============================================================
org.glite.jp.client
============================================================
   org.glite.jp.common       glite-jp-common_branch_RC31_3       B  
only B dep?
============================================================
org.glite.jp.primary
============================================================

   org.glite.jp.ws-interface    glite-jp-ws-interface_branch_RC31_3    BR
Should be only B
   classads            classads v. 0.9.8-2            B
only B for classads?