364 0 200k 0 100k 200k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.397085.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_800_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10201 0 200k 0 130k 190k 0
mc16e mc16_13TeV.397085.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_800_2G15.recon.AOD.e7076_a875_r10724 0 200k 0 160k 0 200k
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_1000_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.398175.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_1000_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r9364 0 25k 0 25k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.398175.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_1000_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r10201 0 25k 0 25k 0 0
mc16e mc16_13TeV.398175.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_1000_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r10724 0 25k 0 25k 0 0
MGPy8_C1N2N1_GGMHinoZhyy_1200_2G15_AF2 mc16a mc16_13TeV.398176.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_1200_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r9364 0 25k 0 25k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.398176.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_1200_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r10201 0 25k 25k 25k 0 0
mc16e mc16_13TeV.398176.MGPy8EG_A14N23LO_C1N2N1_GGMHinoZhyy_1200_2G15.recon.AOD.e7438_a875_r10724 0 25k 0 25k 0 0

HHDmr

AOD PRW
short_name mc
MGPy8_HHDMmr275mx60br50_DMgamgam mc16a mc16_13TeV.342249.MGPy8EG_A14NNPDF23LO_HHDMmr275mx60br50_DMgamgam.recon.AOD.e4342_s3126_r9364 0
mc16c mc16_13TeV.342249.MGPy8EG_A14NNPDF23LO_HHDMmr275mx60br50_DMgamgam.recon.AOD.e4342_s3126_r9781 70k
mc16d 0
mc16e 0

H + MET

AOD PRW n AOD
short_name mc
Pythia8_H300_S140_S140yy mc16a mc16_13TeV.344226.Py8EG_A14NNPDF23LO_H300_S140_S140yy.recon.AOD.e5116_s3126_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.344226.Py8EG_A14NNPDF23LO_H300_S140_S140yy.recon.AOD.e5116_s3126_r9781 130k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_H300_S140_h125yy mc16a mc16_13TeV.344227.Py8EG_A14NNPDF23LO_H300_S140_h125yy.recon.AOD.e5116_s3126_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.344227.Py8EG_A14NNPDF23LO_H300_S140_h125yy.recon.AOD.e5116_s3126_r9781 130k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_H300_S140yy_h125 mc16a mc16_13TeV.344228.Py8EG_A14NNPDF23LO_H300_S140yy_h125.recon.AOD.e5116_s3126_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.344228.Py8EG_A14NNPDF23LO_H300_S140yy_h125.recon.AOD.e5116_s3126_r9781 130k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_A350_Z_jj_H250_yy_AF2 mc16a mc16_13TeV.345343.Py8EG_A14NNPDF23LO_A350_Z_jj_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.345343.Py8EG_A14NNPDF23LO_A350_Z_jj_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9781 30k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_A350_Z_vv_H250_yy_AF2 mc16a mc16_13TeV.345344.Py8EG_A14NNPDF23LO_A350_Z_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.345344.Py8EG_A14NNPDF23LO_A350_Z_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9781 30k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_A400_Z_jj_H250_yy_AF2 mc16a mc16_13TeV.345062.Py8EG_A14NNPDF23LO_A400_Z_jj_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.345062.Py8EG_A14NNPDF23LO_A400_Z_jj_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9781 30k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_A400_Z_vv_H250_yy_AF2 mc16a mc16_13TeV.345063.Py8EG_A14NNPDF23LO_A400_Z_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.345063.Py8EG_A14NNPDF23LO_A400_Z_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9781 30k 0
mc16d mc16_13TeV.345063.Py8EG_A14NNPDF23LO_A400_Z_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r10201 0 30k
mc16e mc16_13TeV.345063.Py8EG_A14NNPDF23LO_A400_Z_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r10724 0 50k
Pythia8_R450_S160_jj_H250_yy_AF2 mc16a mc16_13TeV.345347.Py8EG_A14NNPDF23LO_R450_S160_jj_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.345347.Py8EG_A14NNPDF23LO_R450_S160_jj_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9781 30k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_R450_S160_vv_H250_yy_AF2 mc16a mc16_13TeV.345348.Py8EG_A14NNPDF23LO_R450_S160_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.345348.Py8EG_A14NNPDF23LO_R450_S160_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9781 30k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_R420_S160_jj_H250_yy_AF2 mc16a mc16_13TeV.345351.Py8EG_A14NNPDF23LO_R420_S160_jj_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.345351.Py8EG_A14NNPDF23LO_R420_S160_jj_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9781 30k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Pythia8_R420_S160_vv_H250_yy_AF2 mc16a mc16_13TeV.345352.Py8EG_A14NNPDF23LO_R420_S160_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.345352.Py8EG_A14NNPDF23LO_R420_S160_vv_H250_yy.recon.AOD.e5688_a875_r9781 30k 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0

mono-Higgs

AOD PRW n AOD D1_p3832 D1_p3795
short_name mc
MGPy8_zphxx_gg_mzp10_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.342101.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c mc16_13TeV.342101.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342101.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.342101.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 90k 0 90k
MGPy8_zphxx_gg_mzp10_mx10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344314.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344314.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344314.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344314.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp10_mx50_AF2 mc16a mc16_13TeV.344315.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 20k 20k 20k
mc16c mc16_13TeV.344315.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344315.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 30k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344315.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 40k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp10_mx150_AF2 mc16a mc16_13TeV.342106.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c mc16_13TeV.342106.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342106.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.342106.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 90k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp20_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.344318.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344318.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344318.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344318.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp20_mx10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344319.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344319.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344319.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344319.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp20_mx50_AF2 mc16a mc16_13TeV.344320.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 20k 20k 20k
mc16c mc16_13TeV.344320.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344320.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 30k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344320.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 110k 70k 70k
MGPy8_zphxx_gg_mzp20_mx150_AF2 mc16a mc16_13TeV.344321.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344321.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344321.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344321.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp20_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 90k 90k 90k
MGPy8_zphxx_gg_mzp50_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.344324.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344324.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344324.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344324.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp50_mx10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344325.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 0 30k
mc16c mc16_13TeV.344325.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344325.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344325.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp50_mx50_AF2 mc16a mc16_13TeV.344326.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 20k 20k 20k
mc16c mc16_13TeV.344326.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344326.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 30k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344326.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 40k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp50_mx150_AF2 mc16a mc16_13TeV.344327.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 22k 22k 22k
mc16c mc16_13TeV.344327.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344327.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 30k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344327.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp50_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 40k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp100_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.344330.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344330.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344330.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344330.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp100_mx10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344331.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344331.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344331.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344331.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp100_mx50_AF2 mc16a mc16_13TeV.344332.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 0 30k
mc16c mc16_13TeV.344332.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344332.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344332.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp100_mx150_AF2 mc16a mc16_13TeV.344333.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344333.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344333.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344333.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp100_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp200_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.342102.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 100k 100k 100k
mc16c mc16_13TeV.342102.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9781 190k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342102.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 120k 0 120k
mc16e mc16_13TeV.342102.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 160k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp200_mx10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344336.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344336.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344336.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344336.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp200_mx50_AF2 mc16a mc16_13TeV.344337.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 20k 20k 20k
mc16c mc16_13TeV.344337.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344337.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 30k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344337.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 40k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp200_mx150_AF2 mc16a mc16_13TeV.342107.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c mc16_13TeV.342107.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342107.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.342107.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp200_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 90k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp295_mx150_AF2 mc16a mc16_13TeV.342108.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp295_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 50k 0 50k
mc16c mc16_13TeV.342108.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp295_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342108.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp295_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.342108.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp295_mx150.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 90k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp300_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.342103.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 50k 0 0
mc16c mc16_13TeV.342103.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342103.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 70k 0 70k
mc16e mc16_13TeV.342103.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 90k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp300_mx10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344340.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344340.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344340.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344340.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp300_mx50_AF2 mc16a mc16_13TeV.344341.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 0 30k
mc16c mc16_13TeV.344341.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344341.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344341.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp300_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp500_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.344344.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344344.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344344.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344344.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp500_mx10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344345.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 0 30k
mc16c mc16_13TeV.344345.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344345.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344345.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 70k 70k 70k
MGPy8_zphxx_gg_mzp500_mx50_AF2 mc16a mc16_13TeV.344346.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 0 30k
mc16c mc16_13TeV.344346.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344346.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344346.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp500_mx150_AF2 mc16a mc16_13TeV.344347.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344347.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344347.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344347.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp500_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp1000_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.344350.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 0 30k
mc16c mc16_13TeV.344350.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344350.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344350.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx1.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp1000_mx10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344351.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 0 30k
mc16c mc16_13TeV.344351.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344351.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344351.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx10.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp1000_mx50_AF2 mc16a mc16_13TeV.344352.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344352.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344352.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344352.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx50.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp1000_mx150_AF2 mc16a mc16_13TeV.344353.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9364 0 30k 0 30k
mc16c mc16_13TeV.344353.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344353.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10201 0 40k 0 0
mc16e mc16_13TeV.344353.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx150.recon.AOD.e5167_a875_r10724 0 50k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp1000_mx1000_AF2 mc16a mc16_13TeV.342109.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx1000.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c mc16_13TeV.342109.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx1000.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342109.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx1000.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.342109.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1000_mx1000.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 90k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp1995_mx1000_AF2 mc16a mc16_13TeV.342110.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1995_mx1000.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c mc16_13TeV.342110.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1995_mx1000.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342110.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1995_mx1000.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 70k 0 0
mc16e mc16_13TeV.342110.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp1995_mx1000.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 90k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp2000_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.342104.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp2000_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 38k 38k 38k
mc16c mc16_13TeV.342104.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp2000_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342104.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp2000_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 50k 0 0
mc16e mc16_13TeV.342104.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp2000_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 60k 0 0
MGPy8_zphxx_gg_mzp10000_mx1_AF2 mc16a mc16_13TeV.342105.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10000_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9364 0 50k 50k 50k
mc16c mc16_13TeV.342105.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10000_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r9781 70k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342105.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10000_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10201 0 70k 0 70k
mc16e mc16_13TeV.342105.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zphxx_gg_mzp10000_mx1.recon.AOD.e4271_a875_r10724 0 90k 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp400_mA200_AF2 mc16a mc16_13TeV.344390.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp400_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 20k 20k 20k
mc16c mc16_13TeV.344390.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp400_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA200_AF2 mc16a mc16_13TeV.344391.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 28k 28k 28k
mc16c mc16_13TeV.344391.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA300_AF2 mc16a mc16_13TeV.344392.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 22k 22k 22k
mc16c mc16_13TeV.344392.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA400_AF2 mc16a mc16_13TeV.344393.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344393.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA500_AF2 mc16a mc16_13TeV.344394.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.344394.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344394.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r10201 0 40k 40k 40k
mc16e mc16_13TeV.344394.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp600_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r10724 0 70k 70k 70k
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA200_AF2 mc16a mc16_13TeV.344395.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344395.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA300_AF2 mc16a mc16_13TeV.344396.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344396.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA400_AF2 mc16a mc16_13TeV.344397.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344397.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9781 38k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA500_AF2 mc16a mc16_13TeV.344398.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.344398.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA600_AF2 mc16a mc16_13TeV.344399.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA600.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344399.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp800_mA600.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA200_AF2 mc16a mc16_13TeV.344400.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.344400.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9781 170k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA300_AF2 mc16a mc16_13TeV.344401.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.344401.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA400_AF2 mc16a mc16_13TeV.344402.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344402.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA500_AF2 mc16a mc16_13TeV.344403.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 20k 20k 20k
mc16c mc16_13TeV.344403.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA600_AF2 mc16a mc16_13TeV.344404.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA600.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344404.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA600.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA700_AF2 mc16a mc16_13TeV.344405.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA700.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 24k 24k 24k
mc16c mc16_13TeV.344405.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA700.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA800_AF2 mc16a mc16_13TeV.344406.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA800.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.344406.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1000_mA800.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA200_AF2 mc16a mc16_13TeV.344407.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 22k 22k 22k
mc16c mc16_13TeV.344407.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA300_AF2 mc16a mc16_13TeV.344408.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344408.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA400_AF2 mc16a mc16_13TeV.344409.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344409.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA500_AF2 mc16a mc16_13TeV.344410.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344410.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA600_AF2 mc16a mc16_13TeV.344411.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA600.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344411.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA600.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA700_AF2 mc16a mc16_13TeV.344412.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA700.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.344412.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA700.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA800_AF2 mc16a mc16_13TeV.344413.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA800.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344413.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1200_mA800.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA200_AF2 mc16a mc16_13TeV.344414.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344414.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA200.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA300_AF2 mc16a mc16_13TeV.344415.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344415.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA300.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA400_AF2 mc16a mc16_13TeV.344416.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344416.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA400.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA500_AF2 mc16a mc16_13TeV.344417.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344417.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA500.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA600_AF2 mc16a mc16_13TeV.344418.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA600.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.344418.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA600.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA700_AF2 mc16a mc16_13TeV.344419.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA700.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 30k 30k 30k
mc16c mc16_13TeV.344419.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA700.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
MGPy8_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA800_AF2 mc16a mc16_13TeV.344420.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA800.recon.AOD.e5187_a875_r9364 0 20k 20k 20k
mc16c mc16_13TeV.344420.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_zp2hdmxx_gg_mzp1400_mA800.recon.AOD.e5187_a875_r9781 40k 0 0 0
mc16d 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0

mono-Higgs 2HDM+a

AOD PRW n AOD D1_p3795
short_name mc
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1500_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312662.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 200k 200k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312662.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 0.2M 0.2M
mc16e mc16_13TeV.312662.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 0.3M 0.3M
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1500_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312663.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 200k 200k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312663.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 0.2M 0.2M
mc16e mc16_13TeV.312663.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 0.3M 0.3M
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA1500_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312664.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 200k 200k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312664.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 0.2M 0.2M
mc16e mc16_13TeV.312664.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 0.3M 0.3M
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA1500_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312665.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 200k 200k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312665.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 0.2M 0.2M
mc16e mc16_13TeV.312665.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA1500_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 0.3M 0.3M
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312666.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312666.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312666.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312667.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312667.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312667.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312668.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312668.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312668.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312669.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312669.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312669.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312670.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312670.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312670.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312671.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312671.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312671.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA200_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312672.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312672.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312672.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312673.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312673.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312673.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312674.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312674.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312674.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312675.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312675.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312675.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312676.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312676.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312676.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312677.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312677.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312677.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312678.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312678.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312678.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312679.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312679.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312679.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1000_ma350_AF2 mc16a mc16_13TeV.312680.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312680.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312680.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1000_ma350_AF2 mc16a mc16_13TeV.312681.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312681.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312681.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312682.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312682.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312682.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312683.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312683.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312683.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312684.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312684.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312684.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312685.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312685.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312685.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312686.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312686.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312686.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312687.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312687.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312687.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA1600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312688.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312688.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312688.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312689.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312689.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312689.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312690.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312690.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312690.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312691.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312691.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312691.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312692.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312692.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312692.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312693.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312693.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312693.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312694.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312694.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312694.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312695.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312695.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312695.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312696.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312696.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312696.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312697.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312697.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312697.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312698.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312698.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312698.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312699.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312699.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312699.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312700.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312700.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312700.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma100_AF2 mc16a mc16_13TeV.312701.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312701.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312701.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma100.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312702.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312702.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312702.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma300_AF2 mc16a mc16_13TeV.312703.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312703.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312703.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma300.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312704.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312704.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312704.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma500_AF2 mc16a mc16_13TeV.312705.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312705.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312705.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp035_mA600_ma500.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA300_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312706.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312706.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312706.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA300_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312707.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312707.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312707.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312708.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312708.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312708.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312709.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312709.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312709.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312710.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312710.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312710.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312711.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312711.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312711.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA1600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312712.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312712.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312712.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb03_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA1600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312713.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312713.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312713.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb03_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA300_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312714.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312714.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312714.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA300_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312715.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312715.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312715.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312716.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312716.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312716.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312717.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312717.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312717.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312718.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312718.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312718.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312719.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312719.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312719.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA1600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312720.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312720.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312720.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA1600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312721.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312721.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312721.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA300_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312722.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312722.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312722.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA300_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312723.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312723.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312723.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312724.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312724.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312724.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312725.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312725.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312725.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312726.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312726.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312726.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312727.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312727.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312727.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA1600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312728.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312728.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312728.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb5_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA1600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312729.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312729.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312729.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb5_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA300_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312730.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312730.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312730.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA300_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312731.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312731.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312731.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA300_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312732.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312732.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312732.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312733.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312733.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312733.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312734.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312734.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312734.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA900_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312735.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312735.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312735.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA900_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA1600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312736.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312736.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312736.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb10_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA1600_ma250_AF2 mc16a mc16_13TeV.312737.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312737.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312737.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb10_sp07_mA1600_ma250.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp01_mA600_ma200_AF2 mc16a mc16_13TeV.312738.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp01_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312738.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp01_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312738.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp01_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp01_mA600_ma200_AF2 mc16a mc16_13TeV.312739.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp01_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312739.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp01_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312739.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp01_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp01_mA1000_ma350_AF2 mc16a mc16_13TeV.312740.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp01_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312740.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp01_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312740.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp01_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp01_mA1000_ma350_AF2 mc16a mc16_13TeV.312741.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp01_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312741.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp01_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312741.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp01_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma200_AF2 mc16a mc16_13TeV.312742.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312742.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312742.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma200_AF2 mc16a mc16_13TeV.312743.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312743.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312743.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp035_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma200_AF2 mc16a mc16_13TeV.312744.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312744.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312744.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma200_AF2 mc16a mc16_13TeV.312745.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312745.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312745.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA1000_ma350_AF2 mc16a mc16_13TeV.312746.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312746.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312746.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp07_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA1000_ma350_AF2 mc16a mc16_13TeV.312747.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312747.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312747.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp07_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp09_mA600_ma200_AF2 mc16a mc16_13TeV.312748.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp09_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312748.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp09_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312748.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp09_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp09_mA600_ma200_AF2 mc16a mc16_13TeV.312749.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp09_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312749.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp09_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312749.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp09_mA600_ma200.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp09_mA1000_ma350_AF2 mc16a mc16_13TeV.312750.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp09_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312750.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp09_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312750.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_bb_monoHyy_tb1_sp09_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k
MGPy8_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp09_mA1000_ma350_AF2 mc16a mc16_13TeV.312751.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp09_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r9364 0 20k 20k
mc16c 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.312751.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp09_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10201 0 20k 20k
mc16e mc16_13TeV.312751.MGPy8EG_A14N30LO_2HDMa_ggF_monoHyy_tb1_sp09_mA1000_ma350.recon.AOD.e7849_a875_r10724 0 20k 20k

B->bH (H + HF)

AOD PRW n AOD D1_p3795
short_name mc
MGPy8_ZBhb800LH01K05 mc16a mc16_13TeV.309105.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb800LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.309105.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb800LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.309105.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb800LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10201 0 100k 100k
mc16e mc16_13TeV.309105.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb800LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10724 0 138k 138k
MGPy8_ZBhb900LH01K01 mc16a mc16_13TeV.309106.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K01.recon.AOD.e6307_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.309106.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K01.recon.AOD.e6307_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.309106.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K01.recon.AOD.e6307_s3126_r10201 0 100k 100k
mc16e mc16_13TeV.309106.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K01.recon.AOD.e6307_s3126_r10724 0 140k 140k
MGPy8_ZBhb900LH01K05 mc16a mc16_13TeV.309107.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.309107.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.309107.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10201 0 100k 100k
mc16e mc16_13TeV.309107.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10724 0 140k 140k
MGPy8_ZBhb900LH01K10 mc16a mc16_13TeV.309108.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K10.recon.AOD.e6307_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.309108.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K10.recon.AOD.e6307_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.309108.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K10.recon.AOD.e6307_s3126_r10201 0 100k 100k
mc16e mc16_13TeV.309108.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb900LH01K10.recon.AOD.e6307_s3126_r10724 0 140k 140k
MGPy8_ZBhb1000LH01K0 mc16a mc16_13TeV.309109.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1000LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.309109.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1000LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.309109.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1000LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10201 0 100k 100k
mc16e mc16_13TeV.309109.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1000LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10724 0 127k 127k
MGPy8_ZBhb1200LH01K0 mc16a mc16_13TeV.309110.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1200LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.309110.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1200LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.309110.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1200LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10201 0 100k 100k
mc16e mc16_13TeV.309110.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1200LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10724 0 140k 140k
MGPy8_ZBhb1400LH01K0 mc16a mc16_13TeV.309111.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1400LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.309111.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1400LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.309111.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1400LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10201 0 100k 100k
mc16e mc16_13TeV.309111.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1400LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10724 0 140k 140k
MGPy8_ZBhb1600LH01K0 mc16a mc16_13TeV.309112.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1600LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.309112.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1600LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.309112.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1600LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10201 0 100k 100k
mc16e mc16_13TeV.309112.MGPy8EvtGen_NNPDF30LO_A14NNPDF23LO_ZBhb1600LH01K05.recon.AOD.e6307_s3126_r10724 0 170k 170k

yybb

AOD PRW n AOD D1_p4097 D1_p3962 D1_p3714 D1_p3705 D1_p3629 D1_p3524 MxAOD-yybbDetailed h024_p3629 MxAOD-yybbDetailed h024_p3705 MxAOD-yybbDetailed h024_p3714 MxAODDetailed h024_p3629 MxAODDetailed h024_p3705 MxAODFlavorSysLoose h024_p3629 MxAODJetSys h024_p3629 MxAODPhotonSys h024_p3629
short_name mc
aMCnloHwpp_hh_yybb mc16a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342620.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_hh_yybb.recon.AOD.e4419_s3126_r10201 0 99k 0 0 0 0 99k 0 0 0 0 99k 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aMCnloHwpp_hh_yybb_AF2 mc16a mc16_13TeV.342620.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_hh_yybb.recon.AOD.e4419_a875_r9364 0 200k 0 200k 0 0 200k 120k 0 0 0 200k 0 200k 200k 200k
mc16c mc16_13TeV.342620.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_hh_yybb.recon.AOD.e4419_a875_r9781 0.2M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342620.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_hh_yybb.recon.AOD.e4419_a875_r10201 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0.2M 0 0.2M 0.2M 0.2M
mc16e mc16_13TeV.342620.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_hh_yybb.recon.AOD.e4419_a875_r10724 0 160k 0 0 0 160k 0 0 0 0 0 0 160k 0 0 0
MGH7_X251tohh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450527.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X251tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_s3126_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450527.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X251tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_s3126_r10201 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450527.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X251tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_s3126_r10724 0 0.4M 0 0 0.4M 0 0 0 0 0 0.4M 0 0 0 0 0
MGH7_X251tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450527.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X251tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450527.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X251tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450527.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X251tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.4M 0 0 0.4M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MGH7_X260tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450528.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X260tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450528.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X260tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450528.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X260tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.4M 0 0 0.4M 0 0 0 0 0 0.4M 0 0 0 0 0
MGH7_X280tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450529.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X280tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450529.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X280tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450529.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X280tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.4M 0 0 0.4M 0 0 0 0 0 0.4M 0 0 0 0 0
MGH7_X300tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450530.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X300tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450530.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X300tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0.3M 0.3M 0.3M 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450530.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X300tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.4M 0 0 0.4M 0 0 0 0 0 0.4M 0 0 0 0 0
MGH7_X325tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450531.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X325tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450531.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X325tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450531.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X325tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.4M 0 0 0.4M 0 0 0 0 0 0.4M 0 0 0 0 0
MGH7_X350tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450532.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X350tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450532.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X350tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450532.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X350tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.4M 0 0 0.4M 0 0 0 0 0 0.4M 0 0 0 0 0
MGH7_X400tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450533.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X400tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 160k 0 0 160k 0 0 0 0 0 160k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450533.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X400tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450533.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X400tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
MGH7_X450tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450534.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X450tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 160k 0 0 160k 0 0 0 0 0 160k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450534.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X450tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450534.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X450tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
MGH7_X500tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450535.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X500tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 160k 0 0 160k 0 0 0 0 0 160k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450535.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X500tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450535.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X500tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
MGH7_X550tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450536.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X550tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450536.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X550tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450536.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X550tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 180k 0 0 180k 0 0 0 0 0 180k 0 0 0 0 0
MGH7_X600tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450537.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X600tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450537.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X600tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450537.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X600tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 180k 0 0 180k 0 0 0 0 0 180k 0 0 0 0 0
MGH7_X700tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450538.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X700tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450538.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X700tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450538.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X700tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 180k 0 0 180k 0 0 0 0 0 180k 0 0 0 0 0
MGH7_X800tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450539.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X800tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450539.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X800tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450539.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X800tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 140k 0 0 140k 0 0 0 0 0 140k 0 0 0 0 0
MGH7_X900tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450540.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X900tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450540.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X900tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450540.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X900tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 140k 0 0 140k 0 0 0 0 0 140k 0 0 0 0 0
MGH7_X1000tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450541.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X1000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450541.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X1000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450541.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X1000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 140k 0 0 140k 0 0 0 0 0 140k 0 0 0 0 0
MGH7_X2000tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450542.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X2000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450542.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X2000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450542.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X2000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 140k 0 0 140k 0 0 0 0 0 140k 0 0 0 0 0
MGH7_X3000tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450543.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X3000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450543.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X3000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10201 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450543.MadGraphHerwig7EvtGen_PDF23LO_X3000tohh_bbyy.recon.AOD.e7251_a875_r10724 0 140k 0 0 140k 0 0 0 0 0 140k 0 0 0 0 0
MGPy8_X280tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450517.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X280tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450517.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X280tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r10201 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450517.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X280tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r10724 0 0.4M 0 0 0.4M 0 0 0 0 0 0.4M 0 0 0 0 0
MGPy8_X500tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450518.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X500tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r9364 0 160k 0 0 160k 0 0 0 0 0 160k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450518.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X500tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r10201 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450518.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X500tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
MGPy8_X1000tohh_bbyy_AF2 mc16a mc16_13TeV.450519.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X1000tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450519.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X1000tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r10201 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450519.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_X1000tohh_bbyy.recon.AOD.e7244_a875_r10724 0 140k 0 0 140k 0 0 0 0 0 140k 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF251_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450498.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF251_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450498.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF251_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450498.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF251_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF260_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450499.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF260_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450499.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF260_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450499.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF260_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF280_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450500.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF280_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450500.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF280_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450500.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF280_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF300_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450501.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF300_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450501.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF300_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450501.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF300_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF325_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450502.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF325_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450502.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF325_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450502.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF325_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF350_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450503.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF350_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 200k 0 0 200k 0 0 0 0 0 200k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450503.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF350_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450503.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF350_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.3M 0 0 0.3M 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF400_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450504.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF400_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 150k 0 0 150k 0 0 0 0 0 150k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450504.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF400_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 190k 0 0 190k 0 0 0 0 0 190k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450504.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF400_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF450_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450505.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF450_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 150k 0 0 150k 0 0 0 0 0 150k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450505.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF450_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 190k 0 0 190k 0 0 0 0 0 190k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450505.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF450_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF500_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450506.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF500_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 150k 0 0 150k 0 0 0 0 0 150k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450506.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF500_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 190k 0 0 190k 0 0 0 0 0 190k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450506.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF500_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 0.2M 0 0 0.2M 0 0 0 0 0 0.2M 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF550_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450507.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF550_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450507.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF550_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450507.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF550_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 180k 0 0 180k 0 0 0 0 0 180k 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF600_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450508.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF600_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450508.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF600_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450508.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF600_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 180k 0 0 180k 0 0 0 0 0 180k 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF700_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450509.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF700_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 99k 0 0 99k 0 0 0 0 0 99k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450509.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF700_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450509.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF700_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 180k 0 0 180k 0 0 0 0 0 180k 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF800_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450510.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF800_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450510.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF800_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 89k 0 0 89k 0 0 0 0 0 89k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450510.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF800_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF900_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450511.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF900_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450511.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF900_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 90k 0 0 90k 0 0 0 0 0 90k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450511.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF900_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
PhPy8EG_VBF1000_hh_bbyy mc16a mc16_13TeV.450512.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF1000_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r9364 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450512.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF1000_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10201 0 90k 0 0 90k 0 0 0 0 0 90k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450512.PhPy8EG_AZNLO_CTEQ6L1_VBF1000_hh_bbyy.recon.AOD.e7250_s3126_r10724 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_plus_lambda01_AF2 mc16a mc16_13TeV.344714.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda01.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 100k 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344714.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda01.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344714.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda01.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_lambda00_AF2 mc16a mc16_13TeV.344723.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_lambda00.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 0 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344723.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_lambda00.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344723.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_lambda00.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_minus_lambda01_AF2 mc16a mc16_13TeV.344724.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda01.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 100k 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344724.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda01.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344724.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda01.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_plus_lambda02_AF2 mc16a mc16_13TeV.344725.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda02.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 100k 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344725.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda02.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344725.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda02.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_minus_lambda02_AF2 mc16a mc16_13TeV.344726.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda02.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 100k 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344726.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda02.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344726.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda02.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_plus_lambda04_AF2 mc16a mc16_13TeV.344727.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda04.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 100k 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344727.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda04.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344727.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda04.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_minus_lambda04_AF2 mc16a mc16_13TeV.344728.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda04.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 99k 0 0 0 0 99k 0 99k 0 0 99k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344728.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda04.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344728.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda04.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 168k 0 0 0 168k 0 0 0 168k 0 0 168k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_plus_lambda06_AF2 mc16a mc16_13TeV.344729.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda06.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 0 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344729.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda06.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344729.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda06.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_minus_lambda06_AF2 mc16a mc16_13TeV.344730.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda06.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 100k 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344730.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda06.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344730.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda06.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_plus_lambda10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344731.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda10.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 0 0 0 0 0 100k 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344731.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda10.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344731.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_plus_lambda10.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 170k 0 0 0 170k 0 0 0 170k 0 0 170k 0 0 0
MGPy8_hh_yybb_minus_lambda10_AF2 mc16a mc16_13TeV.344732.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda10.recon.AOD.e5504_a875_r9364 0 99k 0 0 0 0 99k 0 99k 0 0 99k 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344732.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda10.recon.AOD.e5504_a875_r10201 0 120k 0 0 0 0 120k 0 120k 0 0 120k 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.344732.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_hh_yybb_minus_lambda10.recon.AOD.e5504_a875_r10724 0 169k 0 0 0 169k 0 0 0 169k 0 0 169k 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv1 mc16a mc16_13TeV.450031.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 100k 0 0 100k 0 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450031.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 130k 0 0 130k 0 0 0 0 0 130k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450031.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 170k 0 0 170k 0 0 0 0 0 170k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l2cvv1cv1 mc16a mc16_13TeV.450032.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l2cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450032.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l2cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450032.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l2cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l1cvv2cv1 mc16a mc16_13TeV.450033.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv2cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450033.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv2cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450033.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv2cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l1cvv1p5cv1 mc16a mc16_13TeV.450034.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1p5cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450034.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1p5cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450034.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1p5cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv0p5 mc16a mc16_13TeV.450035.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv0p5.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450035.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv0p5.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450035.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv0p5.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l1cvv0p5cv1 mc16a mc16_13TeV.450036.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0p5cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450036.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0p5cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450036.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0p5cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l1cvv0cv1 mc16a mc16_13TeV.450037.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450037.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450037.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 49k 0 0 49k 0 0 0 0 0 49k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l1cvv0cv0p5 mc16a mc16_13TeV.450038.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0cv0p5.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450038.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0cv0p5.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450038.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv0cv0p5.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l0cvv1cv1 mc16a mc16_13TeV.450039.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l0cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450039.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l0cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450039.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l0cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l0cvv0cv1 mc16a mc16_13TeV.450040.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l0cvv0cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450040.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l0cvv0cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 39k 0 0 39k 0 0 0 0 0 39k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450040.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l0cvv0cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l1cvv4cv1 mc16a mc16_13TeV.450041.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv4cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450041.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv4cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 60k 0 0 60k 0 0 0 0 0 60k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450041.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv4cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l10cvv1cv1 mc16a mc16_13TeV.450042.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l10cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450042.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l10cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 60k 0 0 60k 0 0 0 0 0 60k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450042.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l10cvv1cv1.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 80k 0 0 80k 0 0 0 0 0 80k 0 0 0 0 0
MGH7_hh_bbyy_vbf_l11cvv1cv1p5 mc16a mc16_13TeV.450043.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv1p5.recon.AOD.e7254_s3126_r9364 0 30k 0 0 30k 0 0 0 0 0 30k 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.450043.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv1p5.recon.AOD.e7254_s3126_r10201 0 40k 0 0 40k 0 0 0 0 0 40k 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.450043.MGH7EvtGen_MMHT2014_hh_bbyy_vbf_l1cvv1cv1p5.recon.AOD.e7254_s3126_r10724 0 50k 0 0 50k 0 0 0 0 0 50k 0 0 0 0 0

yyWW

AOD PRW n AOD
short_name mc
MGPy8_sm_lnugamgamjj_qcd2_13TeV mc16a mc16_13TeV.343363.MGPy8_AU2_M8LO_nn23lo1ME_sm_lnugamgamjj_qcd2_13TeV.recon.AOD.e4852_s3126_r9364 0 0
mc16c mc16_13TeV.343363.MGPy8_AU2_M8LO_nn23lo1ME_sm_lnugamgamjj_qcd2_13TeV.recon.AOD.e4852_s3126_r9781 2.6M 0
mc16d mc16_13TeV.343363.MGPy8_AU2_M8LO_nn23lo1ME_sm_lnugamgamjj_qcd2_13TeV.recon.AOD.e4852_s3126_r10201 0 2.6M
mc16e 0 0
aMCnloHpp_Xhh_m260_yyWW_llvv_AF2 mc16a mc16_13TeV.345901.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CT10ME_Xhh_m260_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345901.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CT10ME_Xhh_m260_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r10201 0 100k
mc16e 0 0
aMCnloHppXhh_m300_yyWW_llvv_AF2 mc16a mc16_13TeV.345902.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CT10ME_Xhh_m300_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345902.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CT10ME_Xhh_m300_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r10201 0 100k
mc16e 0 0
aMCnloHppXhh_m400_yyWW_llvv_AF2 mc16a mc16_13TeV.345903.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CT10ME_Xhh_m400_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345903.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CT10ME_Xhh_m400_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r10201 0 100k
mc16e 0 0
aMCnloHppXhh_m500_yyWW_llvv_AF2 mc16a mc16_13TeV.345904.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CT10ME_Xhh_m500_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345904.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CT10ME_Xhh_m500_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r10201 0 100k
mc16e 0 0
aMCnloHpp_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_hh_yyWW_llvv_AF2 mc16a mc16_13TeV.345905.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_hh_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345905.aMcAtNloHerwigppEvtGen_UEEE5_CTEQ6L1_CT10ME_hh_yyWW_llvv.recon.AOD.e6666_a875_r10201 0 100k
mc16e 0 0

tcH

AOD PRW n AOD D1_p4097
short_name mc
aMCnloPy8_Q2cHgamgambWmln_AF2 mc16a mc16_13TeV.410804.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_Q2cHgamgambWmln.recon.AOD.e5483_a875_r9364 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0
mc16d 0 0 0
mc16e 0 0 0
aMCnloPy8_Q2cHgamgambWpln_AF2 mc16a mc16_13TeV.410805.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_Q2cHgamgambWpln.recon.AOD.e5483_a875_r9364 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0
mc16d 0 0 0
mc16e 0 0 0
aMCnloPy8_Q2cHgamgambWmqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.410806.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_Q2cHgamgambWmqq.recon.AOD.e5483_a875_r9364 100k 100k 100k
mc16c 0 0 0
mc16d 0 0 0
mc16e 0 0 0
aMCnloPy8_Q2cHgamgambWpqq_AF2 mc16a mc16_13TeV.410807.aMcAtNloPythia8EvtGen_NNPDF30ME_A14_Q2cHgamgambWpqq.recon.AOD.e5483_a875_r9364 95k 95k 95k
mc16c 0 0 0
mc16d 0 0 0
mc16e 0 0 0

Background samples

Diphoton Sherpa 2.2 NLO

AOD PRW n AOD D1_p4097 D1_p4095 D1_p3830 D1_p3795 D1_p3793 D1_p3714 D1_p3712 D1_p3703 D1_p3663 MxAODDetailed h024_p3663 MxAODDetailed h024_p3703 MxAODDetailed h024_p3712 MxAODDetailed h024_p3830
short_name mc
Sherpa2_diphoton_myy_0_50 mc16a mc16_13TeV.364350.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_0_50.recon.AOD.e7081_s3126_r9364 0 1.0M 0 0 0 0 0 1.0M 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364350.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_0_50.recon.AOD.e7081_s3126_r10201 0 1.2M 0 0 0 0 0 1.2M 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.364350.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_0_50.recon.AOD.e7081_s3126_r10724 0 1.7M 0 0 0 0 0 1.7M 0 0 0 0 0 0 0
Sherpa2_diphoton_myy_0_50_AF2 mc16a mc16_13TeV.364350.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_0_50.recon.AOD.e7081_a875_r9364 0 1.0M 0 0 0 0 0 0 0 0.3M 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364350.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_0_50.recon.AOD.e7081_a875_r10201 0 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0.4M 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.364350.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_0_50.recon.AOD.e7081_a875_r10724 0 1.7M 0 0 0 0 0 0 0 0.5M 0 0 1.7M 0 0
Sherpa2_diphoton_myy_50_90 mc16a mc16_13TeV.364351.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_50_90.recon.AOD.e6452_s3126_r9364 22.0M 43.9M 22.0M 0 0 43.9M 0 22.0M 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364351.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_50_90.recon.AOD.e6452_s3126_r10201 28.0M 56.0M 56.0M 0 0 56.0M 0 28.0M 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.364351.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_50_90.recon.AOD.e6452_s3126_r10724 43.9M 73.8M 34.0M 0 0 73.8M 0 29.8M 0 0 0 0 0 0 0
Sherpa2_diphoton_myy_50_90_AF2 mc16a mc16_13TeV.364351.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_50_90.recon.AOD.e6452_a875_r9364 0 91.7M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364351.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_50_90.recon.AOD.e6452_a875_r10201 0 114.7M 0 0 0 0 0 0 0 0 62.2M 114.7M 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.364351.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_50_90.recon.AOD.e6452_a875_r10724 0 154.8M 0 0 0 0 0 0 0 0 16.9M 0 0 0 0
Sherpa2_diphoton_myy_90_175 mc16a mc16_13TeV.364352.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_90_175.recon.AOD.e6452_s3126_r9364 0 17.0M 0 0 0 17.0M 0 11.0M 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364352.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_90_175.recon.AOD.e6452_s3126_r10201 21.5M 21.5M 21.5M 0 0 21.5M 0 11.2M 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.364352.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_90_175.recon.AOD.e6452_s3126_r10724 0 28.5M 18.0M 0 0 28.5M 0 18.0M 0 0 0 0 0 0 0
Sherpa2_diphoton_myy_90_175_AF2 mc16a mc16_13TeV.364352.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_90_175.recon.AOD.e6452_a875_r9364 129.9M 129.9M 0 89.6M 0 0 0 0 0 0 89.6M 129.9M 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364352.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_90_175.recon.AOD.e6452_a875_r10201 162.6M 162.6M 0 110.6M 0 0 0 0 0 0 110.6M 162.6M 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.364352.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_90_175.recon.AOD.e6452_a875_r10724 214.1M 214.1M 0 152.1M 0 0 0 0 0 0 31.4M 44.2M 0 0 0
Sherpa2_diphoton_myy_175_2000 mc16a mc16_13TeV.364353.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_175_2000.recon.AOD.e7081_s3126_r9364 0 3.6M 0 0 0 0 0 3.6M 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364353.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_175_2000.recon.AOD.e7081_s3126_r10201 4.5M 4.5M 4.5M 0 0 0 0 4.5M 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.364353.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_175_2000.recon.AOD.e7081_s3126_r10724 6.0M 6.0M 6.0M 0 0 0 0 6.0M 0 0 0 0 0 0 0
Sherpa2_diphoton_myy_175_2000_AF2 mc16a mc16_13TeV.364353.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_175_2000.recon.AOD.e7081_a875_r9364 0 9.0M 0 0 0 0 0 0 6.2M 2.5M 0 0 7.2M 9.0M 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364353.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_175_2000.recon.AOD.e7081_a875_r10201 0 11.2M 0 0 0 0 0 0 7.7M 3.1M 0 0 9.0M 11.2M 0
mc16e mc16_13TeV.364353.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_175_2000.recon.AOD.e7081_a875_r10724 0 15.0M 0 0 0 0 0 0 10.8M 4.3M 0 0 12.0M 15.0M 0
Sherpa2_diphoton_myy_1400_2000_AF2 mc16a mc16_13TeV.346599.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_1400_2000.recon.AOD.e7643_a875_r9364 0 100k 0 0 72k 0 72k 0 0 0 0 0 0 0 100k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346599.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_1400_2000.recon.AOD.e7643_a875_r10201 0 130k 0 0 94k 0 94k 0 0 0 0 0 0 0 130k
mc16e mc16_13TeV.346599.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_1400_2000.recon.AOD.e7643_a875_r10724 0 170k 0 0 126k 0 126k 0 0 0 0 0 0 0 170k
Sherpa2_diphoton_myy_2000_ECMS mc16a mc16_13TeV.364354.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_2000_E_CMS.recon.AOD.e7081_s3126_r9364 100k 100k 100k 0 0 0 0 100k 0 0 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364354.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_2000_E_CMS.recon.AOD.e7081_s3126_r10201 128k 128k 128k 0 0 0 0 128k 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.364354.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_2000_E_CMS.recon.AOD.e7081_s3126_r10724 0 168k 0 0 0 0 0 168k 0 0 0 0 0 0 0
Sherpa2_diphoton_myy_2000_ECMS_AF2 mc16a mc16_13TeV.364354.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_2000_E_CMS.recon.AOD.e7081_a875_r9364 0 100k 0 0 0 0 0 0 0 73k 0 0 100k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364354.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_2000_E_CMS.recon.AOD.e7081_a875_r10201 0 130k 0 0 0 0 0 0 0 95k 0 0 130k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364354.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_Diphoton_myy_2000_E_CMS.recon.AOD.e7081_a875_r10724 0 170k 0 0 0 0 0 0 0 128k 0 0 170k 0 0

2DP20

AOD PRW n AOD D1_p3705 D1_p3639
short_name mc
Pythia8_2DP20_Mass_0_55 mc16a mc16_13TeV.364423.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_0_55.recon.AOD.e6235_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 1.2M
mc16c mc16_13TeV.364423.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_0_55.recon.AOD.e6235_s3126_r9781 2.5M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364423.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_0_55.recon.AOD.e6235_s3126_r10201 0 2.1M 2.1M 1.2M
mc16e mc16_13TeV.364423.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_0_55.recon.AOD.e6235_s3126_r10724 0 2.6M 2.6M 0
Pythia8_2DP20_Mass_55_100 mc16a mc16_13TeV.302520.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_55_100.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 3.5M 3.5M 2.6M
mc16c mc16_13TeV.302520.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_55_100.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 3.5M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302520.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_55_100.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 3.5M 3.5M 2.6M
mc16e mc16_13TeV.302520.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_55_100.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 5.8M 5.8M 4.3M
Pythia8_2DP20_Mass_100_160 mc16a mc16_13TeV.302521.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_100_160.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 3.5M 3.5M 2.8M
mc16c mc16_13TeV.302521.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_100_160.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 3.5M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302521.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_100_160.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 3.5M 3.4M 2.7M
mc16e mc16_13TeV.302521.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_100_160.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 5.8M 5.8M 4.6M
Pythia8_2DP20_Mass_160_250 mc16a mc16_13TeV.302522.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_160_250.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 0.7M 3.5M 2.8M
mc16c mc16_13TeV.302522.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_160_250.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 3.5M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302522.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_160_250.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 3.5M 3.5M 2.8M
mc16e mc16_13TeV.302522.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_160_250.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 5.8M 5.8M 4.6M
Pythia8_2DP20_Mass_250_400 mc16a mc16_13TeV.302523.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_250_400.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 1.6M 2.0M 1.6M
mc16c mc16_13TeV.302523.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_250_400.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 2.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302523.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_250_400.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 1.6M
mc16e mc16_13TeV.302523.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_250_400.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 3.3M 3.3M 2.6M
Pythia8_2DP20_Mass_400_650 mc16a mc16_13TeV.302524.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_400_650.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 1.6M 2.0M 1.6M
mc16c mc16_13TeV.302524.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_400_650.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 2.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302524.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_400_650.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 1.6M
mc16e mc16_13TeV.302524.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_400_650.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 3.3M 3.3M 2.7M
Pythia8_2DP20_Mass_650_1000 mc16a mc16_13TeV.302525.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_650_1000.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 1.6M
mc16c mc16_13TeV.302525.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_650_1000.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 2.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302525.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_650_1000.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 1.6M
mc16e mc16_13TeV.302525.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_650_1000.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 3.3M 3.3M 2.7M
Pythia8_2DP20_Mass_1000_1500 mc16a mc16_13TeV.302526.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_1000_1500.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16c mc16_13TeV.302526.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_1000_1500.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302526.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_1000_1500.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302526.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_1000_1500.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.7M 1.6M 1.4M
Pythia8_2DP20_Mass_1500_2000 mc16a mc16_13TeV.302527.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_1500_2000.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 0 1.0M 0
mc16c mc16_13TeV.302527.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_1500_2000.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302527.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_1500_2000.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302527.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_1500_2000.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.7M 1.7M 1.4M
Pythia8_2DP20_Mass_2000_2500 mc16a mc16_13TeV.302528.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_2000_2500.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 0.8M 1.0M 0.8M
mc16c mc16_13TeV.302528.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_2000_2500.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302528.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_2000_2500.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302528.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_2000_2500.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.7M 1.7M 1.4M
Pythia8_2DP20_Mass_2500_3000 mc16a mc16_13TeV.302529.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_2500_3000.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 0.8M 1.0M 0.8M
mc16c mc16_13TeV.302529.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_2500_3000.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302529.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_2500_3000.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302529.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_2500_3000.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.7M 1.7M 1.4M
Pythia8_2DP20_Mass_3000_3500 mc16a mc16_13TeV.302530.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_3000_3500.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 0.8M 1.0M 0.8M
mc16c mc16_13TeV.302530.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_3000_3500.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302530.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_3000_3500.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302530.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_3000_3500.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.7M 1.7M 1.4M
Pythia8_2DP20_Mass_3500_4000 mc16a mc16_13TeV.302531.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_3500_4000.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 0.8M 1.0M 0.8M
mc16c mc16_13TeV.302531.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_3500_4000.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302531.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_3500_4000.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302531.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_3500_4000.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.6M 1.6M 1.4M
Pythia8_2DP20_Mass_4000_4500 mc16a mc16_13TeV.302532.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_4000_4500.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 0.8M 1.0M 0.8M
mc16c mc16_13TeV.302532.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_4000_4500.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302532.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_4000_4500.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302532.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_4000_4500.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.6M 1.6M 1.4M
Pythia8_2DP20_Mass_4500_5000 mc16a mc16_13TeV.302533.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_4500_5000.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16c mc16_13TeV.302533.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_4500_5000.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302533.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_4500_5000.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302533.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_4500_5000.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.6M 1.6M 1.4M
Pythia8_2DP20_Mass_5000_inf mc16a mc16_13TeV.302534.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_5000_inf.recon.AOD.e4045_s3126_r9364 0 0.8M 1.0M 0.8M
mc16c mc16_13TeV.302534.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_5000_inf.recon.AOD.e4045_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.302534.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_5000_inf.recon.AOD.e4045_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0.8M
mc16e mc16_13TeV.302534.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_2DP20_Mass_5000_inf.recon.AOD.e4045_s3126_r10724 0 1.7M 1.7M 1.4M

2DP50

AOD PRW
short_name mc
Sherpa_2DP50_DirectPhotonFilter mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0

special 2DP

AOD PRW n AOD D1_p3714 D1_p3705
short_name mc
Pythia8_1Hard1BremDP40 mc16a mc16_13TeV.344008.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_1Hard1BremDP40.recon.AOD.e4893_s3126_r9364 0 0 0 1.0M
mc16c mc16_13TeV.344008.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_1Hard1BremDP40.recon.AOD.e4893_s3126_r9781 1.2M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344008.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_1Hard1BremDP40.recon.AOD.e4893_s3126_r10201 0 1.2M 0 1.2M
mc16e mc16_13TeV.344008.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_1Hard1BremDP40.recon.AOD.e4893_s3126_r10724 0 1.7M 1.7M 0

Sherpa diphoton background

AOD PRW n AOD D1_p3705 D1_p3639 MxAODDetailed h024_p3639
short_name mc
Sherpa_2DP20_myy_0_55 mc16a mc16_13TeV.303727.Sherpa_CT10_2DP20_myy_0_55.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 1.0M 1.0M 0 1.0M
mc16c mc16_13TeV.303727.Sherpa_CT10_2DP20_myy_0_55.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 1.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303727.Sherpa_CT10_2DP20_myy_0_55.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0 1.0M
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_55_100 mc16a mc16_13TeV.303728.Sherpa_CT10_2DP20_myy_55_100.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 1.0M 1.0M 0 1.0M
mc16c mc16_13TeV.303728.Sherpa_CT10_2DP20_myy_55_100.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 1.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303728.Sherpa_CT10_2DP20_myy_55_100.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0 1.0M
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_100_160 mc16a mc16_13TeV.303729.Sherpa_CT10_2DP20_myy_100_160.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 1.0M 1.0M 0 1.0M
mc16c mc16_13TeV.303729.Sherpa_CT10_2DP20_myy_100_160.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 1.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303729.Sherpa_CT10_2DP20_myy_100_160.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 1.0M 1.0M 0 1.0M
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_160_250 mc16a mc16_13TeV.303730.Sherpa_CT10_2DP20_myy_160_250.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 1.6M 2.0M
mc16c mc16_13TeV.303730.Sherpa_CT10_2DP20_myy_160_250.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 2.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303730.Sherpa_CT10_2DP20_myy_160_250.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 1.6M 2.0M
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_250_400 mc16a mc16_13TeV.303731.Sherpa_CT10_2DP20_myy_250_400.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16c mc16_13TeV.303731.Sherpa_CT10_2DP20_myy_250_400.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 2.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303731.Sherpa_CT10_2DP20_myy_250_400.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_400_650 mc16a mc16_13TeV.303732.Sherpa_CT10_2DP20_myy_400_650.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16c mc16_13TeV.303732.Sherpa_CT10_2DP20_myy_400_650.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 2.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303732.Sherpa_CT10_2DP20_myy_400_650.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_650_1000 mc16a mc16_13TeV.303733.Sherpa_CT10_2DP20_myy_650_1000.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16c mc16_13TeV.303733.Sherpa_CT10_2DP20_myy_650_1000.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 2.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303733.Sherpa_CT10_2DP20_myy_650_1000.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_1000_1500 mc16a mc16_13TeV.303734.Sherpa_CT10_2DP20_myy_1000_1500.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16c mc16_13TeV.303734.Sherpa_CT10_2DP20_myy_1000_1500.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 2.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303734.Sherpa_CT10_2DP20_myy_1000_1500.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_1500_2000 mc16a mc16_13TeV.303735.Sherpa_CT10_2DP20_myy_1500_2000.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16c mc16_13TeV.303735.Sherpa_CT10_2DP20_myy_1500_2000.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 2.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303735.Sherpa_CT10_2DP20_myy_1500_2000.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_2000_2500 mc16a mc16_13TeV.303736.Sherpa_CT10_2DP20_myy_2000_2500.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16c mc16_13TeV.303736.Sherpa_CT10_2DP20_myy_2000_2500.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 2.0M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303736.Sherpa_CT10_2DP20_myy_2000_2500.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 2.0M 2.0M 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_2500_3000 mc16a mc16_13TeV.303737.Sherpa_CT10_2DP20_myy_2500_3000.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 0.4M 0.4M 0 0
mc16c mc16_13TeV.303737.Sherpa_CT10_2DP20_myy_2500_3000.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 0.4M 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303737.Sherpa_CT10_2DP20_myy_2500_3000.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 0.4M 0.4M 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_3000_3500 mc16a mc16_13TeV.303738.Sherpa_CT10_2DP20_myy_3000_3500.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 100k 100k 0 0
mc16c mc16_13TeV.303738.Sherpa_CT10_2DP20_myy_3000_3500.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 100k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303738.Sherpa_CT10_2DP20_myy_3000_3500.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 100k 100k 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_3500_4000 mc16a mc16_13TeV.303739.Sherpa_CT10_2DP20_myy_3500_4000.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 100k 100k 0 0
mc16c mc16_13TeV.303739.Sherpa_CT10_2DP20_myy_3500_4000.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 100k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303739.Sherpa_CT10_2DP20_myy_3500_4000.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 100k 100k 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_4000_4500 mc16a mc16_13TeV.303740.Sherpa_CT10_2DP20_myy_4000_4500.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 95k 95k 0 0
mc16c mc16_13TeV.303740.Sherpa_CT10_2DP20_myy_4000_4500.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 100k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303740.Sherpa_CT10_2DP20_myy_4000_4500.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 100k 100k 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_4500_5000 mc16a mc16_13TeV.303741.Sherpa_CT10_2DP20_myy_4500_5000.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 100k 100k 0 0
mc16c mc16_13TeV.303741.Sherpa_CT10_2DP20_myy_4500_5000.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 99k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303741.Sherpa_CT10_2DP20_myy_4500_5000.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 99k 99k 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_5000_inf mc16a mc16_13TeV.303742.Sherpa_CT10_2DP20_myy_5000_inf.recon.AOD.e4331_s3126_r9364 0 100k 100k 0 0
mc16c mc16_13TeV.303742.Sherpa_CT10_2DP20_myy_5000_inf.recon.AOD.e4331_s3126_r9781 94k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.303742.Sherpa_CT10_2DP20_myy_5000_inf.recon.AOD.e4331_s3126_r10201 0 94k 94k 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
Sherpa_2DP20_myy_100_160_3jets mc16a 0 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d 0 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0

Sherpa diphoton background fast

AOD PRW
short_name mc
Sherpa_2DP20_myy_80_90_3jets mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_2DP20_myy_90_100_3jets mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_2DP20_myy_100_165_3jets mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_2DP20_myy_165_200_3jets mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0

Gamma jets Pythia

AOD PRW n AOD D1_p3793 D1_p3703
short_name mc
Pythia8_gammajet_DP8_17 mc16a mc16_13TeV.423099.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP8_17.recon.AOD.e4453_s3126_r9364 0 3.0M 35 0
mc16c mc16_13TeV.423099.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP8_17.recon.AOD.e4453_s3126_r9781 3.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423099.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP8_17.recon.AOD.e4453_s3126_r10201 0 3.0M 44 0
mc16e mc16_13TeV.423099.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP8_17.recon.AOD.e4453_s3126_r10724 0 5.0M 2k 0
Pythia8_gammajet_DP8_17_AF2 mc16a mc16_13TeV.423099.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP8_17.recon.AOD.e4453_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423099.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP8_17.recon.AOD.e4453_a875_r10201 0 3.0M 31 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP17_35 mc16a mc16_13TeV.423100.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP17_35.recon.AOD.e3791_s3126_r9364 0 2.2M 8k 0
mc16c mc16_13TeV.423100.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP17_35.recon.AOD.e3791_s3126_r9781 2.2M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423100.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP17_35.recon.AOD.e3791_s3126_r10201 0 2.2M 8k 0
mc16e mc16_13TeV.423100.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP17_35.recon.AOD.e3791_s3126_r10724 0 3.7M 21k 0
Pythia8_gammajet_DP17_35_AF2 mc16a mc16_13TeV.423100.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP17_35.recon.AOD.e3791_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423100.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP17_35.recon.AOD.e3791_a875_r10201 0 2.2M 7k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP35_50 mc16a mc16_13TeV.423101.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP35_50.recon.AOD.e3904_s3126_r9364 0 2.3M 37k 0
mc16c mc16_13TeV.423101.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP35_50.recon.AOD.e3904_s3126_r9781 2.3M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423101.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP35_50.recon.AOD.e3904_s3126_r10201 0 2.3M 36k 0
mc16e mc16_13TeV.423101.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP35_50.recon.AOD.e3904_s3126_r10724 0 3.7M 107k 0
Pythia8_gammajet_DP35_50_AF2 mc16a mc16_13TeV.423101.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP35_50.recon.AOD.e3904_a875_r9364 0 2.3M 32k 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423101.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP35_50.recon.AOD.e3904_a875_r10201 0 2.2M 33k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP50_70 mc16a mc16_13TeV.423102.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP50_70.recon.AOD.e3791_s3126_r9364 0 3.0M 76k 0
mc16c mc16_13TeV.423102.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP50_70.recon.AOD.e3791_s3126_r9781 3.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423102.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP50_70.recon.AOD.e3791_s3126_r10201 0 3.0M 76k 0
mc16e mc16_13TeV.423102.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP50_70.recon.AOD.e3791_s3126_r10724 0 5.0M 0.4M 0
Pythia8_gammajet_DP50_70_AF2 mc16a mc16_13TeV.423102.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP50_70.recon.AOD.e3791_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423102.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP50_70.recon.AOD.e3791_a875_r10201 0 3.0M 67k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP70_140 mc16a mc16_13TeV.423103.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP70_140.recon.AOD.e3791_s3126_r9364 0 4.9M 172k 0
mc16c mc16_13TeV.423103.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP70_140.recon.AOD.e3791_s3126_r9781 2.9M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423103.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP70_140.recon.AOD.e3791_s3126_r10201 0 4.9M 173k 0
mc16e mc16_13TeV.423103.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP70_140.recon.AOD.e3791_s3126_r10724 0 6.8M 0.8M 0
Pythia8_gammajet_DP70_140_AF2 mc16a mc16_13TeV.423103.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP70_140.recon.AOD.e3791_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423103.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP70_140.recon.AOD.e3791_a875_r10201 0 2.9M 90k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP140_280 mc16a mc16_13TeV.423104.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP140_280.recon.AOD.e3791_s3126_r9364 0 3.0M 155k 0
mc16c mc16_13TeV.423104.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP140_280.recon.AOD.e3791_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423104.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP140_280.recon.AOD.e3791_s3126_r10201 0 3.0M 154k 51k
mc16e mc16_13TeV.423104.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP140_280.recon.AOD.e3791_s3126_r10724 0 6.6M 0.8M 0
Pythia8_gammajet_DP140_280_AF2 mc16a mc16_13TeV.423104.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP140_280.recon.AOD.e3791_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423104.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP140_280.recon.AOD.e3791_a875_r10201 0 1.0M 46k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP280_500 mc16a mc16_13TeV.423105.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP280_500.recon.AOD.e3791_s3126_r9364 0 4.0M 0.3M 0
mc16c mc16_13TeV.423105.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP280_500.recon.AOD.e3791_s3126_r9781 1.0M 30k 0 0
mc16d mc16_13TeV.423105.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP280_500.recon.AOD.e3791_s3126_r10201 0 3.9M 0.3M 0
mc16e mc16_13TeV.423105.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP280_500.recon.AOD.e3791_s3126_r10724 0 4.6M 0.7M 0
Pythia8_gammajet_DP280_500_AF2 mc16a mc16_13TeV.423105.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP280_500.recon.AOD.e3791_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423105.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP280_500.recon.AOD.e3791_a875_r10201 0 1.0M 63k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP500_800 mc16a mc16_13TeV.423106.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP500_800.recon.AOD.e3791_s3126_r9364 0 4.0M 0.3M 0
mc16c mc16_13TeV.423106.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP500_800.recon.AOD.e3791_s3126_r9781 1.0M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423106.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP500_800.recon.AOD.e3791_s3126_r10201 0 4.0M 0.3M 0
mc16e mc16_13TeV.423106.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP500_800.recon.AOD.e3791_s3126_r10724 0 4.6M 0.7M 0
Pythia8_gammajet_DP500_800_AF2 mc16a mc16_13TeV.423106.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP500_800.recon.AOD.e3791_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423106.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP500_800.recon.AOD.e3791_a875_r10201 0 1.0M 75k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP800_1000 mc16a mc16_13TeV.423107.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP800_1000.recon.AOD.e4453_s3126_r9364 0 0.5M 41k 0
mc16c mc16_13TeV.423107.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP800_1000.recon.AOD.e4453_s3126_r9781 95k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423107.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP800_1000.recon.AOD.e4453_s3126_r10201 0 0.5M 42k 0
mc16e mc16_13TeV.423107.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP800_1000.recon.AOD.e4453_s3126_r10724 0 0.6M 91k 0
Pythia8_gammajet_DP800_1000_AF2 mc16a mc16_13TeV.423107.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP800_1000.recon.AOD.e4453_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423107.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP800_1000.recon.AOD.e4453_a875_r10201 0 95k 8k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP1000_1500 mc16a mc16_13TeV.423108.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1000_1500.recon.AOD.e4453_s3126_r9364 0 0.5M 42k 0
mc16c mc16_13TeV.423108.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1000_1500.recon.AOD.e4453_s3126_r9781 99k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423108.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1000_1500.recon.AOD.e4453_s3126_r10201 0 0.5M 42k 0
mc16e mc16_13TeV.423108.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1000_1500.recon.AOD.e4453_s3126_r10724 0 0.6M 90k 0
Pythia8_gammajet_DP1000_1500_AF2 mc16a mc16_13TeV.423108.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1000_1500.recon.AOD.e4453_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423108.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1000_1500.recon.AOD.e4453_a875_r10201 0 99k 8k 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP1500_2000 mc16a mc16_13TeV.423109.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1500_2000.recon.AOD.e4453_s3126_r9364 0 0.5M 43k 0
mc16c mc16_13TeV.423109.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1500_2000.recon.AOD.e4453_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423109.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1500_2000.recon.AOD.e4453_s3126_r10201 0 0.5M 42k 0
mc16e mc16_13TeV.423109.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1500_2000.recon.AOD.e4453_s3126_r10724 0 0.6M 92k 0
Pythia8_gammajet_DP1500_2000_AF2 mc16a mc16_13TeV.423109.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1500_2000.recon.AOD.e4453_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423109.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP1500_2000.recon.AOD.e4453_a875_r10201 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP2000_2500 mc16a mc16_13TeV.423110.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2000_2500.recon.AOD.e4453_s3126_r9364 0 99k 8k 0
mc16c mc16_13TeV.423110.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2000_2500.recon.AOD.e4453_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423110.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2000_2500.recon.AOD.e4453_s3126_r10201 0 97k 8k 0
mc16e mc16_13TeV.423110.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2000_2500.recon.AOD.e4453_s3126_r10724 0 170k 27k 0
Pythia8_gammajet_DP2000_2500_AF2 mc16a mc16_13TeV.423110.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2000_2500.recon.AOD.e4453_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423110.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2000_2500.recon.AOD.e4453_a875_r10201 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP2500_3000 mc16a mc16_13TeV.423111.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2500_3000.recon.AOD.e4453_s3126_r9364 0 98k 8k 0
mc16c mc16_13TeV.423111.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2500_3000.recon.AOD.e4453_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423111.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2500_3000.recon.AOD.e4453_s3126_r10201 0 99k 8k 0
mc16e mc16_13TeV.423111.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2500_3000.recon.AOD.e4453_s3126_r10724 0 170k 27k 0
Pythia8_gammajet_DP2500_3000_AF2 mc16a mc16_13TeV.423111.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2500_3000.recon.AOD.e4453_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423111.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP2500_3000.recon.AOD.e4453_a875_r10201 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0
Pythia8_gammajet_DP3000_inf mc16a mc16_13TeV.423112.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP3000_inf.recon.AOD.e4453_s3126_r9364 0 98k 8k 0
mc16c mc16_13TeV.423112.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP3000_inf.recon.AOD.e4453_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423112.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP3000_inf.recon.AOD.e4453_s3126_r10201 0 98k 8k 0
mc16e mc16_13TeV.423112.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP3000_inf.recon.AOD.e4453_s3126_r10724 0 169k 26k 0
Pythia8_gammajet_DP3000_inf_AF2 mc16a mc16_13TeV.423112.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP3000_inf.recon.AOD.e4453_a875_r9364 0 0 0 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423112.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_gammajet_DP3000_inf.recon.AOD.e4453_a875_r10201 0 0 0 0
mc16e 0 0 0 0

Gamma jets Sherpa LO

AOD PRW n AOD D1_p3793
short_name mc
Sherpa_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_BFilter mc16a mc16_13TeV.343283.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_BFilter.recon.AOD.e4618_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.343283.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_BFilter.recon.AOD.e4618_s3126_r9781 2.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.343283.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_BFilter.recon.AOD.e4618_s3126_r10201 0 2.0M 3k
mc16e 0 0 0
Sherpa_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.343281.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_CFilterBVeto.recon.AOD.e4618_s3126_r9364 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.343281.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_CFilterBVeto.recon.AOD.e4618_s3126_r9781 9.8M 9.8M 0
mc16d mc16_13TeV.343281.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_CFilterBVeto.recon.AOD.e4618_s3126_r10201 0 9.7M 9k
mc16e 0 0 0
Sherpa_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.343279.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_CVetoBVeto.recon.AOD.e4618_s3126_r9364 0 20.0M 16k
mc16c mc16_13TeV.343279.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_CVetoBVeto.recon.AOD.e4618_s3126_r9781 20.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.343279.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt15_35_QCUT5_CVetoBVeto.recon.AOD.e4618_s3126_r10201 0 20.0M 18k
mc16e 0 0 0
Sherpa_SinglePhotonPt35_70_BFilter mc16a mc16_13TeV.361041.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 2.0M 18k
mc16c mc16_13TeV.361041.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 2.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361041.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 2.0M 18k
mc16e mc16_13TeV.361041.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 2.7M 0
Sherpa_SinglePhotonPt35_70_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.361040.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 10.0M 85k
mc16c mc16_13TeV.361040.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 10.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361040.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 10.0M 86k
mc16e mc16_13TeV.361040.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 13.9M 0
Sherpa_SinglePhotonPt35_70_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.361039.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 20.0M 191k
mc16c mc16_13TeV.361039.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 20.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361039.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 20.0M 194k
mc16e mc16_13TeV.361039.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt35_70_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 27.0M 0
Sherpa_SinglePhotonPt70_140_BFilter mc16a mc16_13TeV.361044.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 0.5M 11k
mc16c mc16_13TeV.361044.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 0.5M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361044.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 0.6M 14k
mc16e mc16_13TeV.361044.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 0.8M 74k
Sherpa_SinglePhotonPt70_140_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.361043.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 2.0M 43k
mc16c mc16_13TeV.361043.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 1.9M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361043.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 2.5M 54k
mc16e mc16_13TeV.361043.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 10.2M 0.8M
Sherpa_SinglePhotonPt70_140_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.361042.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 2.0M 48k
mc16c mc16_13TeV.361042.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 2.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361042.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 2.5M 60k
mc16e mc16_13TeV.361042.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt70_140_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 3.4M 0.3M
Sherpa_SinglePhotonPt140_280_BFilter mc16a mc16_13TeV.361047.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 3.0M 111k
mc16c mc16_13TeV.361047.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 3.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361047.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 3.7M 140k
mc16e mc16_13TeV.361047.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 5.1M 0.6M
Sherpa_SinglePhotonPt140_280_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.361046.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 6.0M 0.2M
mc16c mc16_13TeV.361046.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 6.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361046.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 7.5M 0.3M
mc16e mc16_13TeV.361046.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 10.2M 1.0M
Sherpa_SinglePhotonPt140_280_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.361045.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 10.0M 0.4M
mc16c mc16_13TeV.361045.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 10.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361045.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 12.5M 0.5M
mc16e mc16_13TeV.361045.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt140_280_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 17.0M 1.7M
Sherpa_SinglePhotonPt280_500_BFilter mc16a mc16_13TeV.361050.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 0.3M 17k
mc16c mc16_13TeV.361050.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 0.3M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361050.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 0.4M 21k
mc16e mc16_13TeV.361050.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 0.5M 71k
Sherpa_SinglePhotonPt280_500_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.361049.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 1.5M 79k
mc16c mc16_13TeV.361049.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 1.4M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361049.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 1.9M 103k
mc16e mc16_13TeV.361049.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 2.5M 0.3M
Sherpa_SinglePhotonPt280_500_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.361048.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 4.0M 0.2M
mc16c mc16_13TeV.361048.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 4.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361048.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 5.0M 0.3M
mc16e mc16_13TeV.361048.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt280_500_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 6.8M 0.8M
Sherpa_SinglePhotonPt500_1000_BFilter mc16a mc16_13TeV.361053.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 120k 8k
mc16c mc16_13TeV.361053.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 120k 0 0
mc16d mc16_13TeV.361053.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 150k 10k
mc16e mc16_13TeV.361053.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 0.2M 32k
Sherpa_SinglePhotonPt500_1000_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.361052.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 0.6M 36k
mc16c mc16_13TeV.361052.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 0.6M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361052.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 0.8M 45k
mc16e mc16_13TeV.361052.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 1.0M 140k
Sherpa_SinglePhotonPt500_1000_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.361051.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 0.8M 48k
mc16c mc16_13TeV.361051.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 0.8M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361051.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 1.0M 60k
mc16e mc16_13TeV.361051.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt500_1000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 1.4M 179k
Sherpa_SinglePhotonPt1000_2000_BFilter mc16a mc16_13TeV.361056.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 70k 4k
mc16c mc16_13TeV.361056.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 70k 0 0
mc16d mc16_13TeV.361056.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 90k 6k
mc16e mc16_13TeV.361056.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 120k 18k
Sherpa_SinglePhotonPt1000_2000_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.361055.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 0.2M 15k
mc16c mc16_13TeV.361055.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 0.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361055.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 0.3M 19k
mc16e mc16_13TeV.361055.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 0.4M 60k
Sherpa_SinglePhotonPt1000_2000_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.361054.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 0.5M 29k
mc16c mc16_13TeV.361054.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 0.5M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361054.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 0.6M 37k
mc16e mc16_13TeV.361054.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt1000_2000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 0.8M 112k
Sherpa_SinglePhotonPt2000_4000_BFilter mc16a mc16_13TeV.361059.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 10k 1k
mc16c mc16_13TeV.361059.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.361059.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 20k 1k
mc16e mc16_13TeV.361059.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 20k 3k
Sherpa_SinglePhotonPt2000_4000_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.361058.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 150k 8k
mc16c mc16_13TeV.361058.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 150k 0 0
mc16d mc16_13TeV.361058.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 189k 11k
mc16e mc16_13TeV.361058.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 0.3M 35k
Sherpa_SinglePhotonPt2000_4000_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.361057.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 100k 6k
mc16c mc16_13TeV.361057.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.361057.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 130k 7k
mc16e mc16_13TeV.361057.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt2000_4000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 169k 22k
Sherpa_SinglePhotonPt4000_BFilter mc16a mc16_13TeV.361062.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 1k 51
mc16c mc16_13TeV.361062.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 1k 0 0
mc16d mc16_13TeV.361062.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 1k 49
mc16e mc16_13TeV.361062.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_BFilter.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 10k 1k
Sherpa_SinglePhotonPt4000_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.361061.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 1k 50
mc16c mc16_13TeV.361061.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 1k 0 0
mc16d mc16_13TeV.361061.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 1k 53
mc16e mc16_13TeV.361061.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_CFilterBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 10k 1k
Sherpa_SinglePhotonPt4000_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.361060.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9364 0 1k 42
mc16c mc16_13TeV.361060.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r9781 1k 0 0
mc16d mc16_13TeV.361060.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10201 0 1k 49
mc16e mc16_13TeV.361060.Sherpa_CT10_SinglePhotonPt4000_CVetoBVeto.recon.AOD.e3587_s3126_r10724 0 10k 1k

Gamma jets Sherpa NLO

AOD PRW n AOD D1_p3830 D1_p3793
short_name mc
Sherpa_222_SinglePhoton_pty_17_35 mc16a mc16_13TeV.364541.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_17_35.recon.AOD.e6788_s3126_r9364 0 10.0M 24k 24k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364541.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_17_35.recon.AOD.e6788_s3126_r10201 0 12.5M 32k 32k
mc16e mc16_13TeV.364541.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_17_35.recon.AOD.e6788_s3126_r10724 0 12.1M 49k 49k
Sherpa_222_SinglePhoton_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364542.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_35_70.recon.AOD.e6788_s3126_r9364 0 10.0M 133k 133k
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364542.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_35_70.recon.AOD.e6788_s3126_r10201 0 12.5M 169k 169k
mc16e mc16_13TeV.364542.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_35_70.recon.AOD.e6788_s3126_r10724 0 12.5M 0.4M 0.4M
Sherpa_222_SinglePhoton_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364543.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_70_140.recon.AOD.e5938_s3126_r9364 0 10.0M 0.3M 0.3M
mc16c mc16_13TeV.364543.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_70_140.recon.AOD.e5938_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364543.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_70_140.recon.AOD.e5938_s3126_r10201 0 12.5M 0.3M 0.3M
mc16e mc16_13TeV.364543.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_70_140.recon.AOD.e5938_s3126_r10724 0 20.7M 2.0M 2.0M
Sherpa_222_SinglePhoton_pty_140_280 mc16a mc16_13TeV.364544.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_140_280.recon.AOD.e5938_s3126_r9364 0 10.0M 0 0.4M
mc16c mc16_13TeV.364544.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_140_280.recon.AOD.e5938_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364544.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_140_280.recon.AOD.e5938_s3126_r10201 0 12.5M 0 0.5M
mc16e mc16_13TeV.364544.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_140_280.recon.AOD.e5938_s3126_r10724 0 20.7M 0 2.3M
Sherpa_222_SinglePhoton_pty_280_500 mc16a mc16_13TeV.364545.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_280_500.recon.AOD.e5938_s3126_r9364 0 3.0M 0 153k
mc16c mc16_13TeV.364545.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_280_500.recon.AOD.e5938_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364545.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_280_500.recon.AOD.e5938_s3126_r10201 0 3.7M 0 193k
mc16e mc16_13TeV.364545.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_280_500.recon.AOD.e5938_s3126_r10724 0 6.2M 0 0.8M
Sherpa_222_SinglePhoton_pty_500_1000 mc16a mc16_13TeV.364546.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_500_1000.recon.AOD.e5938_s3126_r9364 0 2.0M 0 114k
mc16c mc16_13TeV.364546.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_500_1000.recon.AOD.e5938_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364546.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_500_1000.recon.AOD.e5938_s3126_r10201 0 2.5M 0 142k
mc16e mc16_13TeV.364546.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_500_1000.recon.AOD.e5938_s3126_r10724 0 3.8M 0 0.5M
Sherpa_222_SinglePhoton_pty_1000_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364547.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_1000_E_CMS.recon.AOD.e6068_s3126_r9364 0 1.5M 0 82k
mc16c mc16_13TeV.364547.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_1000_E_CMS.recon.AOD.e6068_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364547.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_1000_E_CMS.recon.AOD.e6068_s3126_r10201 0 1.9M 0 103k
mc16e mc16_13TeV.364547.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_SinglePhoton_pty_1000_E_CMS.recon.AOD.e6068_s3126_r10724 0 2.7M 0 0.4M

Dijet Pythia JF

AOD PRW n AOD D1_p3830 D1_p3795 D1_p3793
short_name mc
Pythia8_perf_JF17 mc16a mc16_13TeV.423300.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF17.recon.AOD.e3848_s3126_r9364 0 19.8M 1k 19.8M 1k
mc16c mc16_13TeV.423300.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF17.recon.AOD.e3848_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423300.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF17.recon.AOD.e3848_s3126_r10201 0 20.0M 2k 20.0M 2k
mc16e mc16_13TeV.423300.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF17.recon.AOD.e3848_s3126_r10724 0 33.2M 12k 33.2M 12k
Pythia8_perf_JF23 mc16a mc16_13TeV.423301.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF23.recon.AOD.e3848_s3126_r9364 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.423301.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF23.recon.AOD.e3848_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423301.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF23.recon.AOD.e3848_s3126_r10201 0 20.0M 4k 20.0M 4k
mc16e mc16_13TeV.423301.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF23.recon.AOD.e3848_s3126_r10724 0 33.2M 27k 33.2M 27k
Pythia8_perf_JF35 mc16a mc16_13TeV.423302.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF35.recon.AOD.e3848_s3126_r9364 0 0 0k 0.4M 0k
mc16c mc16_13TeV.423302.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF35.recon.AOD.e3848_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423302.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF35.recon.AOD.e3848_s3126_r10201 0 20.0M 9k 19.9M 9k
mc16e mc16_13TeV.423302.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF35.recon.AOD.e3848_s3126_r10724 0 33.2M 84k 33.2M 84k
Pythia8_perf_JF50 mc16a mc16_13TeV.423303.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF50.recon.AOD.e3848_s3126_r9364 0 0 1k 0 0
mc16c mc16_13TeV.423303.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF50.recon.AOD.e3848_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.423303.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF50.recon.AOD.e3848_s3126_r10201 0 20.0M 14k 20.0M 14k
mc16e mc16_13TeV.423303.Pythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_perf_JF50.recon.AOD.e3848_s3126_r10724 0 33.1M 195k 33.1M 195k

ttgamgam

AOD PRW n AOD D1_p4095 D1_p3795 D1_p3703 MxAODDetailed h024_p3703
short_name mc
MGPy8_ttgammagamma_noallhad_AF2 mc16a mc16_13TeV.345868.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam_noallhad.recon.AOD.e6542_a875_r9364 0 0.5M 107k 140k 107k 140k
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345868.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam_noallhad.recon.AOD.e6542_a875_r10201 0 1.4M 1.0M 180k 136k 180k
mc16e mc16_13TeV.345868.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam_noallhad.recon.AOD.e6542_a875_r10724 0.4M 0.4M 0.3M 0.4M 0.3M 0.4M
MGPy8_ttgammagamma_allhad_AF2 mc16a mc16_13TeV.345869.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam_allhad.recon.AOD.e6542_a875_r9364 0 0.9M 0.6M 0.2M 141k 0.2M
mc16c 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345869.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam_allhad.recon.AOD.e6542_a875_r10201 0.3M 0.3M 180k 0.3M 180k 0.3M
mc16e mc16_13TeV.345869.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam_allhad.recon.AOD.e6542_a875_r10724 0.4M 0.4M 0.3M 0.4M 0.3M 0.4M

bbgamgam, ttgamgam at high mass > 145 GeV (ATLMCPROD-6922)

AOD PRW n AOD D1_p3712 MxAODDetailed h024_p3712
short_name mc
MGPy8_bbgamgam_AF2 mc16a mc16_13TeV.346401.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbgamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 100k 47k 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346401.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbgamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 129k 61k 129k
mc16e mc16_13TeV.346401.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbgamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 169k 85k 169k
MGPy8_ttgamgam_AF2 mc16a mc16_13TeV.346402.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam.recon.AOD.e7274_a875_r9364 0 30k 22k 0
mc16c 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346402.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10201 0 40k 29k 40k
mc16e mc16_13TeV.346402.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamgam.recon.AOD.e7274_a875_r10724 0 50k 39k 50k

ttgam background

AOD PRW n AOD D1_p4095 D1_p3703 MxAODDetailed h024_p3703
short_name mc
MGPy8_ttgamma_noallhad mc16a mc16_13TeV.410082.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamma_noallhad.recon.AOD.e4404_s3126_r9364 0 0.6M 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.410082.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamma_noallhad.recon.AOD.e4404_s3126_r9781 0.6M 0.6M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410082.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamma_noallhad.recon.AOD.e4404_s3126_r10201 0 0.6M 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0
MGPy8_ttgamma_allhad mc16a mc16_13TeV.410087.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamma_allhad.recon.AOD.e4404_s3126_r9364 0 200k 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.410087.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamma_allhad.recon.AOD.e4404_s3126_r9781 200k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410087.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamma_allhad.recon.AOD.e4404_s3126_r10201 0 200k 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.410087.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgamma_allhad.recon.AOD.e4404_s3126_r10724 0 199k 0 0 0
MGPy8_ttgamma_nonallhadronic mc16a mc16_13TeV.410389.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_ttgamma_nonallhadronic.recon.AOD.e6155_s3126_r9364 5.0M 5.0M 1.3M 0 0
mc16c mc16_13TeV.410389.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_ttgamma_nonallhadronic.recon.AOD.e6155_s3126_r9781 6.2M 6.2M 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410389.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_ttgamma_nonallhadronic.recon.AOD.e6155_s3126_r10201 6.2M 6.2M 1.6M 1.6M 0
mc16e mc16_13TeV.410389.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_ttgamma_nonallhadronic.recon.AOD.e6155_s3126_r10724 8.3M 8.3M 3.2M 3.2M 8.2M
MGPy8_ttgamma_nonallhadronic_AF2 mc16a mc16_13TeV.410389.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_ttgamma_nonallhadronic.recon.AOD.e6155_a875_r9364 10.0M 10.0M 2.5M 2.5M 10.0M
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.410389.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_ttgamma_nonallhadronic.recon.AOD.e6155_a875_r10201 12.5M 12.5M 3.0M 3.0M 12.5M
mc16e mc16_13TeV.410389.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23_ttgamma_nonallhadronic.recon.AOD.e6155_a875_r10724 8.3M 8.3M 3.2M 3.2M 8.3M
MGPy8_ttgamma_lowpt_noallhad_AF2 mc16a mc16_13TeV.345867.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgam_lowpt_noallhad.recon.AOD.e6542_a875_r9364 0 1.3M 0 0 0
mc16c 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345867.MadGraphPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_ttgam_lowpt_noallhad.recon.AOD.e6542_a875_r10201 0 1.6M 0 0 0
mc16e 0 0 0 0 0

tt

AOD PRW n AOD
short_name mc
Sherpa_tt_sigleLeptonP mc16a mc16_13TeV.410250.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_ttbar_SingleLeptonP_MEPS_NLO.recon.AOD.e5450_s3126_r9364 0 15.0M
mc16c mc16_13TeV.410250.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_ttbar_SingleLeptonP_MEPS_NLO.recon.AOD.e5450_s3126_r9781 15.0M 15.0M
mc16d mc16_13TeV.410250.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_ttbar_SingleLeptonP_MEPS_NLO.recon.AOD.e5450_s3126_r10201 0 15.0M
mc16e 0 0
Sherpa_tt_dilepton mc16a mc16_13TeV.410252.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_ttbar_dilepton_MEPS_NLO.recon.AOD.e5450_s3126_r9364 0 10.0M
mc16c mc16_13TeV.410252.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_ttbar_dilepton_MEPS_NLO.recon.AOD.e5450_s3126_r9781 10.0M 10.0M
mc16d mc16_13TeV.410252.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_ttbar_dilepton_MEPS_NLO.recon.AOD.e5450_s3126_r10201 0 10.0M
mc16e 0 0

Wgam background

AOD PRW n AOD
short_name mc
Sherpa_enugammaPt10_35 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_enugammaPt35_70 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_enugammaPt70_140 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_enugammaPt140 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_munugammaPt10_35 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_munugammaPt35_70 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_munugammaPt70_140 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_munugammaPt140 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_nunugammaPt35_70 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_nunugammaPt70_140 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_nunugammaPt140 mc16a mc16_13TeV.301910.Sherpa_CT10_nunugammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.2M
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.301910.Sherpa_CT10_nunugammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e mc16_13TeV.301910.Sherpa_CT10_nunugammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r10724 0 0.4M
Sherpa_taunugammaPt10_35 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_taunugammaPt35_70 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_taunugammaPt70_140 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_taunugammaPt140 mc16a 0 0
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0

Wgamgam background (old LO, superseded by the new LO samples)

AOD PRW
short_name mc
Sherpa_enugammagammaPt17GeVmyy80GeV mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_munugammagammaPt17GeVmyy80GeV mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_taunugammagammaPt17GeVmyy80GeV mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0

Zgam background

AOD PRW n AOD
short_name mc
Sherpa_eegammaPt10_35 mc16a mc16_13TeV.301535.Sherpa_CT10_eegammaPt10_35.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 5.0M
mc16c mc16_13TeV.301535.Sherpa_CT10_eegammaPt10_35.recon.AOD.e3952_s3126_r9781 5.0M 0
mc16d mc16_13TeV.301535.Sherpa_CT10_eegammaPt10_35.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 5.0M
mc16e 0 0
Sherpa_eegammaPt35_70 mc16a mc16_13TeV.301899.Sherpa_CT10_eegammaPt35_70.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.5M
mc16c mc16_13TeV.301899.Sherpa_CT10_eegammaPt35_70.recon.AOD.e3952_s3126_r9781 0.5M 0
mc16d mc16_13TeV.301899.Sherpa_CT10_eegammaPt35_70.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.5M
mc16e 0 0
Sherpa_eegammaPt70_140 mc16a mc16_13TeV.301900.Sherpa_CT10_eegammaPt70_140.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.2M
mc16c mc16_13TeV.301900.Sherpa_CT10_eegammaPt70_140.recon.AOD.e3952_s3126_r9781 0.2M 0
mc16d mc16_13TeV.301900.Sherpa_CT10_eegammaPt70_140.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e 0 0
Sherpa_eegammaPt140 mc16a mc16_13TeV.301901.Sherpa_CT10_eegammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.2M
mc16c mc16_13TeV.301901.Sherpa_CT10_eegammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r9781 0.2M 0
mc16d mc16_13TeV.301901.Sherpa_CT10_eegammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e 0 0
Sherpa_mumugammaPt10_35 mc16a mc16_13TeV.301536.Sherpa_CT10_mumugammaPt10_35.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 5.0M
mc16c mc16_13TeV.301536.Sherpa_CT10_mumugammaPt10_35.recon.AOD.e3952_s3126_r9781 5.0M 0
mc16d mc16_13TeV.301536.Sherpa_CT10_mumugammaPt10_35.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 5.0M
mc16e 0 0
Sherpa_mumugammaPt35_70 mc16a mc16_13TeV.301902.Sherpa_CT10_mumugammaPt35_70.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.5M
mc16c mc16_13TeV.301902.Sherpa_CT10_mumugammaPt35_70.recon.AOD.e3952_s3126_r9781 0.5M 0
mc16d mc16_13TeV.301902.Sherpa_CT10_mumugammaPt35_70.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.5M
mc16e 0 0
Sherpa_mumugammaPt70_140 mc16a mc16_13TeV.301903.Sherpa_CT10_mumugammaPt70_140.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.2M
mc16c mc16_13TeV.301903.Sherpa_CT10_mumugammaPt70_140.recon.AOD.e3952_s3126_r9781 0.2M 0
mc16d mc16_13TeV.301903.Sherpa_CT10_mumugammaPt70_140.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e 0 0
Sherpa_mumugammaPt140 mc16a mc16_13TeV.301904.Sherpa_CT10_mumugammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.2M
mc16c mc16_13TeV.301904.Sherpa_CT10_mumugammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r9781 0.2M 0
mc16d mc16_13TeV.301904.Sherpa_CT10_mumugammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e 0 0
Sherpa_tautaugammaPt10_35 mc16a mc16_13TeV.304776.Sherpa_CT10_tautaugammaPt10_35.recon.AOD.e4687_s3126_r9364 0 5.0M
mc16c 0 0
mc16d 0 0
mc16e 0 0
Sherpa_tautaugammaPt35_70 mc16a mc16_13TeV.301905.Sherpa_CT10_tautaugammaPt35_70.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.5M
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.301905.Sherpa_CT10_tautaugammaPt35_70.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.5M
mc16e 0 0
Sherpa_tautaugammaPt70_140 mc16a mc16_13TeV.301906.Sherpa_CT10_tautaugammaPt70_140.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.2M
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.301906.Sherpa_CT10_tautaugammaPt70_140.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e 0 0
Sherpa_tautaugammaPt140 mc16a mc16_13TeV.301907.Sherpa_CT10_tautaugammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r9364 0 0.2M
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.301907.Sherpa_CT10_tautaugammaPt140.recon.AOD.e3952_s3126_r10201 0 0.2M
mc16e 0 0

Zgamgam background (old LO, superseded by the new LO samples)

AOD PRW
short_name mc
Sherpa_ZeegammagammaPt17GeVmyy80GeV mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_ZmumugammagammaPt17GeVmyy80GeV mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_ZtautaugammagammaPt17GeVmyy80GeV mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_ZnunugammagammaPt17GeVmyy80GeV mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0

Zgamma background fast

AOD PRW
short_name mc
Sherpa_eegammaM175_250 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_eegammaM250_400 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_eegammaM400_650 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_eegammaM650_1000 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_eegammaM1000_1500 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_eegammaM1500_2000 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_eegammaM2000_2500 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_eegammaM2500_3000 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_eegammaM3000 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM1000_1500 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM1500_2000 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM175_250 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM2000_2500 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM2500_3000 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM250_400 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM3000 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM400_650 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa_mumugammaM650_1000 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0

Vgamma Sherpa 2.2

AOD PRW n AOD D1_p3703
short_name mc
Sherpa2_eegamma_pty_7_15 mc16a mc16_13TeV.364500.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 4.0M 0.9M
mc16c mc16_13TeV.364500.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 1.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364500.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 1.0M 0.2M
mc16e 0 0 0
Sherpa2_eegamma_pty_15_35 mc16a mc16_13TeV.364501.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 3.0M 1.1M
mc16c mc16_13TeV.364501.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 0.8M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364501.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.8M 0.3M
mc16e mc16_13TeV.364501.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.7M 0
Sherpa2_eegamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364502.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 1.0M 0.5M
mc16c mc16_13TeV.364502.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 0.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364502.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.2M 132k
mc16e mc16_13TeV.364502.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.2M 0
Sherpa2_eegamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364503.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.5M 0.3M
mc16c mc16_13TeV.364503.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 123k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364503.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.5M 80k
mc16e mc16_13TeV.364503.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.5M 0
Sherpa2_eegamma_pty_140 mc16a mc16_13TeV.364504.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.2M 81k
mc16c mc16_13TeV.364504.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 25k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364504.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.3M 20k
mc16e mc16_13TeV.364504.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.2M 0
Sherpa2_mumugamma_pty_7_15 mc16a mc16_13TeV.364505.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 4.0M 1k
mc16c mc16_13TeV.364505.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 1.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364505.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 1.0M 0k
mc16e 0 0 0
Sherpa2_mumugamma_pty_15_35 mc16a mc16_13TeV.364506.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5988_s3126_r9364 0 3.0M 8k
mc16c mc16_13TeV.364506.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 0.8M 0.8M 0
mc16d mc16_13TeV.364506.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.8M 2k
mc16e mc16_13TeV.364506.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.7M 0
Sherpa2_mumugamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364507.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 1.0M 9k
mc16c mc16_13TeV.364507.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 0.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364507.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.2M 2k
mc16e mc16_13TeV.364507.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.2M 0
Sherpa2_mumugamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364508.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.5M 15k
mc16c mc16_13TeV.364508.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 124k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364508.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.5M 4k
mc16e mc16_13TeV.364508.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.5M 0
Sherpa2_mumugamma_pty_140 mc16a mc16_13TeV.364509.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.2M 6k
mc16c mc16_13TeV.364509.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 25k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364509.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.3M 1k
mc16e mc16_13TeV.364509.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.2M 0
Sherpa2_tautaugamma_pty_7_15 mc16a mc16_13TeV.364510.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 4.0M 9k
mc16c mc16_13TeV.364510.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 5.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364510.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 5.0M 11k
mc16e 0 0 0
Sherpa2_tautaugamma_pty_15_35 mc16a mc16_13TeV.364511.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 2.9M 80k
mc16c mc16_13TeV.364511.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 3.7M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364511.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 3.7M 102k
mc16e mc16_13TeV.364511.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 3.7M 0
Sherpa2_tautaugamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364512.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 1.0M 65k
mc16c mc16_13TeV.364512.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 1.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364512.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 1.2M 80k
mc16e mc16_13TeV.364512.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.2M 0
Sherpa2_tautaugamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364513.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5982_s3126_r9364 0 0.5M 71k
mc16c mc16_13TeV.364513.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5982_s3126_r9781 0.5M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364513.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5982_s3126_r10201 0 0.5M 70k
mc16e mc16_13TeV.364513.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5982_s3126_r10724 0 0.2M 0
Sherpa2_tautaugamma_pty_140 mc16a mc16_13TeV.364514.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 100k 26k
mc16c mc16_13TeV.364514.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 125k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364514.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 100k 25k
mc16e mc16_13TeV.364514.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.2M 0
Sherpa2_nunugamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364517.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 2.5M 17k
mc16c mc16_13TeV.364517.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 3.1M 3.1M 0
mc16d mc16_13TeV.364517.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 3.1M 22k
mc16e mc16_13TeV.364517.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 4.2M 26k
Sherpa2_nunugamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364518.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 5.0M 53k
mc16c mc16_13TeV.364518.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 6.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364518.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 6.2M 68k
mc16e mc16_13TeV.364518.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 8.3M 128k
Sherpa2_nunugamma_pty_140 mc16a mc16_13TeV.364519.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 4.9M 91k
mc16c mc16_13TeV.364519.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 6.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364519.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 6.2M 118k
mc16e mc16_13TeV.364519.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 8.3M 161k
Sherpa2_enugamma_pty_7_15 mc16a mc16_13TeV.364521.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 12.5M 37k
mc16c mc16_13TeV.364521.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 15.5M 0 38k
mc16d mc16_13TeV.364521.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 15.6M 47k
mc16e 0 0 0
Sherpa2_enugamma_pty_15_35 mc16a mc16_13TeV.364522.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 13.0M 0.9M
mc16c mc16_13TeV.364522.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 16.2M 3.2M 0
mc16d mc16_13TeV.364522.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 16.2M 1.0M
mc16e mc16_13TeV.364522.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 21.7M 0
Sherpa2_enugamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364523.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 2.0M 0.3M
mc16c mc16_13TeV.364523.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 2.5M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364523.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 2.5M 0.4M
mc16e mc16_13TeV.364523.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 3.3M 0.7M
Sherpa2_enugamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364524.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.2M 115k
mc16c mc16_13TeV.364524.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 0.3M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364524.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.3M 142k
mc16e mc16_13TeV.364524.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.4M 0.2M
Sherpa2_enugamma_pty_140 mc16a mc16_13TeV.364525.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.3M 63k
mc16c mc16_13TeV.364525.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 122k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364525.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.4M 78k
mc16e mc16_13TeV.364525.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.5M 120k
Sherpa2_munugamma_pty_7_15 mc16a mc16_13TeV.364526.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 11.9M 1k
mc16c mc16_13TeV.364526.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 15.6M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364526.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 15.6M 1k
mc16e 0 0 0
Sherpa2_munugamma_pty_15_35 mc16a mc16_13TeV.364527.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 13.0M 27k
mc16c mc16_13TeV.364527.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 16.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364527.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 16.2M 35k
mc16e mc16_13TeV.364527.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 21.7M 0
Sherpa2_munugamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364528.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 2.0M 18k
mc16c mc16_13TeV.364528.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 2.5M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364528.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 2.5M 22k
mc16e mc16_13TeV.364528.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 3.3M 71k
Sherpa2_munugamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364529.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.2M 6k
mc16c mc16_13TeV.364529.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 0.3M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364529.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.3M 8k
mc16e mc16_13TeV.364529.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.4M 36k
Sherpa2_munugamma_pty_140 mc16a mc16_13TeV.364530.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.3M 4k
mc16c mc16_13TeV.364530.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 121k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364530.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.4M 5k
mc16e mc16_13TeV.364530.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.5M 18k
Sherpa2_taunugamma_pty_7_15 mc16a mc16_13TeV.364531.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 12.4M 4k
mc16c mc16_13TeV.364531.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 15.6M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364531.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_7_15.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 15.6M 5k
mc16e 0 0 0
Sherpa2_taunugamma_pty_15_35 mc16a mc16_13TeV.364532.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 13.0M 88k
mc16c mc16_13TeV.364532.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 16.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364532.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 16.2M 109k
mc16e mc16_13TeV.364532.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_15_35.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 21.7M 0
Sherpa2_taunugamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364533.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 2.0M 49k
mc16c mc16_13TeV.364533.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 2.5M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364533.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 2.5M 62k
mc16e mc16_13TeV.364533.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_35_70.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 3.3M 145k
Sherpa2_taunugamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364534.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.2M 22k
mc16c mc16_13TeV.364534.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 0.3M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364534.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.3M 27k
mc16e mc16_13TeV.364534.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_70_140.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.4M 74k
Sherpa2_taunugamma_pty_140 mc16a mc16_13TeV.364535.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9364 0 0.3M 15k
mc16c mc16_13TeV.364535.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r9781 124k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364535.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10201 0 0.4M 19k
mc16e mc16_13TeV.364535.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e5928_s3126_r10724 0 0.5M 41k

Vgammagamma Sherpa 2.2.4 (attem NLO, failed)

AOD PRW
short_name mc
Sherpa224_eegammagamma_pty2_9_17 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_eegammagamma_pty_17_myy_0_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_eegammagamma_pty_17_myy_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_mumugammagamma_pty2_9_17 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_mumugammagamma_pty_17_myy_0_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_mumugammagamma_pty_17_myy_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_tautaugammagamma_pty2_9_17 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_tautaugammagamma_pty_17_myy_0_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_tautaugammagamma_pty_17_myy_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_nunugammagamma_pty2_9_17 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_nunugammagamma_pty_17_myy_0_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_nunugammagamma_pty_17_myy_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_enugammagamma_pty2_9_17 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_enugammagamma_pty_17_myy_0_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_enugammagamma_pty_17_myy_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_munugammagamma_pty2_9_17 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_munugammagamma_pty_17_myy_0_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_munugammagamma_pty_17_myy_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_taunugammagamma_pty2_9_17 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_taunugammagamma_pty_17_myy_0_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0
Sherpa224_taunugammagamma_pty_17_myy_80 mc16a 0
mc16c 0
mc16d 0
mc16e 0

Vgammagamma Sherpa 2.2 (with non-effective filter, NLO, myy > 80 GeV pty > 17 GeV)

AOD PRW n AOD
short_name mc
Sherpa2_eegammagamma_pty_17_myy_80_AF2 mc16a mc16_13TeV.364550.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6618_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.364550.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6618_a875_r10201 0 120k
mc16e 0 0
Sherpa2_mumugammagamma_pty_17_myy80_AF2 mc16a mc16_13TeV.364555.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.364555.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r10201 0 120k
mc16e 0 0
Sherpa2_tautaugammagamma_pty_17_myy_80_AF2 mc16a mc16_13TeV.364560.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.364560.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r10201 0 120k
mc16e 0 0
Sherpa2_nunugammagamma_pty_17_myy_80_AF2 mc16a mc16_13TeV.364565.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.364565.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r10201 0 120k
mc16e 0 0
Sherpa2_enugammagamma_pty_17_myy_80_AF2 mc16a mc16_13TeV.364570.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.364570.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r10201 0 120k
mc16e 0 0
Sherpa2_munugammagamma_pty_17_myy_80_AF2 mc16a mc16_13TeV.364575.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.364575.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r10201 0 120k
mc16e 0 0
Sherpa2_taunugammagamma_pty_17_myy_80_AF2 mc16a mc16_13TeV.364580.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r9364 0 100k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.364580.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_17_myy_80.recon.AOD.e6612_a875_r10201 0 120k
mc16e 0 0

Vgammagamma Sherpa 2.2 (with non-effective filter (much larger), NLO, slice leading photon pT, pT>7 GeV)

AOD PRW n AOD D1_p3703
short_name mc
Sherpa_222_eegammagamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364552.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 49k
mc16c mc16_13TeV.364552.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364552.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 98k 48k
mc16e mc16_13TeV.364552.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 140k 74k
Sherpa_222_eegammagamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364553.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 6k
mc16c mc16_13TeV.364553.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364553.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 6k
mc16e mc16_13TeV.364553.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 15k
Sherpa_222_eegammagamma_pty_140_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364554.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 10k 8k
mc16c mc16_13TeV.364554.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364554.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 8k
mc16e mc16_13TeV.364554.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_eegammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 17k
Sherpa_222_mumugammagamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364557.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 14k
mc16c mc16_13TeV.364557.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364557.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 100k 13k
mc16e mc16_13TeV.364557.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 140k 26k
Sherpa_222_mumugammagamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364558.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6335_s3126_r9364 0 0 3k
mc16c mc16_13TeV.364558.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6335_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364558.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6335_s3126_r10201 0 10k 3k
mc16e mc16_13TeV.364558.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6335_s3126_r10724 0 20k 10k
Sherpa_222_mumugammagamma_pty_140_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364559.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 10k 4k
mc16c mc16_13TeV.364559.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364559.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 4k
mc16e mc16_13TeV.364559.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 19k 11k
Sherpa_222_tautaugammagamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364562.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 16k
mc16c mc16_13TeV.364562.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 100k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364562.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 100k 15k
mc16e mc16_13TeV.364562.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 139k 28k
Sherpa_222_tautaugammagamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364563.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 3k
mc16c mc16_13TeV.364563.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364563.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 3k
mc16e mc16_13TeV.364563.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 10k
Sherpa_222_tautaugammagamma_pty_140_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364564.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 10k 4k
mc16c mc16_13TeV.364564.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364564.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 4k
mc16e mc16_13TeV.364564.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 11k
Sherpa_222_nunugammagamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364567.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 3k
mc16c mc16_13TeV.364567.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 20k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364567.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 20k 3k
mc16e mc16_13TeV.364567.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 40k 10k
Sherpa_222_nunugammagamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364568.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 1k
mc16c mc16_13TeV.364568.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 5k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364568.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 5k 1k
mc16e mc16_13TeV.364568.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 10k
Sherpa_222_nunugammagamma_pty_140_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364569.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 5k 2k
mc16c mc16_13TeV.364569.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 5k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364569.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 5k 2k
mc16e mc16_13TeV.364569.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 11k
Sherpa_222_enugammagamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364572.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 50k 17k
mc16c mc16_13TeV.364572.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 50k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364572.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 50k 17k
mc16e mc16_13TeV.364572.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 70k 30k
Sherpa_222_enugammagamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364573.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 5k
mc16c mc16_13TeV.364573.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 9k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364573.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 9k 5k
mc16e mc16_13TeV.364573.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 13k
Sherpa_222_enugammagamma_pty_140_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364574.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 10k 7k
mc16c mc16_13TeV.364574.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_enugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d 0 0 0
mc16e 0 0 0
Sherpa_222_munugammagamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364577.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 8k
mc16c mc16_13TeV.364577.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 50k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364577.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 50k 8k
mc16e mc16_13TeV.364577.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 70k 19k
Sherpa_222_munugammagamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364578.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 3k
mc16c mc16_13TeV.364578.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364578.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 3k
mc16e mc16_13TeV.364578.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 11k
Sherpa_222_munugammagamma_pty_140_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364579.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 10k 4k
mc16c mc16_13TeV.364579.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364579.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 4k
mc16e mc16_13TeV.364579.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_munugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 12k
Sherpa_222_taunugammagamma_pty_35_70 mc16a mc16_13TeV.364582.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 8k
mc16c mc16_13TeV.364582.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 50k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364582.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 50k 8k
mc16e mc16_13TeV.364582.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_35_70.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 70k 18k
Sherpa_222_taunugammagamma_pty_70_140 mc16a mc16_13TeV.364583.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 0 3k
mc16c mc16_13TeV.364583.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364583.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 3k
mc16e mc16_13TeV.364583.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_70_140.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 10k
Sherpa_222_taunugammagamma_pty_140_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364584.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9364 0 9k 4k
mc16c mc16_13TeV.364584.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r9781 10k 0 0
mc16d mc16_13TeV.364584.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10201 0 10k 4k
mc16e mc16_13TeV.364584.Sherpa_222_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_pty_140_E_CMS.recon.AOD.e6333_s3126_r10724 0 20k 12k

Vgammagamma Sherpa 2.2 LO

AOD PRW n AOD D1_p4095 D1_p3795 D1_p3712 MxAODDetailed h024_p3703 MxAODDetailed h024_p3712
short_name mc
Sherpa_224_eegammagamma_LO_pty2_9_17 mc16a mc16_13TeV.364860.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 34k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364860.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 39k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364860.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 56k 0 0
Sherpa_224_eegammagamma_LO_pty_17_myy_0_80 mc16a mc16_13TeV.364861.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 51k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364861.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 58k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364861.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 78k 0 0
Sherpa_224_eegammagamma_LO_pty_17_myy_80 mc16a mc16_13TeV.364862.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 1.0M 1.0M 0.7M 1.0M 0 99k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364862.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 1.2M 1.2M 0.8M 1.2M 0 119k 0
mc16e mc16_13TeV.364862.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_eegammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 1.5M 1.5M 1.1M 1.5M 0 149k 0
Sherpa_224_mumugammagamma_LO_pty2_9_17 mc16a mc16_13TeV.364863.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 1k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364863.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 1k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364863.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 5k 0 0
Sherpa_224_mumugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80 mc16a mc16_13TeV.364864.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 99k 0 0 27k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364864.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 31k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364864.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 43k 0 0
Sherpa_224_mumugammagamma_LO_pty_17_myy_80 mc16a mc16_13TeV.364865.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 1.0M 1.0M 0.4M 1.0M 0 100k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364865.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 1.2M 1.2M 0.5M 1.2M 0 120k 0
mc16e mc16_13TeV.364865.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_mumugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 1.5M 1.5M 0.7M 1.5M 0 150k 0
Sherpa_224_tautaugammagamma_LO_pty2_9_17 mc16a mc16_13TeV.364866.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 3k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364866.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 3k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364866.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 8k 0 0
Sherpa_224_tautaugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80 mc16a mc16_13TeV.364867.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 27k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364867.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 31k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364867.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 149k 0 0 43k 0 0
Sherpa_224_tautaugammagamma_LO_pty_17_myy_80 mc16a mc16_13TeV.364868.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 1.0M 1.0M 0.4M 1.0M 0 100k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364868.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 1.1M 1.1M 0.5M 1.1M 0 118k 0
mc16e mc16_13TeV.364868.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_tautaugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 1.5M 1.5M 0.7M 1.5M 0 150k 0
Sherpa_224_nunugammagamma_LO_pty2_9_17 mc16a mc16_13TeV.364869.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 1k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364869.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 119k 0 0 1k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364869.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 14k 0 0
Sherpa_224_nunugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80 mc16a mc16_13TeV.364870.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 99k 0 0 33k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364870.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 119k 0 0 39k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364870.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 58k 0 0
Sherpa_224_nunugammagamma_LO_pty_17_myy_80 mc16a mc16_13TeV.364871.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 100k 100k 42k 0 42k 0 100k
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364871.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 120k 120k 50k 0 50k 0 120k
mc16e mc16_13TeV.364871.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_nunugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 150k 150k 71k 0 71k 0 150k
Sherpa_224_enugammagamma_LO_pty2_9_17 mc16a mc16_13TeV.364872.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 99k 0 0 10k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364872.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 12k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364872.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 25k 0 0
Sherpa_224_enugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80 mc16a mc16_13TeV.364873.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 46k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364873.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 119k 0 0 52k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364873.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 149k 0 0 73k 0 0
Sherpa_224_enugammagamma_LO_pty_17_myy_80 mc16a mc16_13TeV.364874.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 1.0M 1.0M 0.6M 1.0M 0 100k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364874.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 1.2M 1.2M 0.7M 1.2M 0 120k 0
mc16e mc16_13TeV.364874.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_enugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 1.5M 1.5M 1.0M 1.5M 0 150k 0
Sherpa_224_munugammagamma_LO_pty2_9_17 mc16a mc16_13TeV.364875.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 1k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364875.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 1k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364875.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 149k 0 0 9k 0 0
Sherpa_224_munugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80 mc16a mc16_13TeV.364876.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 99k 0 0 30k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364876.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 119k 0 0 34k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364876.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 52k 0 0
Sherpa_224_munugammagamma_LO_pty_17_myy_80 mc16a mc16_13TeV.364877.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 1.0M 1.0M 0.4M 1.0M 0 99k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364877.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 1.2M 1.2M 0.5M 1.2M 0 120k 0
mc16e mc16_13TeV.364877.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_munugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 1.5M 1.5M 0.7M 1.5M 0 150k 0
Sherpa_224_taunugammagamma_LO_pty2_9_17 mc16a mc16_13TeV.364878.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 2k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364878.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 120k 0 0 2k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364878.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty2_9_17.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 149k 0 0 11k 0 0
Sherpa_224_taunugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80 mc16a mc16_13TeV.364879.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 0 100k 0 0 32k 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364879.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 0 117k 0 0 36k 0 0
mc16e mc16_13TeV.364879.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty_17_myy_0_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 0 150k 0 0 55k 0 0
Sherpa_224_taunugammagamma_LO_pty_17_myy_80 mc16a mc16_13TeV.364880.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r9364 1.0M 1.0M 0.4M 1.0M 0 99k 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.364880.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10201 1.2M 1.2M 0.5M 1.2M 0 120k 0
mc16e mc16_13TeV.364880.Sherpa_224_NNPDF30NNLO_taunugammagamma_LO_pty_17_myy_80.recon.AOD.e7057_s3126_r10724 1.5M 1.5M 0.7M 1.5M 0 150k 0

WWyy 2 lepton

AOD PRW n AOD
short_name mc
MGPy8_AU2_M8LO_N23LOME_lvlvyy_Myy80_AF2 mc16a mc16_13TeV.345930.MGPy8_AU2_M8LO_N23LOME_lvlvyy_Myy80.recon.AOD.e6895_a875_r9364 0 80k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.345930.MGPy8_AU2_M8LO_N23LOME_lvlvyy_Myy80.recon.AOD.e6895_a875_r10201 0 100k
mc16e 0 0
MGPy8_AU2_M8LO_N23LOME_lvlvyy_Myy0_80_AF2 mc16a mc16_13TeV.346024.MGPy8_AU2_M8LO_N23LOME_lvlvyy_Myy0_80.recon.AOD.e6907_a875_r9364 0 10k
mc16c 0 0
mc16d mc16_13TeV.346024.MGPy8_AU2_M8LO_N23LOME_lvlvyy_Myy0_80.recon.AOD.e6907_a875_r10201 0 10k
mc16e 0 0

Zee background

AOD PRW n AOD D1_p3703
short_name mc
PowhegPy8_Zee mc16a mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_s3126_r9364 0 309.8M 30.0M
mc16c mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_s3126_r9781 20.0M 79.3M 0
mc16d mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_s3126_r10201 0 386.9M 36.7M
mc16e mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_s3126_r10724 0 513.0M 50.0M
PowhegPy8_Zee_AF2 mc16a mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_a875_r9364 0 79.3M 0
mc16c mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_a875_r9781 20.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_a875_r10201 0 20.0M 7.4M
mc16e mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_a875_r10724 0 79.9M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV0_70_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.364114.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 8.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364114.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 2.0M 8.0M 0
mc16d mc16_13TeV.364114.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 10.0M 0
mc16e mc16_13TeV.364114.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 13.3M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV0_70_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.364115.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 5.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364115.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 6.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364115.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 6.2M 0
mc16e mc16_13TeV.364115.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 8.3M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV0_70_BFilter mc16a mc16_13TeV.364116.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 8.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364116.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 10.0M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364116.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 10.0M 0
mc16e mc16_13TeV.364116.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV0_70_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 13.3M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV70_140_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.364117.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 6.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364117.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 7.5M 6.0M 0
mc16d mc16_13TeV.364117.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 7.4M 0
mc16e mc16_13TeV.364117.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 10.0M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV70_140_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.364118.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 2.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364118.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 2.5M 2.5M 0
mc16d mc16_13TeV.364118.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 2.5M 0
mc16e mc16_13TeV.364118.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 3.3M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV70_140_BFilter mc16a mc16_13TeV.364119.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 6.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364119.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 7.5M 7.5M 0
mc16d mc16_13TeV.364119.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 7.5M 0
mc16e mc16_13TeV.364119.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV70_140_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 9.9M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV140_280_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.364120.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 5.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364120.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 6.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364120.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 6.2M 0
mc16e mc16_13TeV.364120.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 8.4M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV140_280_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.364121.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 3.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364121.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 3.7M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364121.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 3.7M 0
mc16e mc16_13TeV.364121.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 5.0M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV140_280_BFilter mc16a mc16_13TeV.364122.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 12.4M 0
mc16c mc16_13TeV.364122.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 15.7M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364122.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 15.7M 0
mc16e mc16_13TeV.364122.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV140_280_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 20.7M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV280_500_CVetoBVeto mc16a mc16_13TeV.364123.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 2.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364123.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 2.5M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364123.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 2.5M 0
mc16e mc16_13TeV.364123.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_CVetoBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 3.4M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV280_500_CFilterBVeto mc16a mc16_13TeV.364124.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 1.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364124.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 1.2M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364124.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 1.2M 0
mc16e mc16_13TeV.364124.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_CFilterBVeto.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 1.7M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV280_500_BFilter mc16a mc16_13TeV.364125.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 4.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364125.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 2.5M 0 0
mc16d mc16_13TeV.364125.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 5.0M 0
mc16e mc16_13TeV.364125.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV280_500_BFilter.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 6.6M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV500_1000 mc16a mc16_13TeV.364126.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV500_1000.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 3.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364126.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV500_1000.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 3.7M 3.7M 0
mc16d mc16_13TeV.364126.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV500_1000.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 3.7M 0
mc16e mc16_13TeV.364126.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV500_1000.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 5.0M 0
Sherpa_Zee_MAXHTPTV1000_E_CMS mc16a mc16_13TeV.364127.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV1000_E_CMS.recon.AOD.e5299_s3126_r9364 0 1.0M 0
mc16c mc16_13TeV.364127.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV1000_E_CMS.recon.AOD.e5299_s3126_r9781 1.2M 1.2M 0
mc16d mc16_13TeV.364127.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV1000_E_CMS.recon.AOD.e5299_s3126_r10201 0 1.2M 0
mc16e mc16_13TeV.364127.Sherpa_221_NNPDF30NNLO_Zee_MAXHTPTV1000_E_CMS.recon.AOD.e5299_s3126_r10724 0 1.7M 0

mc16a-only samples

Sliding window vs supercluster samples

AOD PRW n AOD D1_p3472
short_name mc
PowhegPy8_ggH125_sliding mc16a mc16_13TeV.341000.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH125_gamgam.recon.AOD.e3806_s3126_r9629 0 0 0
mc16c 0 0 0
mc16d 0 0 0
mc16e 0 0 0
PowhegPy8_ggH125 mc16a mc16_13TeV.341000.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH125_gamgam.recon.AOD.e3806_s3126_r9364 0 2.0M 2.0M
mc16c 0 0 0
mc16d 0 0 0
mc16e 0 0 0

mc16c only samples

Zee background distorted

AOD PRW
short_name mc
PowhegPy8_Zee_s3239 mc16a 0
mc16c mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_e5984_s3239_r10236 20.0M
mc16d 0
mc16e 0
PowhegPy8_Zee_s3240 mc16a 0
mc16c mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_e5984_s3240_r10236 20.0M
mc16d 0
mc16e 0
PowhegPy8_Zee_s3241 mc16a 0
mc16c mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_e5984_s3241_r10236 20.0M
mc16d 0
mc16e 0
PowhegPy8_Zee_s3242 mc16a 0
mc16c mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_e5984_s3242_r10236 20.0M
mc16d 0
mc16e 0
PowhegPy8_Zee_s3243 mc16a 0
mc16c mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_e5984_s3243_r10236 20.0M
mc16d 0
mc16e 0
PowhegPy8_Zee_s3244 mc16a 0
mc16c mc16_13TeV.361106.PowhegPythia8EvtGen_AZNLOCTEQ6L1_Zee.recon.AOD.e3601_e5984_s3244_r10236 20.0M
mc16d 0
mc16e 0

HIGG1D2

Signal samples

Zgamma signal samples 125

AOD PRW n AOD D2_p4062 D2_p3929 D2_p3877 D2_p3705 D2_p3665
short_name mc
PowhegPy8_NNLOPS_ggH125_Zllgam mc16a mc16_13TeV.345316.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_Zy_Zll.recon.AOD.e5713_s3126_r9364 0 0.6M 0.6M 0 0 0 0.6M
mc16c mc16_13TeV.345316.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_Zy_Zll.recon.AOD.e5713_s3126_r9781 0.6M 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345316.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_Zy_Zll.recon.AOD.e5713_s3126_r10201 0 0.6M 0.6M 0 0 0.2M 0
mc16e mc16_13TeV.345316.PowhegPythia8EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_Zy_Zll.recon.AOD.e5713_s3126_r10724 0 0.6M 0.6M 0 0 0 0.6M
PowhegPy8_VBF125_Zllgam mc16a mc16_13TeV.345042.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_Zllgam.recon.AOD.e5720_s3126_r9364 0 1.2M 1.2M 0 0 1.2M 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345042.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_Zllgam.recon.AOD.e6748_s3126_r10201 0 0.2M 0.2M 0 0 0.2M 0
mc16e 0 0 0 0 0 0 0
PowhegPy8_VBF125_Zllgam_new mc16a mc16_13TeV.345833.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_Zllgam.recon.AOD.e7111_s3126_r9364 0 0.3M 0.3M 0 0 0.3M 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345833.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_Zllgam.recon.AOD.e7111_s3126_r10201 0 0.4M 0.4M 0 0 0.4M 0
mc16e mc16_13TeV.345833.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLOCTEQ6L1_VBFH125_Zllgam.recon.AOD.e7111_s3126_r10724 0 0.5M 0.5M 0 0 0.5M 0
PowhegPy8_WmH125_Zllgam mc16a mc16_13TeV.345320.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WmH125J_HZy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r9364 0 20k 20k 0 0 20k 0
mc16c mc16_13TeV.345320.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WmH125J_HZy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r9781 20k 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345320.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WmH125J_HZy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r10201 0 20k 20k 0 0 20k 0
mc16e mc16_13TeV.345320.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WmH125J_HZy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r10724 0 20k 20k 0 0 0 20k
PowhegPy8_WpH125_Zllgam mc16a mc16_13TeV.345321.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WpH125J_HZy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r9364 0 20k 20k 0 0 0 20k
mc16c mc16_13TeV.345321.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WpH125J_HZy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r9781 20k 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345321.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WpH125J_HZy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r10201 0 20k 20k 0 0 20k 0
mc16e mc16_13TeV.345321.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_WpH125J_HZy_Wincl_MINLO.recon.AOD.e5734_s3126_r10724 0 20k 20k 0 0 0 20k
PowhegPy8_ZH125_Zllgam mc16a mc16_13TeV.345322.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH125J_HZy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5743_s3126_r9364 0 40k 40k 0 0 40k 0
mc16c mc16_13TeV.345322.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH125J_HZy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5743_s3126_r9781 40k 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.345322.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH125J_HZy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5743_s3126_r10201 0 40k 40k 0 0 40k 0
mc16e mc16_13TeV.345322.PowhegPythia8EvtGen_NNPDF30_AZNLO_ZH125J_HZy_Zincl_MINLO.recon.AOD.e5743_s3126_r10724 0 40k 40k 0 0 0 40k
aMCnloPy8_bbH125_yb2_Zllgam mc16a mc16_13TeV.343095.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_yb2_Zllgam.recon.AOD.e4549_s3126_r9364 0 0 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.343095.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_yb2_Zllgam.recon.AOD.e4549_s3126_r9781 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.343095.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_yb2_Zllgam.recon.AOD.e4549_s3126_r10201 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.343095.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_yb2_Zllgam.recon.AOD.e4549_s3126_r10724 0 10k 10k 0 0 10k 0
aMCnloPy8_bbH125_ybyt_Zllgam mc16a mc16_13TeV.343106.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_ybyt_Zllgam.recon.AOD.e4549_s3126_r9364 0 0 0 0 0 0 0
mc16c mc16_13TeV.343106.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_ybyt_Zllgam.recon.AOD.e4549_s3126_r9781 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.343106.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_ybyt_Zllgam.recon.AOD.e4549_s3126_r10201 0 0 0 0 0 0 0
mc16e mc16_13TeV.343106.aMcAtNloPythia8EvtGen_A14NNPDF23LO_bbH125_ybyt_Zllgam.recon.AOD.e4549_s3126_r10724 0 50k 50k 0 0 50k 0
PhPy8EG_ttH125_Zllgam mc16a mc16_13TeV.346198.PhPy8EG_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_Zgam.recon.AOD.e7520_s3126_r9364 0 1.8M 0 1.3M 1.8M 0 0
mc16c 0 0 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.346198.PhPy8EG_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_Zgam.recon.AOD.e7520_s3126_r10201 0 1.8M 0 1.3M 1.8M 0 0
mc16e mc16_13TeV.346198.PhPy8EG_A14NNPDF23_NNPDF30ME_ttH125_Zgam.recon.AOD.e7520_s3126_r10724 0 1.8M 0 1.3M 1.8M 0 0

Zgamma signal samples 125 alternatives

AOD PRW n AOD D2_p4062 D2_p3705
short_name mc
PowhegH7_NNLOPS_ggH125_Zy_Zll mc16a mc16_13TeV.344878.PowhegHerwig7EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_Zy_Zll.recon.AOD.e5854_s3126_r9364 0 0 0 98k
mc16c mc16_13TeV.344878.PowhegHerwig7EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_Zy_Zll.recon.AOD.e5854_s3126_r9781 94k 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344878.PowhegHerwig7EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_Zy_Zll.recon.AOD.e5854_s3126_r10201 0 94k 94k 94k
mc16e mc16_13TeV.344878.PowhegHerwig7EvtGen_NNLOPS_nnlo_30_ggH125_Zy_Zll.recon.AOD.e5854_s3126_r10724 0 100k 100k 100k
PowhegPy8_ggH125_Zllgam_MPIOFF mc16a mc16_13TeV.344303.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_MPIOFF_ggH125_Zllgam.recon.AOD.e5145_s3126_r9364 0 100k 100k 100k
mc16c mc16_13TeV.344303.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_MPIOFF_ggH125_Zllgam.recon.AOD.e5145_s3126_r9781 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344303.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_MPIOFF_ggH125_Zllgam.recon.AOD.e5145_s3126_r10201 0 130k 130k 130k
mc16e mc16_13TeV.344303.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_MPIOFF_ggH125_Zllgam.recon.AOD.e5145_s3126_r10724 0 175k 175k 175k

Zgamma signal samples other masses

AOD PRW n AOD D2_p4062 D2_p3705 D2_p3665
short_name mc
PowhegPy8_ggH110_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342200.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH110_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342200.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH110_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 68k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342200.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH110_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 68k 68k 68k 0
mc16e mc16_13TeV.342200.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH110_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 95k 95k 95k 0
PowhegPy8_ggH120_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342202.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH120_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342202.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH120_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342202.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH120_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.342202.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH120_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 95k 95k 95k 0
PowhegPy8_ggH130_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342203.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH130_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 45k 45k 45k 0
mc16c mc16_13TeV.342203.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH130_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 70k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342203.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH130_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.342203.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH130_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 100k 100k 100k 0
PowhegPy8_ggH140_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342205.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH140_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342205.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH140_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 70k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342205.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH140_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.342205.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH140_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 100k 100k 100k 0
PowhegPy8_ggH200_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342208.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH200_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342208.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH200_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342208.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH200_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.342208.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH200_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 100k 100k 100k 0
PowhegPy8_ggH300_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342209.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH300_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342209.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH300_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 70k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342209.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH300_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.342209.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH300_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 20k 20k 20k 0
PowhegPy8_ggH500_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342210.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH500_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342210.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH500_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342210.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH500_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.342210.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH500_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 99k 99k 99k 0
PowhegPy8_ggH1000_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342211.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1000_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342211.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1000_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 69k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342211.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1000_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 69k 69k 69k 0
mc16e mc16_13TeV.342211.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1000_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 100k 100k 100k 0
PowhegPy8_ggH1500_Zllgam mc16a mc16_13TeV.343580.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1500_Zllgam.recon.AOD.e4735_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.343580.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1500_Zllgam.recon.AOD.e4735_s3126_r9781 70k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.343580.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1500_Zllgam.recon.AOD.e4735_s3126_r10201 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.343580.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH1500_Zllgam.recon.AOD.e4735_s3126_r10724 0 100k 100k 100k 0
PowhegPy8_ggH2000_Zllgam mc16a mc16_13TeV.344744.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9364 0 40k 40k 40k 0
mc16c mc16_13TeV.344744.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344744.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10201 0 48k 48k 48k 0
mc16e mc16_13TeV.344744.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 0
PowhegPy8_ggH2500_Zllgam mc16a mc16_13TeV.344745.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9364 0 40k 40k 40k 0
mc16c mc16_13TeV.344745.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9781 50k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344745.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10201 0 50k 50k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.344745.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH2500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10724 0 69k 69k 69k 0
PowhegPy8_ggH3000_Zllgam mc16a mc16_13TeV.344746.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9364 0 0 0 0 40k
mc16c mc16_13TeV.344746.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9781 50k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344746.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10201 0 50k 50k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.344746.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 0
PowhegPy8_ggH3500_Zllgam mc16a mc16_13TeV.344747.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9364 0 40k 40k 40k 0
mc16c mc16_13TeV.344747.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344747.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10201 0 50k 50k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.344747.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH3500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 0
PowhegPy8_ggH4000_Zllgam mc16a mc16_13TeV.344748.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9364 0 40k 40k 40k 0
mc16c mc16_13TeV.344748.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9781 50k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344748.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10201 0 50k 50k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.344748.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10724 0 67k 67k 10k 0
PowhegPy8_ggH4500_Zllgam mc16a mc16_13TeV.344749.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9364 0 40k 40k 40k 0
mc16c mc16_13TeV.344749.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344749.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10201 0 50k 50k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.344749.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH4500_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10724 0 69k 69k 69k 0
PowhegPy8_ggH5000_Zllgam mc16a mc16_13TeV.344750.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH5000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9364 0 10k 10k 10k 0
mc16c mc16_13TeV.344750.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH5000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r9781 50k 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.344750.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH5000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10201 0 50k 50k 50k 0
mc16e mc16_13TeV.344750.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_ggH5000_Zllgam.recon.AOD.e5429_s3126_r10724 0 70k 70k 70k 0
PowhegPy8_VBF110_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342214.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH110_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342214.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH110_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342214.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH110_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 69k 69k 0 69k
mc16e mc16_13TeV.342214.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH110_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 100k 100k 100k 0
PowhegPy8_VBF120_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342216.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH120_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0 50k 50k 50k 0
mc16c mc16_13TeV.342216.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH120_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9781 0 0 0 0 0
mc16d mc16_13TeV.342216.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH120_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10201 0 70k 70k 70k 0
mc16e mc16_13TeV.342216.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH120_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r10724 0 100k 100k 100k 0
PowhegPy8_VBF130_Zllgam mc16a mc16_13TeV.342217.PowhegPythia8EvtGen_CT10_AZNLOCTEQ6L1_VBFH130_Zllgam.recon.AOD.e4217_s3126_r9364 0